Tas aanschaffen? Kies waar voor je geld

17 juni 2021, 20:31Een tas heb je nodig, al was het maar voor de bood­schap­pen. De tijd van plas­tic tas­jes uit de super­markt is wel voor­bij. Maar je hebt ook een tas nodig om mee te dra­gen naar het werk, lief­st met een lap­top­vak erin. Je gebruikt een tas voor naar de sportschool of om met je mee te dra­gen tij­den wan­del­tocht­en of week­end­jes weg. Kor­tom; je kunt geen dag zon­der tas, maar voor welke kies je en hoe kri­jg je waar voor het geld? 

Om met dat laat­ste te begin­nen; kies in alle gevallen voor tassen van een goede kwaliteit. Daar­voor let je niet op de kleur, maar op het for­maat, het mate­ri­aal en de uit­stral­ing ervan. Alles samen zorgt voor een sti­jlvol geheel. Als vorm en func­tie én de pri­js- kwaliteitver­houd­ing klop­pen heb je een goede tas te pakken.

Mate­ri­aal

Mate­ri­aal is een belan­grijke basis voor een kwaliteit­stas. Kies je voor een high end leren exem­plaar dan gaat het erom dat het een sterke kwaliteit leer is, zoals Ital­i­aans run­der­leer, dat de tand des tijds kan doorstaan. Leer wordt als­maar soe­pel­er en ook meer eigen’. Alle but­sen en krassen die het in z’n lev­en oploopt, geven eigen­lijk alleen maar een inten­sief gebruik weer en dat maakt een tas tot een per­soon­lijk item. 

Behalve duurza­amheid door voor leer te kiezen kan dat ook door te kiezen voor een tas van gere­cy­clede pet­f­lessen. Een schoud­er­tas van dit gere­cy­clede mate­ri­aal kan op alle mogelijke manieren vorm wor­den gegeven. Zo heb je een milieu­vrien­delijke tas te pakken van een goede kwaliteit. 

Liev­er een veg­an tas? Ook dat is heel goed mogelijk. De keuze voor ste­vige en sterke tassen van PolyUrethaan (PU) of poly­ester is enorm. Het zijn eve­neens tassen die een stoot­je kun­nen hebben en daarmee duurza­am zijn. 

Ontwerp

Het design van een tas is van belang voor de uit­stral­ing ervan. De meeste kwaliteitsmerken hebben hun eigen ken­merken zoals wel of geen fran­jes, min­i­mal­is­tis­che vor­mgev­ing, ronde vor­men, bij­zon­dere sluitin­gen en ga zo maar door. Het is goed je eens in al die merken te verdiepen om hun karak­ter te leren ken­nen. Past dat bij wat jij wenst, dan heb je direct een richt­ing te pakken en wordt het zoeken naar een nieuwe tas een stuk gemakkelijker. 

Func­tion­aliteit

In alle gevallen start je met de func­tion­aliteit. Waar wil je een tas voor gebruiken? Een van de meest veelz­i­jdi­ge tassen is wel de rugzak. Onder scholieren de meest pop­u­laire tas. Dat is niet voor niets, want rugza­kken zijn er in alle soorten en mat­en. Van grote exem­plaren waarmee je op reis kunt, tot kleinere rugza­kken die zelfs op de cat­walk niet mis­staan. Van leer, PU, can­vas, poly­ester. You name it en er is wel een rugzak van gemaakt. 

Let bij het aan­schaf­fen van een rugzak op de draag­baarheid. Een kwaliteit­srugzak is voorzien van ste­vige en gewat­teerde schoud­er­ban­den die goed af te stellen zijn zodat de tas goed op de rug zit. Dat is belan­grijk voor het verde­len van het gewicht dat je met je mee­draagt in deze tas. Een ver­ste­vigd rug­pand is ook geen over­bod­i­ge luxe. 

Rugza­kken onder­schei­den zich ook in het aan­tal vakken en eventueel een lap­top­vak. Een plaats voor een flesje water, voor sleu­tels en een smart­phone. En natu­urlijk is er onder­scheid in kleur, dessin en alle mogelijke andere eigen­schap­pen zoals water­proof, water­dicht en sni­j­vast. Al met al is de rugzak een geliefde tas waar je alle kan­ten mee uit kunt. Ga dan ook niet over een nacht ijs bij de aan­schaf ervan. Ga voor kwaliteit en duurza­amheid en zorg ervoor dat je een tas kiest die past bij waar je deze voor wilt gebruiken, maar ook die past bij waar jij voor staat.

Dit is een Partnerbericht


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.