...

AEX rond topzone, vervolg belangrijk nu

8 april 2021, 19:50 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 7 / 12 | (2)

Even een korte blik op de AEX van mijn kant, de index doet het vrij goed en sta­biel na de uit­braak maar ik verwacht wel nog een terugtest van de zone 702 – 703 pun­ten of zelfs tot de meer recente top rond de 686 – 688 pun­ten. Bei­de sce­nar­i­o’s zijn mogelijk, we moeten even geduld hebben met de AEX want zolang de vaart erin bli­jft moeten we oplet­ten voor bei­de mogelijkhe­den, ofwel een cor­rec­tie ofwel verder omhoog …AEX sterk maar ook kwets­baar na de uit­braak, een index wil wel eens terug naar het niveau waar de uit­braak er kwam en we zien nu 2 belan­grijke niveaus, eerst de oude top van 2000 rond de 702 – 703 pun­ten ofwel de meer recente top rond de 688 – 690 pun­ten die dit jaar werd neergezet voor dat de index een cor­rec­tie door­maak­te tot rond de 650 pun­ten (eind feb­ru­ari — begin maart). Als de markt wat moet inlev­eren verwacht ik eigen­lijk die laat­ste top als ste­un, dus niet zozeer die 702 – 703 pun­ten die de top uit 2000 was.

Weer­stand nu de 715 – 718 pun­ten, lat­er de 725 en de 730 pun­ten, ste­un dus die 702 – 703 zone, lat­er de 688 – 690 pun­ten. We gaan daar zek­er nog wat mee doen maar eerst moet ik aan­voe­len waar de top ongeveer zal uitkomen. De afgelopen dagen heb ik afgewacht maar ik sta klaar om in actie te komen. Een posi­tie op de AEX zit er dus zek­er in voor de leden.

Wilt u ook mee­doen?
Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Grafiek AEX index (dag chart):


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »