Technische Analyse januari 2021
  Week 02 / 2021
 • ...
  Toch terugval vrijdag tot onderkant WIG

  Vri­jdag dan toch nog een matige sessie na een sterk begin van de week, we hebben ook deze week nieuwe records kun­nen zien, bij de AEX de hoog­ste stand sinds…

  16 januari 2021, 14:59 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA AEX, Bitcoin, Ballard PS en Fuelcell Energy

  Er zijn weer ver­zoeken inge­di­end voor tech­nis­che analy­ses van nogal wat aan­de­len. Van­daag ga ik daar gedeel­telijk aan vol­doen met beschouwin­gen van Bal­lard Pow­er Sys­tems en Fuel­cell Ener­gy. Daar­naast kijk…

  16 januari 2021, 12:46 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Cijfers banken VS, we blijven dicht bij records

  De indi­catie voor de beurzen van­mor­gen is dat er een lagere open­ing komt, Wall Street ver­loor gis­teren ook wat op slot­ba­sis na een redelijke start rond de record niveau’s. Zelfs…

  15 januari 2021, 08:33 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Zondag Videoblog

  De mark­ten plooien onder de fijn groene ste­un­li­jn van de DAX, de Lei­der Rus­sell bli­jft in het Kanaal­pa­troon. Pas des­gewenst uw han­dels­men­tal­iteit aan.

  15 januari 2021, 07:58 | Polleke | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA Bitcoin, Silver, Brent Crude Oil en Alfen

  Op deze don­derdag komen er weer een aan­tal ver­zoeknum­mers voor­bij, dit keer van lez­ers Hele­na en Poly­glot. Hele­na wil haar favori­et Alfen zien en lez­er poly­glot ver­zocht om zil­ver, olie…

  14 januari 2021, 13:21 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Markt blijft binnen de grote WIG hangen

  De verwacht­ing van de markt van­mor­gen, een blik op de WIG die we zien en de komende kwartaal­ci­jfers. De markt bli­jft in ieder geval sterk liggen, vri­jwel alle indices komen…

  14 januari 2021, 08:35 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  De markt blijft hoog maar ook volatiel genoeg

  De markt kan zo te zien van­daag min of meer vlak ope­nen net zoals dat het geval is op Wall Street waar er deze week ook niet al teveel beweging…

  13 januari 2021, 08:50 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA AEX, Unilever, goud en Prosus

  Onder de analyse van afgelopen zater­dag over de AEX, Nas­daq en DAX plaat­sten twee lez­ers een ver­zoek. Lez­er Mis­ter bluesky ver­zocht om goud, Unilever en Pro­sus te analy­seren. Lez­er polyglot…

  12 januari 2021, 13:52 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Hoogvliegers lager, goedkopere sectoren wat hoger

  De nieuwe week start in ieder geval met win­st­ne­min­gen op Wall Street en bij som­mige sec­toren zoals de Tech­nolo­gie waren die best fors. Lat­en we zek­er niet ver­geten dat de…

  12 januari 2021, 08:45 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Lagere start van de week? Even het verloop aanzien

  Het lijkt erop dat Europa de week lager wil starten want de blik wordt nu opnieuw gericht op de omstandighe­den ron­dom het virus. Eerst werd de lock­down al ver­lengd in…

  11 januari 2021, 09:15 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - AEX, Galapagos, Heineken en Arcelor Mittal

  De eerste volledi­ge beur­sweek van het nieuwe jaar hebben we achter de rug. Het sen­ti­ment bli­jft posi­tief en veel records zijn alweer ges­neu­veld. Deze week kijken we weer naar hardlopers…

  11 januari 2021, 08:18 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 01 / 2021
 • ...
  Weekend update: Records en bubbels tijdens eerste week 2021

  Week­end update:De AEX, de DAX en Wall Street sluiten vri­jdag alle­maal met winst en zetten nieuwe records neer (behalve de AEX), De AEX sluit wel op de hoog­ste stand na…

  9 januari 2021, 11:27 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA AEX, Nasdaq en DAX

  Op deze zater­dagocht­end ga ik met u naar 3 indices kijken, te weten de Nas­daq, de DAX en de AEX. Die laat­ste index zal ik iets uit­ge­brei­der behan­de­len aan de…

  9 januari 2021, 11:06 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Nasdaq en Tesla sterk, DAX trekt ook even door

  Weer nieuwe record­standen op Wall Street na een slechte start van de week, vooral de Nas­daq viel op gis­teren met een ste­vige plus (2,5%). Een groot opti­misme dat er snel…

  8 januari 2021, 08:31 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA RD, Philips, Adyen en Aegon

  Goedemid­dag, van­daag ga ik met u naar vier aan­de­len uit de AEX kijken. U kri­jgt de tech­nis­che con­di­tie van Adyen, Aegon, Philips en Roy­al Dutch. Alle vier liggen ze er…

  7 januari 2021, 13:35 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Capitol bestorming, overwinning democraten en beurs omhoog

  Gis­teren een vreemde dag in de VS, Trump stu­urt zijn aan­hang­ers het Capi­tol in, nooit eerder zoi­ets meege­maakt. Aan de andere kant halen de Democ­ra­t­en de 2 zetels bin­nen in…

  7 januari 2021, 08:28 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Markt blijft volatiel, dat kan voor grote uitslagen zorgen

  De markt is behoor­lijk volatiel momenteel en dat komt natu­urlijk door de verkiezin­gen in Geor­gia die nogal span­nend is op dit moment. Het is een nipte race tussen de Democraten…

  6 januari 2021, 08:03 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA Dow, Nike, Microsoft en JPMorgan Chase

  Van­daag analy­seer ik de Dow Jones en drie aan­de­len uit de Dow Jones: Nike, Microsoft en JPMor­gan Chase. Ik ga met u kijken wat de tech­nis­che con­di­tie is van de…

  5 januari 2021, 18:20 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Vreemde draai eerste sessie 2021, alert blijven dus

  Wat de markt aan­gaf in de ocht­end werd na de mid­dag com­pleet het tegengestelde en dan vooral op Wall Street, maar toch wis­ten er zich wat aan­de­len te onder­schei­den zoals…

  5 januari 2021, 08:50 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Groene start 2021, nieuwe records op de rol?

  De futures begin­nen posi­tief aan het nieuwe jaar, we zien over­al plussen van­mor­gen met de AEX die een punt of 4 – 5 hoger van start wil, de DAX ger­aakt voor­beurs een…

  4 januari 2021, 08:51 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Deze AEX aandelen testen de weerstand

  Allereerst de beste wensen voor 2021. Ik ben benieuwd of dit beurs­jaar net zo enerverend wordt als afgelopen jaar. Dit jaar zal ik de lez­ers weer voorzien van tech­nis­che analyses…

  4 januari 2021, 08:04 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 53 / 2020
 • ...
  2021

  Mijn beste wensen voor een beter 2021. Polleke wordt wat grot­er in 2021. Vervolgt !

  3 januari 2021, 19:19 | Polleke | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA AEX, S&P 500, DAX en Bel-20

  Welkom terug in 2021. Ik wens u een fijn, gelukkig en vooral gezond jaar toe. Ik hoop dat uw dromen mogen uitkomen.Ik doe met u een rond­je langs de velden…

  2 januari 2021, 12:14 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Weekend update: Vooral een beter 2021 op alle gebied

  Ik wens iedereen een goed 2021 zow­el wat betre­ft gezond­heid, vri­jheid en uit­er­aard ook wat betre­ft de beurs. Zelf heb ik de over­gang naar dit jaar rustig kun­nen vieren thuis…

  2 januari 2021, 10:30 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1

totaal aantal arikelen: 1612