Technische Analyse mei 2020
  Week 22 / 2020
 • ...
  TA u vraagt, wij draaien

  Als ik tijd over­heb wan­del ik wel eens door de reac­ties op de columns. Twee dagen gele­den kwam ik een ver­zoek tegen, of ik Fugro, SBM en Boskalis wilde bekijken…

  vandaag om 08:34 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Defensieve aandelen in de AEX

  Defen­sieve aan­de­len horen ook in een porte­feuille thuis. Het zijn vaak niet de meest span­nende namen maar wel de rot­sen in de brand­ing. Aan­de­len die in tij­den van een recessie…

  vandaag om 08:17 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  China-VS, de economie en de grabbelton

  Het bli­jven moeil­ijke tij­den, in eerste instantie voor iedereen omdat we nog steeds niet weten waar we aan toe zijn en hoe lang we nog op een andere manier moeten…

  vandaag om 07:48 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Sector rotatie maakt het nog moeilijker nu

  Het bli­jft aanslepen het coro­na ver­haal, aan de mark­ten merken we het haast niet aangezien de forse sti­jgin­gen hier en daar de afgelopen dagen. Het is nog maar de vraag…

  28 mei 2020, 08:04 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Just do it or don’t?

  De lock­down heeft ook een grote impact op de sport­sec­tor. Sportsc­holen, verenigin­gen en sportwinkels waren tijdelijk ges­loten. Beet­je bij beet­je opent de sportwereld zich weer. Waar ik vooral benieuwd naar…

  27 mei 2020, 08:29 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  ASML en APPLE tonen de weg

  Aan de hand van een recente detail-studie van ASML en APPLE houden we de trend op de hoofdin­dex­en scherp in het oog.

  27 mei 2020, 08:01 | Polleke | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Hogere futures, uitkijken naar FED en economische cijfers

  Wat me opvalt is dat velen plots posi­tief naar de markt begin­nen te kijken, op zich begri­jp ik dat wel want we zit­ten ook in een fase waar het merendeel…

  27 mei 2020, 07:41 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Hoop op vaccin, stimuli en herstel economie

  De vraag is nu, en die stel ik ook aan mezelf van­mor­gen toen ik wakker werd en naar de koersen van de futures keek, wat is er in hemel­snaam aan…

  26 mei 2020, 07:54 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Hoe sterk liggen deze aandelen?

  U weet al dat ik in deze fase van de stri­jd het geweldig vind naar de ver­schillen in de grafieken te kijken. De eerste en vooral tweede reac­tie op Corona…

  25 mei 2020, 09:18 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Amerikaanse chippers, sky is the limit?

  Chip­mak­ers zijn de laat­ste tijd hele­maal hot. Koersen schi­eten omhoog in een steeds verder dig­i­talis­erende maatschap­pij. Van­daag pakken we de Amerikaanse semi con­duc­tor index (SOX), Nvidia, Qual­comm en Intel erbij. 

  25 mei 2020, 07:56 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Belangrijke uitbraak

  De AEX, DAX, DOW, SenP, Goud, Olie, Apple staan tij­dens vol­gende sessies voor een belan­grijke uit­braak. Zorg ervoor dat u bei­de kan­ten van de uit­braak van tevoren kan herken­nen om…

  25 mei 2020, 07:53 | Polleke | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Hoop op meer steun en op een vaccin zetten markt hoger

  Als we naar de markt kijken dan zien we een hogere open­ing in het vooruitzicht, er komt een golf met hoop een een vac­cin samen met de hoop op nog…

  25 mei 2020, 07:47 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 21 / 2020
 • ...
  Wekendupdate: Sterke week achter de rug, wel opletten nu

  Zater­dag, een dag zon­der beurs dus tijd voor de week­endup­date, wat een week hebben we achter de rug, alles begon meteen maandag al met een ste­vige sti­jging bij de Dow…

  23 mei 2020, 11:46 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Hoe staat het met de verzekeraars?

  Verzek­er­aars wer­den gezien als een sta­biele fac­tor in de porte­feuille. Goede resul­tat­en, sti­j­gende div­i­den­den en aandeleninkoopprogramma’s. Dit resul­teerde over het alge­meen in hogere koersen. Bin­nen de branche wer­den meerdere overnames…

  22 mei 2020, 08:19 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Financials uit de AEX nu kopen?

