Hoe bouw je extra pensioen op?

21 december 2022, 13:21


Hoe bouw je extra pen­sioen op?

Extra pen­sioen kan voor veel mensen een goede optie zijn om te hebben. Dit komt omdat het mogelijk is om hier veel ver­schil­lende voorde­len uit te halen als je dit op de juiste manier aan­pakt. Het opbouwen van extra pen­sioen is echter niet alti­jd even makke­lijk om te doen. Dit komt omdat er een aan­tal manieren zijn waarop je dit goed aan kunt pakken. Om dit goed te kun­nen doen, is het daarom belan­grijk om te weten hoe je dit het beste aan kunt pakken. Daarom gaan we in dit artikel kijken hoe je extra pen­sioen op kunt bouwen. 

Waarom kan extra pen­sioen van pas komen?

Het opbouwen van extra pen­sioen kan eigen­lijk voor iedereen wel goed van pas komen. Dit heeft ermee te mak­en dat er veel voorde­len zit­ten aan het opbouwen van extra pen­sioen. Het is namelijk een makke­lijke manier om ervoor te zor­gen dat je meer geld hebt als je met pen­sioen gaat. Als je het lat­er wat ruimer wilt hebben, kan het een goede optie zijn om hier­voor te gaan. Dit heeft ermee te mak­en dat je hier­door meer geld hebt dat je uit kunt geven. 

Door extra pen­sioen op te bouwen, zorg je er eigen­lijk gewoon voor dat je het in de toekomst na het pen­sioneren een stuk ruimer hebt met geld. Hier­door is het mogelijk om te lev­en zoals je wilt. Dit komt omdat de basis aan pen­sioen dat je kri­jgt niet alti­jd vol­doende is. Om dit goed te rege­len, kan het een goede optie zijn om extra pen­sioen op te bouwen. 

Manieren om extra pen­sioen op te bouwen

Op het moment dat je extra pen­sioen op wilt gaan bouwen, zijn er ver­schil­lende manieren waarop je dit aan kunt pakken. Dit heeft ermee te mak­en dat je op een aan­tal manieren pen­sioen op kunt gaan bouwen. Het is mogelijk om zelf te gaan sparen voor je pen­sioen en dit weg te zetten. Door dit te doen, is het namelijk mogelijk om zelf je geld te beheren. Hier moet je echter wel belast­ing over gaan betal­en als dit een hoog bedrag wordt. 

Het pen­sioen opbouwen kan ook op andere manieren gedaan wor­den. Een andere manier die hier veel voor gebruikt wordt, is een lijfrentev­erzek­er­ing. Dit is een extra vorm van pen­sioen waar je zon­der belast­ing over te betal­en gebruik van kunt mak­en. Als je op de voordelig­ste manier je pen­sioen op wilt bouwen, is dit de beste manier om dit te gaan doen. 

Het opbouwen van extra pensioen

Als je bezig bent met het opbouwen van extra pen­sioen, kun je hier op lat­ere leefti­jd enorm veel profi­jt van hebben. Zo maakt dit het mogelijk om meer geld te hebben om alles te doen wat je wilt. Als je wat lux­er wilt lev­en, is dit ook een mogelijkheid. Voor veel mensen is dit een goede optie om voor te gaan als je wat meer pen­sioen zoekt. Daarom zijn er ook veel mensen die ervoor kiezen om dit te gaan doen.


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.