Beursdagboek US Markets Redactie 22 april 2018, 10:52


...

AEX kan richting 558, nu weer mooie kansen om er op te handelen

22 april 2018, 10:52 | US Markets Redactie | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)


Dat zijn mijn verwachtin­gen voor de komende peri­ode, richt­ing het begin van de maand mei, de markt zou zich verder kun­nen her­stellen. Het is nu vooral Wall Street dat het even laat afweten maar de terug­val na de mooie sti­jging was op zich wel te verwacht­en. Wel wordt het belan­grijk om ron­dom de huidi­ge niveau’s te draaien om zo op zoek te gaan naar nieuwe top­pen. Wat betre­ft Wall Street kun­nen de reeks cijfers die eraan zit­ten te komen vanaf maandag daar­bij helpen, we zien dat de reac­tie op de cijfers die al voor­bij zijn gekomen de reac­tie wis­se­lend was. Let wel, het rijt­je is niet mals, maandag komt Alpha­bet (Google) al, dan vol­gen dins­dag 3M, Cater­pil­lar, Ver­i­zon en Unit­ed Tech­nolo­gies. Woens­dag Boe­ing, Face­book en Visa. Don­derdag Microsoft, Ama­zon, Intel en Shell (AEX aan­deel). Vri­jdag kri­j­gen we de oliereus Exxon nog, u ziet dat er een hele reeks Dow aan­de­len met cijfers komen en dat kan de markt zek­er in een richt­ing duwen, de vraag bli­jft welke kant het op zal gaan? Vol­gens mij zit er wel wat sti­jging aan te komen na de 2 min­dere dagen door win­st­ne­min­gen. Don­derdag komt de ECB nog met een besluit over de rente.

De vraag is natu­urlijk wat we kun­nen doen?
Op zich voorzie ik wel de nodi­ge kansen, Europa ligt er wel wat sta­biel­er bij dan Wall Street, dan heb ik het vooral over de volatiliteit. Wel zien we de volatil­i­ty index, de VIX, snel dalen na een hele tijd boven de 20 te hebben ges­taan en ook dat kan helpen om de rust wat te doen terugk­eren na de zeer wis­sel­valige maan­den feb­ru­ari en maart. De grafiek van de AEX laat wel kansen zien, na de terug­val zou de index (let wel dat Wall Street zich dan ook moet her­pakken) richt­ing de 558 kun­nen oplopen. We gaan daar zek­er wat mee doen, een posi­tie long op de AEX zie ik wel zit­ten en dat doe ik dan ook voor de leden. Ook op de DAX, de Dow Jones en de Nas­daq voorzie ik de nodi­ge kansen, ook daar heb ik al wat kun­nen doen voor de leden via Guy Trad­ing. We kun­nen tussen de 5 en 10 pun­ten pakken op de AEX index de komende week, wel werk ik met een sto­ploss voor wan­neer mijn visie niet uitkomt, stops zijn belan­grijk bij het han­de­len en die respecteer ik dan ook. Zorg dus dat u op tijd mee kunt doen, dan staat u maandag al op de verzendli­jst en kunt u de posi­ties ook opnemen.

Lid wor­den via de nieuwe aan­bied­ing en meteen mee­doen:
Na het sluiten van de long posi­ties afgelopen woens­dag rond de top (AEX 554 pun­ten) werd de winst voor de maand april en voor geheel 2018 weer wat hoger. Zoals u kunt zien op de tabel hieron­der staan alle abon­nementen op mooie plussen deze maand. Er komen dus nieuwe mogelijkhe­den de komende dagen, u kunt meteen mee­doen door lid te wor­den. Let er op dat u vanaf nu mee kunt doen tot 1 JULI voor €39 via de nieuwe aan­bied­ing.

Mee­doen kan al makke­lijk met een bedrag dat voor iedereen haal­baar is, bij Sys­teem Trad­ing kunt u al mee­doen met €1500 (meestal 1 posi­tie). Voor Index Trad­ing is er €2000 en nemen we max­i­maal 2 posi­ties gelijk­ti­jdig in. Bij Guy Trad­ing, Polleke Trad­ing en TA-Aan­de­len en Indices werken we met €4000. Dat zijn richt bedra­gen, ieder kan de aan­tallen naar eigen wens opvo­eren uit­er­aard maar die bedra­gen zijn voor ieder haalbaar.