  De finan­cials uit de AEX staan relatief laag, dus dringt de vraag zich op of we die moeten kopen. Ik werp een blik op de drie weekgrafieken.

  22 mei 2020, 08:15 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Markt toont nu toch de neiging om weg te zakken

  Gis­teren een rustig dag­je door Hemel­vaart maar niet op de beurs want de AEX index moest 8 pun­ten inlev­eren, die 530 lag te hoog voor deze tijd en het blijft…

  22 mei 2020, 08:07 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Tech blijft markten stuwen, Nasdaq bijna op record

  Hemel­vaart van­daag, de beurzen zijn wel open maar ik verwacht niet zoveel vol­ume in Europa of er moet wat geks gebeuren op Wall Street. Gis­teren kre­gen we na de daling…

  21 mei 2020, 07:42 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA Dow, Nike, Pfizer en Exxon Mobile

  Maandag waren een aan­tal aan­de­len uit de AEX en de AEX zelf aan de beurt. We zagen hele inter­es­sante ver­schillen in de grafieken. Van­daag kijk ik met u naar de…

  20 mei 2020, 08:52 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Voor deze twee bedrijven kwam de lockdown keihard aan.

  Het einde van de lock­down komt langza­am maar zek­er inzicht. We kijken van­daag naar twee bedri­jven welke sinds het begin van de CRASH 50% of meer aan koer­swaarde hebben ingeleverd. 

  20 mei 2020, 08:20 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Futures hoger, twijfels rondom vaccin en webinar leden

  Wederom een dag met vraagtekens, twi­jfels en de vraag wat de markt gaat doen van­daag. De futures bewe­gen in ieder geval en van­mor­gen in de posi­tieve richt­ing. De ral­ly van…

  20 mei 2020, 08:04 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Het blijven vreemde tijden op de beurs

  Wat een dag gis­teren, er kwa­men enkele zak­en op een onverwacht moment samen zodat je dat kri­jgt, een kwarti­er voor het slot kreeg je ook nog de bek­ende short squeeze…

  19 mei 2020, 07:33 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Nederlandse banken, mag het weer omhoog?

  Ned­er­landse banken hebben de afgelopen peri­ode veel te ver­duren gehad. Van­daag pakken we ABN Amro en ING Groep erbij. Banken met een glan­srijk verleden maar wie begin 2018 aan­de­len had…

  18 mei 2020, 21:17 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA dichtbij huis

  Het is maandag. Ik stel voor niet te reizen en dicht­bij huis te bli­jven met grafieken van de AEX, RD, DSM en ASML. Per­soon­lijk vind ik het uiterst inter­es­sant te…

  18 mei 2020, 09:03 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  FED schreeuwt om herstel, markt gelooft erin

  De moti­vatie, de zin in de dag, het herken­bare en vooral din­gen niet kun­nen doen … Het zijn zak­en die een beet­je begin­nen tegen te steken voor ons als mens…

  18 mei 2020, 08:12 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 20 / 2020
 • ...
  TA General Electric

  Tot nu toe heb ik indices en aan­de­len met u bekeken die alle­maal in meer of min­dere mate zijn her­steld na de dal­ing. Zijn er nu ook aan­de­len die (nog)…

  17 mei 2020, 15:20 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Moeilijke fase met druk omlaag op weekbasis

  Dat het niet goed gaat hebben we kun­nen aflezen aan de cijfers, die zijn kei­hard en liegen niet, het ging nooit eerder zo slecht met de economie maar in de…

  16 mei 2020, 08:57 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA Nasdaq, Apple en Microsoft

  Op deze mooie vri­jdag (qua weer in ieder geval) kijk ik met u tech­nisch naar de Nas­daq en twee aan­de­len die onderdeel uit­mak­en van deze index, Microsoft en Apple.

