...

Handels strategie richting doelzone, er komen mooie kansen

15 juli 2018, 10:08 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (1)

De komende peri­ode voorzie ik een verdere sti­jging van de beurzen, daar zijn rede­nen genoeg voor want enkele indices geven nu al het voor­beeld van wat er kan komen. De komende week komen er enkele belan­grijke bedri­jven met kwartaal­re­sul­tat­en, dat zijn onder andere Net­flix, Unit­ed Tech­nolo­gies, Gold­man Sachs, John­son & John­son, ASML, IBM, Ebay, Mor­gan Stan­ley, Amer­i­can Express en Microsoft. Die kun­nen Wall Street nog een duwt­je omhoog geven


Let erop dat de Nas­daq al nieuwe records neerzet en dat zow­el de Dow Jones en de S&P 500 uit­breken boven hun weer­stand. Daar­bij komt ook dat deze indices boven hun 3 belan­grijke MA’s uitkomen sinds eind vorige week, dan heb ik het over het 20-, 50- en 200-daags gemid­delde en dat is in 80% van de gevallen zeer posi­tief. Let er ook op dat de S&P 500 aan het uit­breken is, dat ziet u op de grafiek onder­aan deze update. Zow­el de Dow Jones en de S&P 500 hebben trouwens ten opzichte van de Nas­daq nog wat in te halen waar­door ze mogelijk wat kun­nen out­per­for­men de komende weken. Het ziet er dus goed uit voor Wall Street, de sti­jging kan nog een tijd­je aan­houden want er is richt­ing de top­pen nog genoeg ruimte aan­wezig. Het hoeft niet in 1 beweg­ing tot stand te komen maar zolang de dalin­gen tussendoor mee­vallen zoals afgelopen woens­dag het geval was dan zit het goed en daar kun­nen we zek­er op han­de­len de komende periode.

Europa kan in het kiel­zog vol­gen, ook hier zullen de cijfers bin­nen­drup­pe­len waar we bij de AEX woens­dag al ASML met cijfers voor­bij zien komen, het aan­deel doet het al een tijd­je goed en anal­is­ten gaan al uit van een koers­doel rond de €200, daar zien we dus ook nog de nodi­ge ruimte en met het posi­tieve ver­loop van de Nas­daq (tech index) kan ASML daar­van mee prof­iteren. De index zelf breekt uit boven de 558 pun­ten, de weg zou dan open komen te liggen richt­ing de jaar­top die we rond de 571 – 572 pun­ten zien. Het­zelfde kun­nen we zeggen over de DAX, met een slot boven de 12.500 pun­ten ziet het er beter uit, ook de cor­rec­tie die mid­den vorige week plaatsvond werd snel terug gewon­nen. Met het slot boven de 12.500 ligt de weg nu open richt­ing de 12.775 (200-MA) en de 12.850 of 13.000 pun­ten. Zelf ga ik uit van die 13.000 de komende 2 weken, vooral het snelle her­s­tel na woens­dag en het ver­loop dat we zien op Wall Street kun­nen daar­voor zor­gen, er kan snel meer pow­er komen bij het recente bull­ishe verloop.

Daar han­de­len we op, via onze abon­nementen waar u aan mee kunt doen. De bedoel­ing is dat we rustig mee proberen te liften richt­ing de aangegeven doe­len met trans­ac­ties die we proberen vast te houden tot we dicht bij de doe­len uitkomen. Het han­de­len gaat veel rustiger dan vorig jaar, we nemen veel meer de tijd in deze markt, het bli­jft een moeil­ijke markt maar ik kri­jg die steeds beter onder con­t­role. Zelf merkt u ook dat de markt wis­se­lende stem­min­gen kent maar ik begin de con­turen te begri­jpen en zal daar verder mijn voordeel uit proberen te halen voor mezelf en uit­er­aard voor de leden. U kunt ook mee­doen, er komen nog heel veel mooie kansen richt­ing het einde van het jaar en we staan al op winst bekeken over het jaar 2018. Er zit dus meer aan te komen waar­door u nu mee kunt doen door lid te wor­den. Ik zal u coachen via de mails, de SMS sig­nalen en de LIVE­BLOG (besloten box op ons Forum). Doe dus mee, de posi­ties die lopen kunt u nog aankopen uiteraard.