Als u zich inschri­jft dan kri­jgt u alle info waaron­der de dagelijkse updates per mail, toe­gang tot de trader­shop en kunt u inloggen op het besloten FORUM op de site voor onze leden. Een mooi pakket samen met coach­ing. Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Tabel resul­tat­en deze maand (April):

Grafiek AEX index met doel 558:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 16 2018

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

Koersen

Name Last Change %
AEX 541.94 7.1 1.33%
AEX Fut 542.1 7.3 1.37%
DAX 11562.74 150.07 1.31%
DAX Fut 11574 164 1.44%
DOW 25886.01 306.62 1.2%
DOW 30 Future 25914.5 339.5 1.33%
DJ Transp. 9967.32 202.83 2.08%
SP500 2888.68 41.08 1.44%
SP Fut 2891.5 43 1.51%
NSDQ 7895.99 129.38 1.67%
NSDQ100 7604.11 119.22 1.59%
NSDQ Fut 7611.25 115 1.53%
BEL20 3498.39 55.06 1.6%
CAC40 5300.79 63.87 1.22%
FTSE 100 7117.15 50.14 0.71%
SMI 9728.39 122.13 1.27%
SEMISOXX 1479.25 39.96 2.78%
RSL2000 1492.55 29.93 2.05%
Name Last Change %
Nikkei 20368.85 -36.8 -0.18%
H.SENG 25734.22 238.76 0.94%
Shanghai 2823.82 8.03 0.29%
KS11 1927.17 -11.2 -0.58%
STI 3115.03 -11.06 -0.35%
TWI 10420.89 93.76 0.91%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 99805.78 748.87 0.76%
Merival 30406.65 -632.66 -2.04%
IPC Mex. 39339.55 765.37 1.98%
KLSE 1599.22 -1.07 -0.07%
Indon. 6286.66 29.07 0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10655.36 -48.75 -0.46%
Tase 1569.28 16.07 1.03%
Name Last Change %
Olie 54.92 0.45 0.83%
Brent 58.69 0.46 0.79%
Gas 2.205 -0.027 -1.21%
Goud 1523.8 -7.4 -0.48%
GLD Eur/Oz 1374.031 -6.673 -0.486%
GLD Eur/Kg 44176.111 -214.532 -0.486%
Zilver 17.087 -0.127 -0.74%
Zlv Eur/Oz 15.408 -0.115 -0.743%
Zlv Eur/Kg 495.365 -3.682 -0.743%
Koper 2.587 -0.008 -0.31%
Alu 1796 11.5 0.64%
Nikkel 16172.5 -17.5 -0.11%
Lood 2035 -23.5 -1.14%
Zink 2266.5 3.75 0.17%
PLT 851.4 9.4 1.12%
PLD 1441.2 2.6 0.18%
Name Last Change %
EUR-USD 1.109 -0.0015 -0.14%
EUR-YEN 117.94 0.14 0.12%
EUR-GBP 0.9126 -0.0057 -0.65%
EUR-SFR 1.0847 0.0008 0.07%
USD/Yen 106.36 0.27 0.25%
GBP-USD 1.2149 0.0066 0.55%
USD Index 98.062 0.057 0.06%
TREAS10 1.562 0.035 2.31%
TREAS30 2.044 0.064 3.25%
Bitcoin 10152 -222.3 -2.14%
Bitcoin Cash 305.51 -2.96132 -0.96%
Ethereum (US$) 184.26 0.20246 0.11%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 72.81 -1.52384 -2.05%
Name Last Change %
VIX 18.47 -2.71 -12.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  08:49 Veel geschoten ?
 • ...
  23:46 Indicatieve koersen waarop gehandeld kan worden.
 • ...
  23:27 Deze..
 • ...
  22:49 Welke dan ? beurs is gesloten ?
 • ...
  21:55 Oud nieuws.. ik dacht opnieuw verlenging
 • ...
  21:53 Hij is volgens mij aan den dunne bloemist
 • ...
  21:52 Trump delays EU, Japan auto tariffs for six...
 • ...
  21:26 Succes met de jacht Luna
 • ...
  21:11 Https://at.law.com/wwur9J?cmp=share_twitter
 • ...
  21:06 Slaap zacht en laat niet al te veelen scheeten

Twitter @usmarkets