Beursdagboek US Markets Redactie 22 april 2018, 10:52


...

AEX kan richting 558, nu weer mooie kansen om er op te handelen

22 april 2018, 10:52 | US Markets Redactie | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)


Dat zijn mijn verwachtin­gen voor de komende peri­ode, richt­ing het begin van de maand mei, de markt zou zich verder kun­nen her­stellen. Het is nu vooral Wall Street dat het even laat afweten maar de terug­val na de mooie sti­jging was op zich wel te verwacht­en. Wel wordt het belan­grijk om ron­dom de huidi­ge niveau’s te draaien om zo op zoek te gaan naar nieuwe top­pen. Wat betre­ft Wall Street kun­nen de reeks cijfers die eraan zit­ten te komen vanaf maandag daar­bij helpen, we zien dat de reac­tie op de cijfers die al voor­bij zijn gekomen de reac­tie wis­se­lend was. Let wel, het rijt­je is niet mals, maandag komt Alpha­bet (Google) al, dan vol­gen dins­dag 3M, Cater­pil­lar, Ver­i­zon en Unit­ed Tech­nolo­gies. Woens­dag Boe­ing, Face­book en Visa. Don­derdag Microsoft, Ama­zon, Intel en Shell (AEX aan­deel). Vri­jdag kri­j­gen we de oliereus Exxon nog, u ziet dat er een hele reeks Dow aan­de­len met cijfers komen en dat kan de markt zek­er in een richt­ing duwen, de vraag bli­jft welke kant het op zal gaan? Vol­gens mij zit er wel wat sti­jging aan te komen na de 2 min­dere dagen door win­st­ne­min­gen. Don­derdag komt de ECB nog met een besluit over de rente.

De vraag is natu­urlijk wat we kun­nen doen?
Op zich voorzie ik wel de nodi­ge kansen, Europa ligt er wel wat sta­biel­er bij dan Wall Street, dan heb ik het vooral over de volatiliteit. Wel zien we de volatil­i­ty index, de VIX, snel dalen na een hele tijd boven de 20 te hebben ges­taan en ook dat kan helpen om de rust wat te doen terugk­eren na de zeer wis­sel­valige maan­den feb­ru­ari en maart. De grafiek van de AEX laat wel kansen zien, na de terug­val zou de index (let wel dat Wall Street zich dan ook moet her­pakken) richt­ing de 558 kun­nen oplopen. We gaan daar zek­er wat mee doen, een posi­tie long op de AEX zie ik wel zit­ten en dat doe ik dan ook voor de leden. Ook op de DAX, de Dow Jones en de Nas­daq voorzie ik de nodi­ge kansen, ook daar heb ik al wat kun­nen doen voor de leden via Guy Trad­ing. We kun­nen tussen de 5 en 10 pun­ten pakken op de AEX index de komende week, wel werk ik met een sto­ploss voor wan­neer mijn visie niet uitkomt, stops zijn belan­grijk bij het han­de­len en die respecteer ik dan ook. Zorg dus dat u op tijd mee kunt doen, dan staat u maandag al op de verzendli­jst en kunt u de posi­ties ook opnemen.

Lid wor­den via de nieuwe aan­bied­ing en meteen mee­doen:
Na het sluiten van de long posi­ties afgelopen woens­dag rond de top (AEX 554 pun­ten) werd de winst voor de maand april en voor geheel 2018 weer wat hoger. Zoals u kunt zien op de tabel hieron­der staan alle abon­nementen op mooie plussen deze maand. Er komen dus nieuwe mogelijkhe­den de komende dagen, u kunt meteen mee­doen door lid te wor­den. Let er op dat u vanaf nu mee kunt doen tot 1 JULI voor €39 via de nieuwe aan­bied­ing.

Mee­doen kan al makke­lijk met een bedrag dat voor iedereen haal­baar is, bij Sys­teem Trad­ing kunt u al mee­doen met €1500 (meestal 1 posi­tie). Voor Index Trad­ing is er €2000 en nemen we max­i­maal 2 posi­ties gelijk­ti­jdig in. Bij Guy Trad­ing, Polleke Trad­ing en TA-Aan­de­len en Indices werken we met €4000. Dat zijn richt bedra­gen, ieder kan de aan­tallen naar eigen wens opvo­eren uit­er­aard maar die bedra­gen zijn voor ieder haalbaar.

