...

Handels strategie richting doelzone, er komen mooie kansen

15 juli 2018, 10:08 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (1)

De komende peri­ode voorzie ik een verdere sti­jging van de beurzen, daar zijn rede­nen genoeg voor want enkele indices geven nu al het voor­beeld van wat er kan komen. De komende week komen er enkele belan­grijke bedri­jven met kwartaal­re­sul­tat­en, dat zijn onder andere Net­flix, Unit­ed Tech­nolo­gies, Gold­man Sachs, John­son & John­son, ASML, IBM, Ebay, Mor­gan Stan­ley, Amer­i­can Express en Microsoft. Die kun­nen Wall Street nog een duwt­je omhoog geven


Let erop dat de Nas­daq al nieuwe records neerzet en dat zow­el de Dow Jones en de S&P 500 uit­breken boven hun weer­stand. Daar­bij komt ook dat deze indices boven hun 3 belan­grijke MA’s uitkomen sinds eind vorige week, dan heb ik het over het 20-, 50- en 200-daags gemid­delde en dat is in 80% van de gevallen zeer posi­tief. Let er ook op dat de S&P 500 aan het uit­breken is, dat ziet u op de grafiek onder­aan deze update. Zow­el de Dow Jones en de S&P 500 hebben trouwens ten opzichte van de Nas­daq nog wat in te halen waar­door ze mogelijk wat kun­nen out­per­for­men de komende weken. Het ziet er dus goed uit voor Wall Street, de sti­jging kan nog een tijd­je aan­houden want er is richt­ing de top­pen nog genoeg ruimte aan­wezig. Het hoeft niet in 1 beweg­ing tot stand te komen maar zolang de dalin­gen tussendoor mee­vallen zoals afgelopen woens­dag het geval was dan zit het goed en daar kun­nen we zek­er op han­de­len de komende periode.

Europa kan in het kiel­zog vol­gen, ook hier zullen de cijfers bin­nen­drup­pe­len waar we bij de AEX woens­dag al ASML met cijfers voor­bij zien komen, het aan­deel doet het al een tijd­je goed en anal­is­ten gaan al uit van een koers­doel rond de €200, daar zien we dus ook nog de nodi­ge ruimte en met het posi­tieve ver­loop van de Nas­daq (tech index) kan ASML daar­van mee prof­iteren. De index zelf breekt uit boven de 558 pun­ten, de weg zou dan open komen te liggen richt­ing de jaar­top die we rond de 571 – 572 pun­ten zien. Het­zelfde kun­nen we zeggen over de DAX, met een slot boven de 12.500 pun­ten ziet het er beter uit, ook de cor­rec­tie die mid­den vorige week plaatsvond werd snel terug gewon­nen. Met het slot boven de 12.500 ligt de weg nu open richt­ing de 12.775 (200-MA) en de 12.850 of 13.000 pun­ten. Zelf ga ik uit van die 13.000 de komende 2 weken, vooral het snelle her­s­tel na woens­dag en het ver­loop dat we zien op Wall Street kun­nen daar­voor zor­gen, er kan snel meer pow­er komen bij het recente bull­ishe verloop.

Daar han­de­len we op, via onze abon­nementen waar u aan mee kunt doen. De bedoel­ing is dat we rustig mee proberen te liften richt­ing de aangegeven doe­len met trans­ac­ties die we proberen vast te houden tot we dicht bij de doe­len uitkomen. Het han­de­len gaat veel rustiger dan vorig jaar, we nemen veel meer de tijd in deze markt, het bli­jft een moeil­ijke markt maar ik kri­jg die steeds beter onder con­t­role. Zelf merkt u ook dat de markt wis­se­lende stem­min­gen kent maar ik begin de con­turen te begri­jpen en zal daar verder mijn voordeel uit proberen te halen voor mezelf en uit­er­aard voor de leden. U kunt ook mee­doen, er komen nog heel veel mooie kansen richt­ing het einde van het jaar en we staan al op winst bekeken over het jaar 2018. Er zit dus meer aan te komen waar­door u nu mee kunt doen door lid te wor­den. Ik zal u coachen via de mails, de SMS sig­nalen en de LIVE­BLOG (besloten box op ons Forum). Doe dus mee, de posi­ties die lopen kunt u nog aankopen uiteraard.