  15 mei 2020, 12:31 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Stevige draai Wall Street maar blijf opletten

  Ik heb al wat grafieken geplaatst over de economie en de markt in de LIVE­BLOG van­mor­gen, we moeten dus bli­jven oplet­ten voor het ver­volg. Gis­teren begon de markt behoor­lijk zwak…

  15 mei 2020, 08:02 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Marktindicatie draait naar negatief

  Nu we nog alti­jd in onzek­er­heid lev­en, moeten wacht­en op betere tij­den, de beslissin­gen van de regerin­gen en vooral zoveel mogelijk thuis moeten bli­jven lijkt het erop dat de beurzen…

  14 mei 2020, 08:09 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA AEX en Galapagos

  Van­daag bli­jf ik dicht­bij huis met een analyse van de AEX en het aan­deel Galapagos.

  13 mei 2020, 08:45 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Wall Street draait omlaag, Nasdaq doet volop mee

  Een ste­vige dal­ing gis­teren op Wall Street waar nu ook de Nas­daq mee doet, ook The Big 5” moesten eraan geloven deze keer alleen weten we nog niet of het…

  13 mei 2020, 08:10 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Een dubbele CRASH zou wel eens kunnen

  Waar staan we, wat wordt het ver­volg en vooral hoe ver­loopt alles de komende weken op economisch vlak. Zelf bli­jf ik elke dag mijn werk met passie en inzet doen…

  12 mei 2020, 07:54 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Dow, S&P 500, Nasdaq en AEX naast elkaar

  In deze nieuwe week maak ik een rond­je langs de grote Amerikaanse indices en werp ik ook nog een blik op een wat kleinere index, onze eigen AEX. Hoe staat…

  11 mei 2020, 09:17 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Markt stoomt nog even door

  Overnight zien we dat de mark­ten er ook van­daag zin in lijken te hebben, hogere futures in de VS, een sti­jging van 1,5% in Azië en de indi­caties voor Europa…

  11 mei 2020, 08:01 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 19 / 2020
 • ...
  Het herstel van de S&P 500 in perspectief

  Het her­s­tel van de S&P 500 in perspectief

  10 mei 2020, 11:18 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Wat een week, vooral de Nasdaq blijft verbazen ...

  Het was de week met cijfers over de maand april die echt alle records deed sneu­ve­len, de werkgele­gen­heid in de VS komt in een vri­je val terecht, de economis­che cijfers…

  9 mei 2020, 09:32 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA Dow Jones

  Is het her­s­tel van de Dow Jones meer dan een dead-cat-bounce”?

  8 mei 2020, 08:35 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Uitstel daling kan voor een nieuwe CRASH zorgen

  Wat is nu het doel met de markt? Begin deze week schopt Trump tegen het been van Chi­na en dreigt met een nieuwe han­del­soor­log, gis­teren nabeurs kwam het bericht dat…

  8 mei 2020, 07:36 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Even zoeken naar het momentum

  Vanaf 1 juni kun­nen we meer, het is nog niet hele­maal maar toch, wat meer vri­jheid komt gele­gen, nu maar eens zien of andere lan­den ook wat ver­soe­pe­len om de…

  7 mei 2020, 08:02 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Beurzen hoger, weer richting top vorige week?

  Van­daag kri­j­gen we nieuwe instruc­ties van de regering, de kap­per gaat zo te horen weer open, velen zullen er blij mee zijn. Verder kri­j­gen we nog wat nieuwe mogelijkhe­den maar…

  6 mei 2020, 07:47 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Trekt de Nasdaq de zaak weer op gang?

  Van­daag een mooie dag zo te zien, het weer opnieuw wat beter, we vieren de bevri­jd­ing van 75 jaar gele­den, de markt lijkt zich wat te her­pakken en we beginnen…

  5 mei 2020, 08:07 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Maand mei start met dalingen en moddergooien

  De futures staan van­mor­gen in ieder geval lager, en dat zint Trump niet zo merk ik, in de plaats van zich bezig te houden met de nut­tige zak­en zit hij…

  4 mei 2020, 07:52 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 18 / 2020
 • ...
  Weekendupdate: Komt de 2e ronde van de daling op gang?

  Het bli­jft wacht­en op nieuws om te verne­men wat we de komende tijd wel en niet mogen, over het alge­meen zit­ten we nog aan huis gek­luis­terd zodat de beweg­ingsvri­jheid beperkt…

  2 mei 2020, 09:33 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1

totaal aantal arikelen: 1247