Daganalyse maart 2019

  Week 12 / 2019
 • ...
  Wall Street zet door omhoog, DAX en AEX zoeken richting

  Wall Street zorgde ervoor dat alles na de mid­dag weer kon her­stellen want Europa had er ook gis­teren gedurende de dag weinig ani­mo om te her­stellen. Na de open­ing van…

  22 maart 2019, 09:03 | Trader Guy | Technische Analyse | 2623x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Gedaan met renteverhogingen, Trump waarschuwt China

  Gis­teren de FED waar­na er een dubbele beweg­ing vol­gde, eerst omhoog omdat de FED niks deed en aan­gaf niets meer te zullen doen dit jaar, de rente bli­jft dus tussen…

  21 maart 2019, 08:52 | Trader Guy | Technische Analyse | 3099x gelezen | (3) | 1
 • ...
  AEX richting 545, DAX faalt rond 200-MA

  Van­daag druk op de koersen het­geen via Europa begon van­mor­gen, Wall Street vol­gt met een ver­lies bij de Dow Jones van rond de 170 pun­ten. Vanavond de FED, eens zien…

  20 maart 2019, 17:28 | Trader Guy | Technische Analyse | 581x gelezen | (3) | 1
 • ...
  AEX tikt de 555 aan, DAX even tot 200-MA

  Wall Street wist sterk van start te gaan maar het luk­te niet om voor de 5e sessie na elka­ar posi­tief te sluiten, er kwa­men richt­ing het laat­ste uur win­st­ne­min­gen op…

  20 maart 2019, 08:50 | Trader Guy | Intermarket Analyse | 3232x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Sterke dag DAX, Wall Street hoger maar voorzichtig

  De markt zet de sti­jging nog even door tot de weer­stand, bij de AEX is dat de 555 en bij de DAX zien we een over­brug­ging tot het 200-daags gemiddelde…

  19 maart 2019, 15:40 | Trader Guy | Intermarket Analyse | 494x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Indices op hoop verder omhoog, blijf alert

  Gis­teren weinig bij­zon­der­he­den, het is afwacht­en op zak­en die zow­el goed maar ook slecht kun­nen uit­pakken. Mor­gen de FED en uit­er­aard de slepende kwest­ie tussen de VS en Chi­na waar…

  19 maart 2019, 08:50 | Trader Guy | Intermarket Analyse | 3559x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Start week vlak tot hoger, AEX kan wat inleveren later

  Van­mor­gen zien we via Azië opnieuw mooie plussen op de bor­den, de futures staan ook weer een tikkelt­je hoger op Wall Street en hier in Europa maar het loopt niet…

  18 maart 2019, 08:59 | Trader Guy | Marktanalyse | 3173x gelezen | (3) | 1
 • Week 11 / 2019
 • ...
  AEX breekt uit, nu mogelijkheden richting top 2018

  De AEX is goed bezig momenteel, de index ger­aakt boven de 544 – 545 pun­ten waar de jaar­top (2019) uitk­wam zodat de index nu verder kan uit­bouwen richt­ing de 570+ waar de…

  17 maart 2019, 16:41 | Trader Guy | Technische Analyse | 359x gelezen | (3) | 1
 • ...
  AEX breekt uit, nu mogelijkheden richting top 2018

  De AEX is goed bezig momenteel, de index ger­aakt boven de 544 – 545 pun­ten waar de jaar­top (2019) uitk­wam zodat de index nu verder kan uit­bouwen richt­ing de 570+ waar de…

  17 maart 2019, 16:37 | Trader Guy | Technische Analyse | 331x gelezen | (3) | 1
 • ...
  AEX, DAX en Dow Jones? Mooie kansen op komst nu €39 tot 1 JUNI

  We hebben vri­jdag (15 maart) winst genomen op de long posi­ties die we tij­dens de DIP had­den aangekocht, zo loopt het resul­taat deze maand (maart) en vooral van dit jaar…

  17 maart 2019, 12:45 | Trader Guy | En dan dit.. | 2181x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Sterk weekslot met aanval op weerstand, AEX trekt fors door

  Over het alge­meen laat de beurs een sterke week achter met over­al een mooie winst op de bor­den, de DIP van vorige week wordt zo meteen uit­gewist en meerdere indices…

  16 maart 2019, 12:21 | Trader Guy | Intermarket Analyse | 1430x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Markt zoekt naar uitgang rondom weerstand

  Van­daag weer een sessie met vol­doende beweg­ing, wel een momen­t­je om even aan de zijli­jn te staat en het week­end af te wacht­en. Daarom winst genomen via Trad­ing, vol­gende week…

  15 maart 2019, 16:53 | Trader Guy | Marktanalyse | 439x gelezen | (3) | 1
 • ...
  AEX naar topzone, Wall Street blijft sterk liggen

  Wall Street deed een pas op de plaats rond de weer­stand, vooral de S&P 500 en de Nas­daq lev­eren min­i­maal wat in, de Dow Jones sloot vlak. In Europa viel…

  15 maart 2019, 09:01 | Trader Guy | Marktanalyse | 3533x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Beurs trekt door na DIP, 200-MA weer belangrijk

  De beurzen trekken verder door omhoog, de AEX start van­daag al ruim boven de 540 pun­ten en lijkt onder­weg naar de 544 – 545 om de jaar­top aan te vallen. Het­zelfde zien…

  14 maart 2019, 09:13 | Trader Guy | Marktanalyse | 2611x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Dow Jones hoger, AEX dicht bij de 540

  Weer een mooie posi­tieve sessie van­daag met de AEX die de over­steek wil mak­en tot de 540 en hoger, de DAX die wat twi­jfelde van­daag lijkt ook weer onder­weg naar…

  13 maart 2019, 16:53 | Trader Guy | Marktanalyse | 524x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Beurzen blijven sterk liggen, AEX blijft wel wat achter

  Gis­teren op Wall Street weer een verdeelde markt door dat het aan­deel Boe­ing opnieuw ver­loor, de Nas­daq en de S&P 500 sluiten dan wel weer hoger. Europa liet niet veel…

  13 maart 2019, 09:02 | Trader Guy | Marktanalyse | 4426x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Sterke sessie achter de rug, herstel begonnen?

  Een vreemde sessie met toch eerst twi­jfels door Boe­ing, het aan­deel ver­loor tot 14% maar kon zich richt­ing het slot her­pakken. Bin­nen de Dow Jones index zien we dat de…

  12 maart 2019, 09:24 | Trader Guy | Marktanalyse | 3250x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Week start met kleine plus, Dow onderuit door Boeing

  Wall Street laat via de futures zien dat het er posi­tief uitzi­et maar de Dow Jones kri­jgt toch een moeil­ijk vooruitzicht door de het aan­deel Boe­ing behoor­lijk kan inlev­eren door…

  11 maart 2019, 09:15 | Trader Guy | Marktanalyse | 4984x gelezen | (3) | 1
 • Week 10 / 2019
 • ...
  Rente, nieuws deal China-VS en kansen om te handelen

  Op dit moment kun­nen beleg­gers zich richt­en op een mogelijke deal tussen de VS en Chi­na, we komen steeds dichter­bij dat moment in ieder geval, verder zal men zich realiseren…

  10 maart 2019, 12:00 | Trader Guy | Marktanalyse | 2138x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Slechte week achter de rug, AEX onder het 200-MA

  We hebben een min­dere beur­sweek achter de rug met over­al ver­lies op week­ba­sis, de ene index wat meer dan de andere maar een duidelijke cor­rec­tie vooral door win­st­ne­min­gen. De correctie…

  9 maart 2019, 10:41 | Trader Guy | Marktanalyse | 2205x gelezen | (3) | 1
 • ...
  AEX test 200-MA, Wall Street verliest

  De markt komt wat onder druk te staan al wis­ten de meeste indices zich na de ECB ver­gader­ing even mooi te her­pakken. Pas na de open­ing van Wall Street kwam…

  8 maart 2019, 08:26 | Trader Guy | Marktanalyse | 2958x gelezen | (3) | 1
 • ...
  AEX lager, Wall Street verzwakt

  Van­mid­dag was er heel even een oplev­ing na de ECB ver­gader­ing maar het mag blijk­baar niet te ver oplopen zien we op dit ogen­blik zodat alles weer richt­ing de steun…

  7 maart 2019, 16:16 | Trader Guy | Marktanalyse | 481x gelezen | (3) | 1
 • ...
  DIP of correctie gaande op Wall Street?

  Wall Street kon niet aantrekken richt­ing het slot gis­teren zodat de indices met een ver­lies de sessie afs­luiten, ook Europa moest een stap­je terug maar kon de ste­un nog vasthouden…

  7 maart 2019, 08:54 | Trader Guy | Marktanalyse | 5789x gelezen | (3) | 1
 • ...
  AEX blijft rondom de 540 hangen, DAX blijft sterk

  Het bli­jft voor­lop­ig wacht­en op een duidelijke move, de indices bli­jven wat hangen momenteel zon­der duidelijke inten­ties in een bepaalde richt­ing. Toch zal die move er moeten komen om het…

  6 maart 2019, 08:43 | Trader Guy | Marktanalyse | 3379x gelezen | (3) | 1

totaal aantal arikelen: 1015

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4062.6 16.2 0.4%
Bitcoin Cash 162.42 8.97645 5.85%
Ethereum (US$) 137.07 1.90582 1.41%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 59.523 0.90852 1.55%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  22:37 Lucky basterd, Poen pakken op vakantie - is je gegund hoor ( je bent...
 • ...
  21:58 De bear is los😊
 • ...
  21:56 Prachtige week skieen in sauze d' oulx ....en veel rode pistes...
 • ...
  21:30 Lijkt er wel op dat de vlammende allesverwoestende preek van...
 • ...
  21:01 Fijn weekend tot maandag carpe diem
 • ...
  20:59 Russell en Nasd leading net zoals de vorige keer
 • ...
  20:59 Ze geloven het sprookje Xi DT niet meer
 • ...
  20:54 DL sluit maandag vervolg dan
 • ...
  20:46 Eens kijken of de Dow het durft , nog in het Groen te sluiten. Ziet...
 • ...
  20:28 We hebben eenen vorm van consolidatie nodig vanaf nu iederen week...

Twitter @usmarkets