...

TOEN VIEL ER WEER EEN BANK OM

3 juni 2008, 11:29 | Guy Boscart | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

De cri­sis was toch voor­bij als we de grote man­nen mogen geloven? … Ofwel, het erg­ste lag ver achter ons, of de banken zijn gered en kun­nen weer vooruit kijken … Het werd alle­maal goed gevon­den en de beurs klom uit het dal ter­wi­jl ze nog niet eens in de prob­le­men kwam door de zwaarste cri­sis ooit op ban­cair gebied … Maar, het mon­ster komt weer boven water momenteel, ik ben benieuwd welke slachtof­fers er nu gaan vallen …

WELKE BANK VALT NU ALS EERSTE OM?

De banken­cri­sis, een woord waar men op Wall Street nogal los mee omgaat zoals u weet, was toch zo goed als afgelopen als we de grote man­nen mogen geloven? Wel, na te zien wat er de afgelopen dagen weer aan nieuws bin­nen­drup­pelt. Natu­urlijk als een dief in de nacht want veel muziek horen we er deze keer niet bij. Sterk­er nog, men moet de nieuws­data­base omploe­gen om de bericht­en te vin­den. Aan de andere kant liegen de grafieken natu­urlijk nooit, als we naar de stand van de Philly Bank index kijken of naar de Bro­ker index dan zien we dat de bodems van dit jaar er weer staan.

Dus ja, het prob­leem sluit werke­lijk weer bin­nen, en als u het mij vraagt kan het bij­na niet onop­val­len­der dan het is. Een reden om even wat zak­en te bek­ijken, enkele grafieken te plaat­sen en vooral ons afvra­gen hoe de markt er deze keer op zal reageren.

Paul­son:

Dat Paul­son dit jaar al enkele keren naar buiten kwam met tekst over de cri­sis dat het wel mee zal vallen, dat het erg­ste achter de rug is en dat de over­heid of de FED wel zal doen wat nodig is om de cri­sis te bestri­j­den weten we. Aan de andere kant is het ook zo dat deze man met de dag ongeloofwaardi­ger aan het wor­den is, zek­er nu duidelijk wordt dat de finan­ciële cri­sis veel diepere wor­tels heeft dan dacht. De vraag is nu hoe deze man nu zal optre­den, en wat de FED nog kan doen aangezien men al vri­jwel het max­i­male heeft gedaan de afgelopen maan­den. De rente kan niet meer omlaag, en na de enorme hoeveel­heid geld dat de FED reeds in deze put smeet is het de vraag of er daar nog hon­der­den mil­jar­den dol­lars bij kunnen?

Bernanke hebben we de afgelopen weken amper gezien, een dez­er dagen verwacht ik hem wel weer terug met een kamikaze actie hoor, wees daar maar op voor­bereid. Het zal de markt ofwel de beurs even een boost omhoog geven maar zoals ik het nu kan beo­orde­len moet de markt de komende weken gevoelig lager kun­nen. Ook al zijn er anal­is­ten die bew­eren dat de beurs verder omhoog moet of kan, ook al leest men via de grafieken dat de ral­ly veel verder ken en weet ik veel … dit zal het niet over­win­nen van de vol­gende poot van de groot­ste finan­ciële cri­sis ooit. Ik zou zeggen “… fas­ten your seat­belts …”.

FOR RENT:

Toen we in New York waren hebben we veel op cam­era vast kun­nen leggen, onmis­baar mate­ri­aal natu­urlijk, dat kunt u zien via de film­p­jes die nu op de site www​.usmar​kets​.tv ver­schi­j­nen. Om de cri­sis nog beter in beeld te bren­gen kwa­men we toen we in een wijk liepen het vol­gende tegen bij een voor­ma­lig kan­toor van Wash­ing­ton Mutu­al. Een duidelijk­er beeld zon­der veel woor­den kan men denk ik niet kri­j­gen .… Dit plaat­je wilde ik u niet onthouden uiteraard…

De banken en de grafieken:

Wat weinig mensen weten is dat de bank aan­de­len op Wall Street duidelijk weer onder druk staan, nog­maals wil ik u melden dat de huidi­ge nieuwsstroom wat betre­ft de banken en de prob­le­men erom heen maar amper uit de verf komen. Sterk­er nog, als u de kleine let­tert­jes niet leest dan weet u het denk ik niet eens. En toch wordt de sit­u­atie in de finan­ciële sec­tor weer ern­stiger ofwel het geheel gloeit weer rood. Ver hoeven we niet te zoeken want de grafieken vertellen natu­urlijk genoeg.

Hieron­der ziet u er 3, eerst de Philadel­phia Bank index die weer op zijn laag­ste punt terecht komt. Daaron­der als 2e grafiek de Bro­ker Index die het­zelfde doet en vanaf zijn recente en lagere top de bodems aan het opzoeken is. Ook hier zit er meer aan te komen want een duidelijk­er bear mar­ket ral­ly als deze in april en mei kun­nen we bij­na niet krijgen.