Als u zich inschri­jft dan kri­jgt u alle info waaron­der de dagelijkse updates per mail, toe­gang tot de trader­shop en kunt u inloggen op het besloten FORUM op de site voor onze leden. Een mooi pakket samen met coach­ing. Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Tabel resul­tat­en deze maand (April):

Grafiek AEX index met doel 558:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 16 2018

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

Koersen

Name Last Change %
AEX 597.47 -2.46 -0.41%
AEX Fut 597.5 -2.35 -0.39%
DAX 13075 4.28 0.03%
DAX Fut 13073.5 4.5 0.03%
DOW 27881.72 -27.88 -0.1%
DOW 30 Future 27898.5 -22.5 -0.1%
DJ Transp. 10629.87 -46.64 -0.44%
SP500 3132.52 -3.44 -0.11%
SP Fut 3134.5 -1.5 -0.04%
NSDQ 8616.18 -5.64 -0.07%
NSDQ100 8354.29 -8.45 -0.1%
NSDQ Fut 8367.5 3.75 0.03%
BEL20 3913.8 -13.83 -0.35%
CAC40 5834.15 -13.88 -0.24%
FTSE 100 7210.89 -2.87 -0.04%
SMI 10357.5 -33.03 -0.32%
SEMISOXX 1720.9 5.92 0.35%
RSL2000 1631.5 -0.24 -0.01%
Name Last Change %
Nikkei 23378 -32.19 -0.14%
H.SENG 26645.43 208.81 0.79%
Shanghai 2924.42 7.11 0.24%
KS11 2105.62 7.62 0.36%
STI 3177.8 14.91 0.47%
TWI 11700.77 72.93 0.63%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 110672.01 -305.22 -0.28%
Merival 34657.44 -1751.63 -4.81%
IPC Mex. 42633.43 681.84 1.63%
KLSE 1563.19 1.4 0.09%
Indon. 6180.1 -3.41 -0.06%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11291.96 7.74 0.07%
Tase 1687.72 -0.17 -0.01%
Name Last Change %
Olie 58.95 -0.29 -0.49%
Brent 64.01 -0.33 -0.51%
Gas 2.277 0.013 0.57%
Goud 1470.55 2.45 0.17%
GLD Eur/Oz 1326.732 2.21 0.167%
GLD Eur/Kg 42655.432 71.066 0.167%
Zilver 16.727 0.025 0.15%
Zlv Eur/Oz 15.091 0.023 0.149%
Zlv Eur/Kg 485.191 0.725 0.149%
Koper 2.778 0.013 0.45%
Alu 1753.25 -0.25 -0.01%
Nikkel 13437.5 17.5 0.13%
Lood 1924 9.25 0.48%
Zink 2230.75 6.75 0.3%
PLT 920.7 -1.9 -0.21%
PLD 1871.5 2.4 0.13%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1084 -0.0008 -0.07%
EUR-YEN 120.45 -0.08 -0.07%
EUR-GBP 0.8431 0.0003 0.04%
EUR-SFR 1.0912 -0.0001 -0.01%
USD/Yen 108.69 0.01 %
GBP-USD 1.3142 -0.001 -0.08%
USD Index 97.498 0.113 0.12%
TREAS10 1.821 -0.01 -0.56%
TREAS30 2.243 -0.009 -0.39%
Bitcoin 7256.7 -77.9 -1.06%
Bitcoin Cash 208.16 0.33252 0.16%
Ethereum (US$) 146.35 -1.01683 -0.69%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 44.306 0.03542 0.08%
Name Last Change %
VIX 15.76 0.08 0.51%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:11 Hi vriend Jump....deze trampoline is echt iets voor jou business...
 • ...
  10:10 Eens kijken of de AEX nog een natrap krijgt.
 • ...
  10:08 Spx Futures uur Precies op ma20 Niets aan de hand dus
 • ...
  10:04 Varkenshouders vinden het prima, topprijzen voor hen momenteel (mag...
 • ...
  10:02 Geen nieuws.... alleen de markten zijn hyper ...door toedoen van de...
 • ...
  10:01 Dax fut weer bij de premarket support aangekomen, eens kijken of ie...
 • ...
  10:01 Helft puts eruit💰
 • ...
  10:01 Ja klopt. Ben ik ook nog Ben op.dit momemt helemaal uit de markt Kijk...
 • ...
  10:00 Ja dat stukje hebben ze van mij gepikt ;) maar bij 594,7 ben ik er...
 • ...
  09:59 Als er geen dealnieuws komt zien we de 600 vandaag niet meer.

Twitter @usmarkets