Technische Analyse oktober 2020
  Week 43 / 2020
 • ...
  TA Arcelor Mt, Randstad, Aegon en Wolters Kluwer

  Afgelopen zater­dag ben ik begonnen met 4 van de in totaal 25 aan­de­len uit onze AEX te bespreken. Van­daag zal ik de vol­gende vier aan­de­len behan­de­len. Ik kijk naar Arcelor…

  vandaag om 10:10 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Storing Euronext zet veel beleggers in de kou, Wall Street gevoelig lager

  De indices in New York lieten maandag een slecht ver­loop zien na een redelijk wat hogere start. Het zijn de perike­len ron­dom de gesprekken over een nieuw ste­un­pakket die maar…

  vandaag om 08:47 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Hogere start week, let vooral op Wall Street vandaag

  De start van de week ziet er zoals de afgelopen weken tra­di­tion­eel uit, groen op maandag met een sterke start in het vooruitzicht. We merken dat de kwartaal­ci­jfers redelijk tot…

  19 oktober 2020, 08:02 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - AEX aandelen met (tijdelijke) topvorming

  In de col­umn van afgelopen vri­jdag hebben we naar 3 AEX aan­de­len met bodemvorm­ing gekeken. Van­daag kijken we naar 4 AEX aan­de­len met (tijdelijke?) topvorm­ing. We lopen ze in alfa­betis­che vol­go­rde af.

  19 oktober 2020, 07:53 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 42 / 2020
 • ...
  Weekend update: Europa hoger, Wall Street vlak tot iets lager

  De Dow Jones won vri­jdag 112 pun­ten +0,4%, en sloot de week af op 28.606 pun­ten, de SP 500 index bleef vlak met een min­i­male winst van 0,5 pun­ten om…

  17 oktober 2020, 10:40 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA Galapagos, ASM Int., ABN en Relx

  Het lijkt me een leuk idee om de komende columns de 25 aan­de­len uit de AEX te analy­seren. Een soort tussen­stand, een momen­top­name. Van­daag heb ik gekozen voor Gala­pa­gos, ASM

  17 oktober 2020, 10:37 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Even redelijk diep in het rood, daarna herstel op Wall Street

  Wall Street kon het redelijk grote ver­lies aan het begin van de sessie bij­na hele­maal weg­w­erken. Vooral de twi­jfels en onzek­er­he­den ron­dom de banken­sec­tor zorgde eerst voor win­st­ne­min­gen maar berichten…

  16 oktober 2020, 07:46 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - AEX aandelen met bodemvorming

  In de voort­durende zoek­tocht naar ren­de­ment is het ook goed om soms even bij de achterbli­jvers stil te staan. In deze col­umn wil ik naast een update op de AEX

  16 oktober 2020, 07:03 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Koersexplosie !!!

  Gis­teren was er bij een aan­deel uit de AEX een ware koer­sex­plosie te zien. Het is niet onwaarschi­jn­lijk dat dat iets te mak­en heeft met de aangescherpte maa­trege­len die het…

  15 oktober 2020, 08:42 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Wat winstnemingen, opletten rond belangrijke steun nu

  De slot­standen op Wall Street kwa­men gis­teren lager uit, enkele banken halen niet de verwachtin­gen ter­wi­jl er weer twi­jfels komen over het ste­un­pakket door de regering want men wil wachten…

  15 oktober 2020, 07:47 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Nasdaq begint forse uitslagen te genereren, opletten dus

  De markt bli­jft voor­lop­ig hangen rond de top­pen van de afgelopen dagen, alleen de Dow en de SP 500 lieten wat liggen gis­teren. Wel zien we dat de uit­sla­gen groter…

  14 oktober 2020, 08:23 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA NN, AMX, Heineken en Randstad

  Ik wil met u drie aan­de­len uit de AEX bek­ijken en als index kies ik van­daag voor de AMX. Dus niet de AEX, maar het kleinere broert­je. De drie aandelen…

  13 oktober 2020, 09:53 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Nasdaq fors hoger met matig volume

  De tech­fond­sen Alpha­bet, Apple, Microsoft en Ama­zon waren tij­dens de eerste sessie van de nieuwe week de uit­blink­ers. Apple schoot met maar lief­st 6.5% omhoog op het event dat eraan…

  13 oktober 2020, 08:11 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Week start ook deze keer hoger

  Des­on­danks nieuwe twi­jfels ron­dom het ste­un­pakket in de VS, de komende kwartaal­ci­jfers, het opnieuw volop aan­wezige COVID-19 virus en de economie die in zwaar weer bli­jft hangen zien we dat…

  12 oktober 2020, 08:26 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Aandelen met flink potentieel

  Ook de aan­de­len uit de AMX en AScX wor­den nauwlet­tend in de gat­en gehouden. Van­daag een korte analyse van vier totaal ver­schil­lende bedri­jven met koers tech­nisch nog een groot potentieel…

  12 oktober 2020, 06:48 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 41 / 2020
 • ...
  TA AEX, RD, Ahold en Aperam