Als laat­ste grafiek heb ik voor Lehman gekozen, u weet wel, de bank die als vol­gende slachtof­fer werd genoemd na Bear Stearns zijn val. Won­der­baar­lijk her­stelde Lehman snel en dat vanaf de 20 dol­lar naar de 50 dol­lar bin­nen enkele weken. Maar, nu zien we dat het aan­deel weer onder zware druk staat en al 15 dol­lar weer moest inlev­eren de afgelopen maand. Een teken aan de wand?

Zoals ik al aan­gaf in de titel, en toen viel er weer een bank om” lijkt het erop dat het een kwest­ie van dagen of weken is voor er een nieuw slachtof­fer valt. Het hoeft niet Lehman te zijn uit­er­aard maar dat er weer een grote naam van zijn voet­stuk zal vallen lijkt me duidelijk. Alleen de naam kun­nen we nog niet invullen. Ik denk dat men er deze keer weinig aan kan doen, de reac­tie op de markt kan deze keer wel eens drama­tisch worden.

We houden u uit­er­aard op de hoogte .…..

Guy Boscart
US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 541.94 7.1 1.33%
AEX Fut 542.1 7.3 1.37%
DAX 11562.74 150.07 1.31%
DAX Fut 11574 164 1.44%
DOW 25886.01 306.62 1.2%
DOW 30 Future 25914.5 339.5 1.33%
DJ Transp. 9967.32 202.83 2.08%
SP500 2888.68 41.08 1.44%
SP Fut 2891.5 43 1.51%
NSDQ 7895.99 129.38 1.67%
NSDQ100 7604.11 119.22 1.59%
NSDQ Fut 7611.25 115 1.53%
BEL20 3498.39 55.06 1.6%
CAC40 5300.79 63.87 1.22%
FTSE 100 7117.15 50.14 0.71%
SMI 9728.39 122.13 1.27%
SEMISOXX 1479.25 39.96 2.78%
RSL2000 1492.55 29.93 2.05%
Name Last Change %
Nikkei 20368.85 -36.8 -0.18%
H.SENG 25734.22 238.76 0.94%
Shanghai 2823.82 8.03 0.29%
KS11 1927.17 -11.2 -0.58%
STI 3115.03 -11.06 -0.35%
TWI 10420.89 93.76 0.91%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 99805.78 748.87 0.76%
Merival 30406.65 -632.66 -2.04%
IPC Mex. 39339.55 765.37 1.98%
KLSE 1599.22 -1.07 -0.07%
Indon. 6286.66 29.07 0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10655.36 -48.75 -0.46%
Tase 1569.5 16.29 1.05%
Name Last Change %
Olie 54.92 0.45 0.83%
Brent 58.69 0.46 0.79%
Gas 2.205 -0.027 -1.21%
Goud 1523.8 -7.4 -0.48%
GLD Eur/Oz 1374.031 -6.673 -0.486%
GLD Eur/Kg 44176.111 -214.532 -0.486%
Zilver 17.087 -0.127 -0.74%
Zlv Eur/Oz 15.408 -0.115 -0.743%
Zlv Eur/Kg 495.365 -3.682 -0.743%
Koper 2.587 -0.008 -0.31%
Alu 1796 11.5 0.64%
Nikkel 16172.5 -17.5 -0.11%
Lood 2035 -23.5 -1.14%
Zink 2266.5 3.75 0.17%
PLT 851.4 9.4 1.12%
PLD 1441.2 2.6 0.18%
Name Last Change %
EUR-USD 1.109 -0.0015 -0.14%
EUR-YEN 117.94 0.14 0.12%
EUR-GBP 0.9126 -0.0057 -0.65%
EUR-SFR 1.0847 0.0008 0.07%
USD/Yen 106.36 0.27 0.25%
GBP-USD 1.2149 0.0066 0.55%
USD Index 98.062 0.057 0.06%
TREAS10 1.562 0.035 2.31%
TREAS30 2.044 0.064 3.25%
Bitcoin 10155 -220.9 -2.13%
Bitcoin Cash 306 -2.46774 -0.8%
Ethereum (US$) 184.63 0.57058 0.31%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 72.886 -1.44196 -1.94%
Name Last Change %
VIX 18.47 -2.71 -12.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  08:49 Veel geschoten ?
 • ...
  23:46 Indicatieve koersen waarop gehandeld kan worden.
 • ...
  23:27 Deze..
 • ...
  22:49 Welke dan ? beurs is gesloten ?
 • ...
  21:55 Oud nieuws.. ik dacht opnieuw verlenging
 • ...
  21:53 Hij is volgens mij aan den dunne bloemist
 • ...
  21:52 Trump delays EU, Japan auto tariffs for six...
 • ...
  21:26 Succes met de jacht Luna
 • ...
  21:11 Https://at.law.com/wwur9J?cmp=share_twitter
 • ...
  21:06 Slaap zacht en laat niet al te veelen scheeten

Twitter @usmarkets