Mee­doen en hoeveel inleg is er nodig?
Om goed mee te kun­nen doen met Sys­teem Trad­ing is er max­i­maal €1500 nodig, bij COM­BI Trad­ing waar u de sig­nalen van Polleke en Guy Trad­ing alle­maal kri­jgt is er €8000 nodig. Bij de andere abon­nementen is er €2000 (Index Trad­ing) en €4000 (Polleke en Guy Trad­ing) nodig om met alle posi­ties mee te doen, daar­naast kri­jgt u coach­ing, updates en via de LIVE­BOX waar het kan extra tips en infor­matie. Doe nu dus mee met de kansen die er zijn, dat nu kan voor €25 tot 1 sep­tem­ber

Inschri­jven kan via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Grafiek uit­braak S&500:


Met vrien­delijke groet,

US Mar­kets Trading

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 571.21 1.95 0.34%
AEX Fut 566.55 -2.7 -0.48%
DAX 12430.97 43.63 0.35%
DAX Fut 12408 5.5 0.04%
DOW 27335.63 -23.53 -0.09%
DOW 30 Future 27326 8 0.03%
DJ Transp. 10794.59 193.56 1.83%
SP500 3004.04 -10.26 -0.34%
SP Fut 3006.5 1 0.03%
NSDQ 8222.8 -35.39 -0.45%
NSDQ100 7927.08 -39.85 -0.5%
NSDQ Fut 7942.75 5.5 0.07%
BEL20 3649.64 27.01 0.75%
CAC40 5614.38 36.17 0.65%
FTSE 100 7577.2 45.48 0.6%
SMI 9850.52 41.94 0.43%
SEMISOXX 1499.64 -16.28 -1.07%
RSL2000 1561.76 0.92 0.06%
Name Last Change %
Nikkei 21535.25 -150.65 -0.69%
H.SENG 28619.62 64.74 0.23%
Shanghai 2937.62 -4.57 -0.16%
KS11 2091.87 9.39 0.45%
STI 3360.03 12.08 0.36%
TWI 10886.05 9.62 0.09%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103775.41 -27.28 -0.03%
Merival 41788.26 531.66 1.29%
IPC Mex. 42984.97 -78.98 -0.18%
KLSE 1668.94 -3.43 -0.21%
Indon. 6401.88 -16.35 -0.25%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10651.2 -15.36 -0.14%
Tase 1592.36 -6.57 -0.41%
Name Last Change %
Olie 57.63 0.13 0.23%
Brent 64.38 0.04 0.06%
Gas 2.317 -0.001 -0.04%
Goud 1407.35 -0.3 -0.02%
GLD Eur/Oz 1255.33 -0.268 -0.021%
GLD Eur/Kg 40359.783 -8.603 -0.021%
Zilver 15.592 0.004 0.03%
Zlv Eur/Oz 13.908 0.004 0.026%
Zlv Eur/Kg 447.145 0.115 0.026%
Koper 2.697 0.002 0.07%
Alu 1843.25 0.5 0.03%
Nikkel 13950 285 2.09%
Lood 1980 -0.75 -0.04%
Zink 2466.75 25.75 1.05%
PLT 844.2 0.5 0.06%
PLD 1524.7 0 0%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1211 0.0003 0.02%
EUR-YEN 121.31 0.05 0.04%
EUR-GBP 0.9032 0.0002 0.02%
EUR-SFR 1.1073 0.0006 0.06%
USD/Yen 108.22 0.01 0.01%
GBP-USD 1.241 0.0008 0.06%
USD Index 97.02 0.475 0.49%
TREAS10 2.106 0.014 0.67%
TREAS30 2.614 0.003 0.1%
Bitcoin 9571.9 -1268.1 -11.7%
Bitcoin Cash 281.4 -35.56328 -11.22%
Ethereum (US$) 203 -28.25997 -12.22%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 80.429 -11.30116 -12.32%
Name Last Change %
VIX 12.86 0.18 1.42%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:53 Afstort is begonnen! Woehoe 😜
 • ...
  23:10 Hier is het filmpje van de droogdok actie van Boskalis met het...
 • ...
  22:17 Fijne avond allemaal!
 • ...
  22:13 Fijne avond en tot morgen, dan is er ws weer een dag..
 • ...
  22:11 Ja helaas hopelijk valt het mee. Fijne avond
 • ...
  22:09 Dank je maar verliezen hoort erbij. Het is wat het is.
 • ...
  22:08 Gewoon overnight een keer een procent eraf is er niet meer bij...
 • ...
  22:07 Sterkte 😢
 • ...
  22:05 Inderdaad jammer. Zit zelf short want was echt overtuigd van een...
 • ...
  22:04 Jammer

Twitter @usmarkets