...

TOEN VIEL ER WEER EEN BANK OM

3 juni 2008, 11:29 | Guy Boscart | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

De cri­sis was toch voor­bij als we de grote man­nen mogen geloven? … Ofwel, het erg­ste lag ver achter ons, of de banken zijn gered en kun­nen weer vooruit kijken … Het werd alle­maal goed gevon­den en de beurs klom uit het dal ter­wi­jl ze nog niet eens in de prob­le­men kwam door de zwaarste cri­sis ooit op ban­cair gebied … Maar, het mon­ster komt weer boven water momenteel, ik ben benieuwd welke slachtof­fers er nu gaan vallen …

WELKE BANK VALT NU ALS EERSTE OM?

De banken­cri­sis, een woord waar men op Wall Street nogal los mee omgaat zoals u weet, was toch zo goed als afgelopen als we de grote man­nen mogen geloven? Wel, na te zien wat er de afgelopen dagen weer aan nieuws bin­nen­drup­pelt. Natu­urlijk als een dief in de nacht want veel muziek horen we er deze keer niet bij. Sterk­er nog, men moet de nieuws­data­base omploe­gen om de bericht­en te vin­den. Aan de andere kant liegen de grafieken natu­urlijk nooit, als we naar de stand van de Philly Bank index kijken of naar de Bro­ker index dan zien we dat de bodems van dit jaar er weer staan.

Dus ja, het prob­leem sluit werke­lijk weer bin­nen, en als u het mij vraagt kan het bij­na niet onop­val­len­der dan het is. Een reden om even wat zak­en te bek­ijken, enkele grafieken te plaat­sen en vooral ons afvra­gen hoe de markt er deze keer op zal reageren.

Paul­son:

Dat Paul­son dit jaar al enkele keren naar buiten kwam met tekst over de cri­sis dat het wel mee zal vallen, dat het erg­ste achter de rug is en dat de over­heid of de FED wel zal doen wat nodig is om de cri­sis te bestri­j­den weten we. Aan de andere kant is het ook zo dat deze man met de dag ongeloofwaardi­ger aan het wor­den is, zek­er nu duidelijk wordt dat de finan­ciële cri­sis veel diepere wor­tels heeft dan dacht. De vraag is nu hoe deze man nu zal optre­den, en wat de FED nog kan doen aangezien men al vri­jwel het max­i­male heeft gedaan de afgelopen maan­den. De rente kan niet meer omlaag, en na de enorme hoeveel­heid geld dat de FED reeds in deze put smeet is het de vraag of er daar nog hon­der­den mil­jar­den dol­lars bij kunnen?

Bernanke hebben we de afgelopen weken amper gezien, een dez­er dagen verwacht ik hem wel weer terug met een kamikaze actie hoor, wees daar maar op voor­bereid. Het zal de markt ofwel de beurs even een boost omhoog geven maar zoals ik het nu kan beo­orde­len moet de markt de komende weken gevoelig lager kun­nen. Ook al zijn er anal­is­ten die bew­eren dat de beurs verder omhoog moet of kan, ook al leest men via de grafieken dat de ral­ly veel verder ken en weet ik veel … dit zal het niet over­win­nen van de vol­gende poot van de groot­ste finan­ciële cri­sis ooit. Ik zou zeggen “… fas­ten your seat­belts …”.

FOR RENT:

Toen we in New York waren hebben we veel op cam­era vast kun­nen leggen, onmis­baar mate­ri­aal natu­urlijk, dat kunt u zien via de film­p­jes die nu op de site www​.usmar​kets​.tv ver­schi­j­nen. Om de cri­sis nog beter in beeld te bren­gen kwa­men we toen we in een wijk liepen het vol­gende tegen bij een voor­ma­lig kan­toor van Wash­ing­ton Mutu­al. Een duidelijk­er beeld zon­der veel woor­den kan men denk ik niet kri­j­gen .… Dit plaat­je wilde ik u niet onthouden uiteraard…

De banken en de grafieken:

Wat weinig mensen weten is dat de bank aan­de­len op Wall Street duidelijk weer onder druk staan, nog­maals wil ik u melden dat de huidi­ge nieuwsstroom wat betre­ft de banken en de prob­le­men erom heen maar amper uit de verf komen. Sterk­er nog, als u de kleine let­tert­jes niet leest dan weet u het denk ik niet eens. En toch wordt de sit­u­atie in de finan­ciële sec­tor weer ern­stiger ofwel het geheel gloeit weer rood. Ver hoeven we niet te zoeken want de grafieken vertellen natu­urlijk genoeg.

Hieron­der ziet u er 3, eerst de Philadel­phia Bank index die weer op zijn laag­ste punt terecht komt. Daaron­der als 2e grafiek de Bro­ker Index die het­zelfde doet en vanaf zijn recente en lagere top de bodems aan het opzoeken is. Ook hier zit er meer aan te komen want een duidelijk­er bear mar­ket ral­ly als deze in april en mei kun­nen we bij­na niet krijgen.