  Het is week­end, de beurzen zijn ges­loten en dat is hét moment om rustig naar grafieken te kijken. Geen beweg­ing in de koersen, geen aflei­d­ing, puur de grafieken zoals ze…

  10 oktober 2020, 11:23 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Weekend update: Markt laat sterke week zien, nu wel opletten

  Een week met de nodi­ge volatiliteit ron­den we af, we zien over­al plussen op week­ba­sis in ieder geval met Wall Street die het best voor de dag komt. Op Wall…

  10 oktober 2020, 09:13 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Wall Street trekt nog even door

  Een redelijke sessie op Wall Street waar de koersen door divers nieuws hoger sluiten, Europa deed het ook goed met een sti­jging van rond de 1% bij zow­el de AEX

  9 oktober 2020, 08:07 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA AEX, Galapagos, Heineken en Unibail-Rodamco

  Geen idee hoe het weer bij u is, maar bij mij regent het. En het regent ook echt door! Een mooie gele­gen­heid om eens naar wat grafieken te kijken. Ik…

  8 oktober 2020, 10:08 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Plots wel weer steun VS en Trump promoot medicijn

  De markt liet woens­dag een sterk her­s­tel zien en dan vanaf het 50-daags gemid­delde dat een bepal­ende rol bli­jft spe­len wat betre­ft ste­un en weer­stand. De ver­liezen van dins­dag werden…

  8 oktober 2020, 08:27 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Volatiele markt en vooral politiek gericht

  Grote beweg­in­gen gis­teren op Wall Street met de nadruk op poli­tieke zak­en, Trump zorgt op alle vlakken voor de nodi­ge ver­war­ring zow­el let­ter­lijk als figu­urlijk. Eerst COVID-19 afdoen als een…

  7 oktober 2020, 08:32 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - S&P500, Dow Jones, AEX en DAX

  De afgelopen dagen zit­ten meerdere indices weer in de lift. We lopen in een rap tem­po langs de S&P500, Dow Jones, AEX en DAX

  7 oktober 2020, 06:45 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Herboren Trump stuwt de markt omhoog

  Een sterke maandag op Wall Street met Europa waar we opnieuw een sterke sessie zien bij de AEX, vri­jdag stond de index nog even op 543 pun­ten, van­daag met de…

  6 oktober 2020, 08:31 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA AEX, Akzo, DSM en Arcelor Mittal

  Drie aan­de­len uit de AEX van­daag en de AEX zelf. Per­soon­lijk vind ik ze alle vier inter­es­sant om te bek­ijken, lat­en we daarom dan ook snel van start gaan. Ik…

  6 oktober 2020, 07:42 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Futures hoger, wel blijven opletten wat betreft de richting

  Van­mor­gen wat hogere futures, Europa wil ook wat hoger van start als we naar de indi­catie kijken waar­bij de AEX het weer goed doet met bij­na 560 pun­ten voor­beurs (future)…

  5 oktober 2020, 08:15 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Amerikaanse chippers, even gas terug?

  De chip­sec­tor heeft een mooie run achter de rug. Zit er nog wat in het vat of is het tijd om even een stap terug te doen? Van­daag pakken we…

  5 oktober 2020, 08:06 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 40 / 2020
 • ...
  TA Akzo, Unilever, RD en ASM Int.

  Vier inter­es­sante grafieken van­daag. Kan­sheb­bers wellicht ook, ieder op zijn eigen wijze. Ik bek­ijk de dag­grafieken van Roy­al Dutch Shell, Unilever, Akzo en ASM Inter­na­tion­al. Unilever en Konon­klijke Olie bekeek…

  3 oktober 2020, 07:40 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Vrijwel ALLE indices sluiten week af op 50-daags

  Als we naar de slot­standen kijken van vri­jdag op Wall Street dan valt er meteen iets op als we naar het mark­toverzicht kijken (zie grafiek met de indices verder in…

  3 oktober 2020, 07:29 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Daling futures door corona Trump

  Gis­teren weer een dansende markt met diver­gen­tie tussen de indices en de regio’s, de Nas­daq 100 blonk weer eens uit met een ste­vige sti­jging tot bij­na 11.600 pun­ten wat in…

  2 oktober 2020, 08:26 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Rondje langs de commodities

  Het is weer tijd voor een rond­je langs de com­modi­ties. Zo pakken we eerst WTI en Brent Crude erbij. We eindi­gen met Gold en aan­deel uit deze sec­tor genaamd Barrick…

  2 oktober 2020, 08:16 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Volatiliteit behoorlijk, beleggers twijfelen aan alles

  Als we naar de sessie van gis­teren kijken dan kwam die wel heel bij­zon­der over, vooral de beweg­in­gen op dag­ba­sis waren enorm maar op het einde van de dag zien…

  1 oktober 2020, 07:43 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA RD, Unilever, Philips en KPN

  Een goede don­derdagocht­end. Van­daag kijk ik naar 4 aan­de­len uit de AEX: Roy­al Dutch, Philips, Unilever en KPN. We zullen zien dat niet elk aan­deel er tech­nisch goed bijligt. We…

  1 oktober 2020, 00:07 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1

totaal aantal arikelen: 1483