Marktanalyse juli 2020
  Week 28 / 2020
 • ...
  TA op verzoek: KBC en Unilever

  Op de analyse van afgelopen zondag over BAM en Boskalis kwa­men de nodi­ge reac­ties, onder andere om eens naar Arcelor Mit­tal, Unilever, KBC en Berk­shire Hathaway‑B te kijken. Graag voldoe…

  vandaag om 08:12 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Waanzin ten top op Wall Street bij bepaalde aandelen

  Als ik naar de Nas­daq kijk en dan vooral naar die hoogvliegers dan denk ik waar is men toch mee bezig? Ama­zon, Apple, Microsoft (in min­dere mate) en Net­flix om…

  vandaag om 07:43 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Hogere start van de week

  Een zeer opti­mistis­che start van de week zien we aan de standen van de futures van­mor­gen, de vraag is natu­urlijk of de GAP-up het zal houden tot vanavond om 22:0

  6 juli 2020, 07:41 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Hoe staan de Nederlandse verzekeraars er nu voor?

  In mei hebben we drie Ned­er­landse verzek­er­aars bekeken. De hoofd­vraag luid­de, zijn Aegon, NN Group en ASR weer koop­waardig? De con­clusie des­ti­jds was dat toe­val­lig alle drie zich in een…

  6 juli 2020, 07:06 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 27 / 2020
 • ...
  TA BAM en Boskalis koopwaardig?

  Zater­dag heb ik op ver­zoek van een lez­er met u gekeken naar de tech­nis­che con­di­tie van TK Tankers. Onder de analyse las ik de reac­tie van Anil die ver­zocht op…

  5 juli 2020, 08:54 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Volgende week belangrijk voor Wall Street

  De afgelopen week toch een opmerke­lijk her­s­tel op de beurzen na de grote ver­liezen van afgelopen vri­jdag, het lange week­end van 4 juli zit daar voor een deel tussen en…

  4 juli 2020, 11:21 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA TK Tankers Ltd

  Wat doe je als je in de loop van een AK-47 staart en de dude zegt: wat denkt u van TNK TEEKAY TANKERS LTD ?”. Ik weet niet wat u…

  4 juli 2020, 08:51 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Autobranche

  De economie heeft de afgelopen tijd rake klap­pen gehad. De schade wordt langza­am maar zek­er inzichtelijk want de eerste Q2 cijfers zullen de aankomende maan­den bin­nen­drup­pe­len. In tij­den van financiële…

  3 juli 2020, 08:40 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Wall Street dicht vandaag, gisteren winstnemingen richting slot

  Van­daag moeten we het zon­der Wall Street doen het­geen niet zo vaak voorkomt op vri­jdag, meestal ver­schuiv­en ze een feestdag naar de maandag als die in het week­end valt. Morgen…

  3 juli 2020, 08:01 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA Kanshebbers

  Afgelopen dins­dag schreef ik in mijn col­umn over far­ma­ceuten en vertelde dat ik ze op moment van schri­jven niet in mijn porte­feuille wilde hebben. Ik kreeg twee reac­ties waar­van er…

  2 juli 2020, 08:33 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Nasdaq hoger, Dow omlaag ... Europa wat verdeeld

  Het werd opnieuw een Tech-dag gis­teren met de Nas­daq en de Nas­daq 100 die er goed op vooruit gin­gen, de gehele week al zoals we merk­ten want na de daling…

  2 juli 2020, 07:39 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Amerikaanse banken

  Op de beurs zie je tegen­wo­ordig veel sec­toren flo­r­eren maar bin­nen de Ned­er­landse banken­sec­tor wil het nog niet vlot­ten. Het ongun­stige rentek­li­maat en de angst voor slechte lenin­gen lijkt de…

  1 juli 2020, 09:05 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Zoeken naar nieuwe positie, markt rond weerstand

  We begin­nen we van­daag aan de maand juli en dus de 2e helft van 2020, een moeil­ijk jaar met een extreem volatiele markt. Op Wall Street was Q2 een van…

  1 juli 2020, 08:17 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1

totaal aantal arikelen: 767