Mee­doen en hoeveel inleg is er nodig?
Om goed mee te kun­nen doen met Sys­teem Trad­ing is er max­i­maal €1500 nodig, bij COM­BI Trad­ing waar u de sig­nalen van Polleke en Guy Trad­ing alle­maal kri­jgt is er €8000 nodig. Bij de andere abon­nementen is er €2000 (Index Trad­ing) en €4000 (Polleke en Guy Trad­ing) nodig om met alle posi­ties mee te doen, daar­naast kri­jgt u coach­ing, updates en via de LIVE­BOX waar het kan extra tips en infor­matie. Doe nu dus mee met de kansen die er zijn, dat nu kan voor €25 tot 1 sep­tem­ber

Inschri­jven kan via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Grafiek uit­braak S&500:


Met vrien­delijke groet,

US Mar­kets Trading

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 569.61 3.42 0.6%
AEX Fut 563.6 -2.6 -0.46%
DAX 12222.39 69.32 0.57%
DAX Fut 12273 90 0.74%
DOW 26515.35 -44.19 -0.17%
DOW 30 Future 26511 -55 -0.21%
DJ Transp. 10987.69 -0.53 0%
SP500 2908.22 3.19 0.11%
SP Fut 2911 1 0.04%
NSDQ 8014.1 16.03 0.2%
NSDQ100 7713.58 23.86 0.31%
NSDQ Fut 7730.5 18 0.23%
BEL20 3852.3 5.48 0.14%
CAC40 5580.38 17.29 0.31%
FTSE 100 7459.88 -11.44 -0.15%
SMI 9571.22 -25.38 -0.26%
SEMISOXX 1559.07 0.94 0.06%
RSL2000 1560.11 -4.28 -0.27%
Name Last Change %
Nikkei 22232.1 31.54 0.14%
H.SENG 29963.26 -161.42 -0.54%
Shanghai 3215.04 -55.76 -1.7%
KS11 2216.65 0.5 0.02%
STI 3357.7 10.12 0.3%
TWI 10987.71 19.21 0.18%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 94579.02 0.76 0%
Merival 30672.86 -1363.92 -4.26%
IPC Mex. 45357.1 -168.19 -0.37%
KLSE 1622.06 -0.01 0%
Indon. 6414.74 -92.48 -1.42%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9959.62 -22.62 -0.23%
Tase 1584.61 -8.79 -0.55%
Name Last Change %
Olie 65.72 1.65 2.58%
Brent 74.11 2.14 2.97%
Gas 2.558 0.023 0.91%
Goud 1277.25 1.25 0.1%
GLD Eur/Oz 1134.627 1.11 0.098%
GLD Eur/Kg 36479.116 35.701 0.098%
Zilver 14.977 0.022 0.15%
Zlv Eur/Oz 13.305 0.02 0.147%
Zlv Eur/Kg 427.753 0.628 0.147%
Koper 2.905 -0.015 -0.51%
Alu 1868.5 16.5 0.89%
Nikkel 12657.5 -232.5 -1.8%
Lood 1942.25 4 0.21%
Zink 2794.25 -15.25 -0.54%
PLT 902.6 -1.1 -0.12%
PLD 1371.9 -26.6 -1.9%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1257 0.0014 0.12%
EUR-YEN 126.01 0.21 0.17%
EUR-GBP 0.8671 0.0022 0.26%
EUR-SFR 1.1438 0.0034 0.29%
USD/Yen 111.94 0.04 0.03%
GBP-USD 1.2978 -0.0008 -0.06%
USD Index 96.955 -0.196 -0.2%
TREAS10 2.59 0.032 1.26%
TREAS30 2.994 0.034 1.17%
Bitcoin 5409 129 2.44%
Bitcoin Cash 291.59 9.66986 3.43%
Ethereum (US$) 171.9 5.18484 3.11%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 76.761 1.80641 2.41%
Name Last Change %
VIX 12.46 0.37 3.06%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:33 Spx Met bollinger beter te zien Richting of buiten bollinger is...
 • ...
  20:29 Spx Extreem Bijna elke dag op de 15 Zeer volatiel op de 15
 • ...
  20:29 Zolang heb ik die niet.. maar bedankt Voice slaap ik weer prima...
 • ...
  20:26 Net ergens gelezen Netflix gaat nog flink stijgen dit jaar tot FEB....
 • ...
  20:09 Ik heb zojuist een netflixjan 2020 call 400 geschreven
 • ...
  20:08 Cash , verbranden , mag niet he. Staatseigendom en ook nog CO2...
 • ...
  20:04 Ik denk dat netflix zo onderhand ook zijn top wel weer bereikt heeft,...
 • ...
  19:54 En dan nog maar niet te spreken over zijn echte hobby rocket man...
 • ...
  19:52 Morgen wederom den boer op (paasweekend is voorbij) ...........
 • ...
  19:51 Ik lig in eenen deuk (maar 'k weet niet echt waarom) ..............

Twitter @usmarkets