Als laat­ste grafiek heb ik voor Lehman gekozen, u weet wel, de bank die als vol­gende slachtof­fer werd genoemd na Bear Stearns zijn val. Won­der­baar­lijk her­stelde Lehman snel en dat vanaf de 20 dol­lar naar de 50 dol­lar bin­nen enkele weken. Maar, nu zien we dat het aan­deel weer onder zware druk staat en al 15 dol­lar weer moest inlev­eren de afgelopen maand. Een teken aan de wand?

Zoals ik al aan­gaf in de titel, en toen viel er weer een bank om” lijkt het erop dat het een kwest­ie van dagen of weken is voor er een nieuw slachtof­fer valt. Het hoeft niet Lehman te zijn uit­er­aard maar dat er weer een grote naam van zijn voet­stuk zal vallen lijkt me duidelijk. Alleen de naam kun­nen we nog niet invullen. Ik denk dat men er deze keer weinig aan kan doen, de reac­tie op de markt kan deze keer wel eens drama­tisch worden.

We houden u uit­er­aard op de hoogte .…..

Guy Boscart
US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 597.38 -2.55 -0.43%
AEX Fut 597.2 -2.6 -0.44%
DAX 13061.63 -9.09 -0.07%
DAX Fut 13061 -8 -0.06%
DOW 27881.72 -27.88 -0.1%
DOW 30 Future 27891 -30 -0.11%
DJ Transp. 10629.87 -46.64 -0.44%
SP500 3132.52 -3.44 -0.11%
SP Fut 3134 -2 -0.07%
NSDQ 8616.18 -5.64 -0.07%
NSDQ100 8354.29 -8.45 -0.1%
NSDQ Fut 8364 0.25 0%
BEL20 3910.9 -16.73 -0.43%
CAC40 5832.85 -15.18 -0.26%
FTSE 100 7210.25 -3.51 -0.05%
SMI 10355.5 -35.03 -0.34%
SEMISOXX 1720.9 5.92 0.35%
RSL2000 1631.5 -0.24 -0.01%
Name Last Change %
Nikkei 23378 -32.19 -0.14%
H.SENG 26612 175.38 0.66%
Shanghai 2924.42 7.11 0.24%
KS11 2105.62 7.62 0.36%
STI 3179.26 16.37 0.52%
TWI 11700.77 72.93 0.63%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 110672.01 -305.22 -0.28%
Merival 34657.44 -1751.63 -4.81%
IPC Mex. 42633.43 681.84 1.63%
KLSE 1563.19 1.4 0.09%
Indon. 6181.14 -2.36 -0.04%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11291.96 7.74 0.07%
Tase 1686.75 -1.14 -0.07%
Name Last Change %
Olie 58.89 -0.35 -0.59%
Brent 63.95 -0.39 -0.61%
Gas 2.277 0.013 0.57%
Goud 1470.25 2.15 0.15%
GLD Eur/Oz 1326.581 1.94 0.146%
GLD Eur/Kg 42650.578 62.369 0.146%
Zilver 16.723 0.021 0.13%
Zlv Eur/Oz 15.089 0.019 0.126%
Zlv Eur/Kg 485.119 0.609 0.126%
Koper 2.772 0.006 0.24%
Alu 1752.25 -1.25 -0.07%
Nikkel 13447.5 27.5 0.2%
Lood 1921.25 6.5 0.34%
Zink 2223 -1 -0.04%
PLT 922.35 -0.25 -0.03%
PLD 1870.8 1.7 0.09%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1083 -0.0008 -0.07%
EUR-YEN 120.48 -0.07 -0.05%
EUR-GBP 0.8433 0.0005 0.06%
EUR-SFR 1.0911 -0.0001 -0.01%
USD/Yen 108.7 0.01 0.01%
GBP-USD 1.3141 -0.0011 -0.08%
USD Index 97.505 0.12 0.12%
TREAS10 1.824 -0.007 -0.37%
TREAS30 2.248 -0.005 -0.2%
Bitcoin 7254 -80.5 -1.1%
Bitcoin Cash 207.18 -0.64426 -0.31%
Ethereum (US$) 146.07 -1.29683 -0.88%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 44.216 -0.05312 -0.12%
Name Last Change %
VIX 15.83 0.15 0.96%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:01 Helft puts eruit💰
 • ...
  10:01 Ja klopt. Ben ik ook nog Ben op.dit momemt helemaal uit de markt Kijk...
 • ...
  10:00 Ja dat stukje hebben ze van mij gepikt ;) maar bij 594,7 ben ik er...
 • ...
  09:59 Als er geen dealnieuws komt zien we de 600 vandaag niet meer.
 • ...
  09:59 Vooral nog naar beneden
 • ...
  09:58 Zoals gisteren, naar beneden, naar boven, volgens mij geen richting...
 • ...
  09:56 Donald slaapt nog alleszins :p
 • ...
  09:56 Nu de turbo...erop!
 • ...
  09:55 Enig nieuws ofzo?
 • ...
  09:55 Ik dacht dat jij zo bullish was Rob ?

Twitter @usmarkets