...

Bitcoin en Ethereum: CRASH of hypermania?

8 januari 2018, 12:57 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

Over de Bit­coin en de Ethereum ger­ak­en men niet uit­gepraat, zelf kri­jg ik elke week tal van vra­gen erover en zoeken nieuwe beleg­gers (of hoe moeten we die nieuwe groep noe­men?) volop naar alter­natieven voor die Bit­coin en de Ethereum. Het ver­toont heel veel gelijkenis­sen met vroeger het Goud en Zil­ver, met de Inter­net hype en de vele nieuwe IPO’s (nieuwe onbek­ende inter­net aan­de­len) waar we ook dit gedrag hebben gezien. Plots koopt men iets waar er totaal geen weet van is, het klinkt raar maar het is ontzettend gevaar­lijk.

Cryp­tocur­ren­cy mania:
We ken­nen de grafiek waar we een bubbelfase zien, dat gaat door tot we een soort Nieuw Par­a­dig­ma” te pakken hebben, ofwel over­dri­jv­ing, blind kopen zon­der er maar iets vanaf te weten of iets niet willen mis­sen. Als lei­draad neem ik dan ook de Bit­coin omdat deze dig­i­tale munt de lei­der is en dat zal bli­jven, lat­en we zeggen de Google of Ama­zon vanu­it de inter­net­bubbel eind jaren 90. Daarom zeg ik ook dat de Bit­coin zal bli­jven bestaan net zoals de Ethereum of de Rip­ple en enkele andere grote spel­ers bin­nen deze nieuwe markt. 

Via deze analyse wil ik echter wel lat­en zien waar we op dit moment staan en vooral bij de Bit­coin die een wel opval­lend gelijkaardig par­cours af legt als de the­o­retis­che voorstelling van een bubbel. Het is niet de eerste bubbel die we zien, de afgelopen 20 jaar hebben we er nogal wat voor­bij zien komen en alle­maal eindi­gen ze na een Nieuw Par­a­dig­ma” ofwel vol­gens de the­o­retis­che route naar de top. Nu wil ik absolu­ut niet zeggen dat de TOP er al staat al lijkt het erop dat het goed mogelijk is gezien de Bit­coin een lagere top aan het neerzetten is net zoals we op de grafiek van tra­di­tionele bubbels kun­nen zien. Daarmee is de kans op een top aan­wezig, nu moet de route omlaag nog een ver­volg kri­j­gen de komende weken, het wor­den dus hoe dan ook span­nende tij­den voor de cryptomunten.

Hieron­der de the­o­retis­che grafiek met daaron­der de grafiek van de Bit­coin (bijgew­erkt tot maandag om 12 uur). We vol­gen het met de nodi­ge belang­stelling en zullen zien of het pub­liek bijkoopt of niet, dat er velen zullen bli­jven zit­ten is vri­jwel zek­er tij­dens de eerste grote poot omlaag, laat ik zeggen tot rond de 900010.000 dol­lar, pas onder die zone zal er paniekverkoop vol­gen door eerst angst (fear) en lat­er door de bek­ende capit­u­latie peri­ode. Daarom voorzie ik nog sneller dan velen denken de 5000 – 6000 dol­lar op de bor­den ver­schi­j­nen wat betre­ft de Bitcoin.

Hieron­der de grafieken, de overeenkomst is redelijk goed te zien, of het in de prak­tijk het­zelfde zal wor­den valt af te wacht­en, wel zijn de emoties na elke bubbel herken­baar, maakt niet uit met wat het is. De hezucht en over­dri­jv­ing hebben al voor een mogelijke top gezorgd eind 2017.

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 615.57 3.51 0.57%
AEX Fut 614.65 2.55 0.42%
DAX 13526.13 96.7 0.72%
DAX Fut 13520.75 62.75 0.47%
DOW 29348.1 50.46 0.17%
DOW 30 Future 29272.5 32.5 0.11%
DJ Transp. 11278.85 -26.12 -0.23%
SP500 3329.62 12.81 0.39%
SP Fut 3323.5 7 0.21%
NSDQ 9388.94 31.81 0.34%
NSDQ100 9173.73 48.73 0.53%
NSDQ Fut 9172 38.5 0.42%
BEL20 4007.2 19.43 0.49%
CAC40 6100.72 61.69 1.02%
FTSE 100 7674.56 64.75 0.85%
SMI 10841.82 148.3 1.39%
SEMISOXX 1916.62 12.69 0.67%
RSL2000 1699.47 -5.75 -0.34%
Name Last Change %
Nikkei 24041.26 108.13 0.45%
H.SENG 29056.42 173.38 0.6%
Shanghai 3075.5 1.41 0.05%
KS11 2250.57 2.52 0.11%
STI 3281.03 3.03 0.09%
TWI 12090.29 23.36 0.19%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 118478.3 1774.09 1.52%
Merival 42339.82 -22.52 -0.05%
IPC Mex. 45817.76 514.68 1.14%
KLSE 1595.81 7.93 0.5%
Indon. 6291.66 5.61 0.09%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11800.21 62.35 0.53%
Tase 1718.34 12.24 0.72%
Name Last Change %
Olie 58.78 0.26 0.44%
Brent 65.1 0.48 0.74%
Gas 1.998 -0.079 -3.8%
Goud 1557.35 6.85 0.44%
GLD Eur/Oz 1404.41 6.177 0.44%
GLD Eur/Kg 45152.823 198.605 0.44%
Zilver 18.032 0.093 0.52%
Zlv Eur/Oz 16.261 0.084 0.516%
Zlv Eur/Kg 522.808 2.696 0.516%
Koper 2.846 -0.001 -0.04%
Alu 1804.75 -3.75 -0.21%
Nikkel 13937.5 140 1.01%
Lood 1979.5 -4 -0.2%
Zink 2428.75 30.25 1.26%
PLT 1027.05 25.85 2.58%
PLD 2250.4 72.6 3.33%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1089 -0.0044 -0.4%
EUR-YEN 122.12 -0.48 -0.39%
EUR-GBP 0.8522 0.0013 0.15%
EUR-SFR 1.0732 -0.0003 -0.03%
USD/Yen 110.13 0.01 %
GBP-USD 1.3009 -0.0067 -0.5%
USD Index 97.393 0.331 0.34%
TREAS10 1.825 0.016 0.88%
TREAS30 2.285 0.026 1.15%
Bitcoin 8913.4 158.4 1.81%
Bitcoin Cash 358.46 22.25666 6.62%
Ethereum (US$) 177.72 10.6114 6.35%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 61.061 2.56785 4.39%
Name Last Change %
VIX 12.1 -0.22 -1.79%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  15:50 Hup BOEING Hup :...
 • ...
  15:48 ...
 • ...
  15:22 Heb ook nog een halve Bitcoin aangeschaft voor mijn pensioen...
 • ...
  15:19 Zit er nog iemand meer in het Ethereum? Heb er vanochtend voor de gok...
 • ...
  15:16 Vanuit de vs zitten er wat ontwikkelingen aan te komen om ook de...
 • ...
  15:12 Ik las hieronder het gesprek over cfd’s De micro futures op us...
 • ...
  15:11 ...
 • ...
  15:10 Smiddags
 • ...
  15:10 Smiddags
 • ...
  14:33 Wel een ondersteboven kaart van Nederland, is dat ook goed?

Twitter @usmarkets