...

Breekt de AEX uit richting de 570-574?

17 februari 2019, 14:43 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (2)

Wederom een sterke week bij de AEX na al een behoor­lijke sterke reeks sinds de start van 2019. Boven­di­en zien we nu ook een duidelijke uit­braak boven de 538 pun­ten waar naast een steun/​weerstand van sep­tem­ber-okto­ber vorig jaar ook het 200-daags gemid­delde werd door­bro­ken vri­jdag. Ligt de weg nu open richt­ing de 570 – 574 pun­ten?


Wat we zien bij de AEX is dat de index omhoog gedreven wordt via een ste­un die kort bij de koers bli­jft stand­houden, de lijn omhoog ziet er wel behoor­lijk sti­jl uit maar in tegen­stelling tot bijvoor­beeld de DAX die nog steeds behoor­lijk ver achterbli­jft kan de AEX die ste­un staande houden zodat de AEX makke­lijk her­stelt na een eventuele dip. Met andere woor­den, de index wordt snel weer opgekocht tij­dens een cor­rec­tie poging. Wel kri­jgt de AEX behoor­lijk wat ste­un in de rug door dat de zwaargewicht­en na goeie cijfers wor­den beloont met meestal een behoor­lijke koer­swinst. Dat hebben we de afgelopen week weer kun­nen zien met DSM en Akzo maar eerder wer­den ING, Shell, Philips, ASML en Unilever al met een mooie winst hoger gezet zodat de index in feite vrij makke­lijk kon doorsti­j­gen. De AEX komt nu op een punt waar de kans vrij groot aan het wor­den is dat de index doorstoot richt­ing de top­pen van vorig jaar. Op de grafiek hieron­der kunt u dat duidelijk zien, eens de index die zware weer­stand achter zich laat ligt de weg open richt­ing dat doel.

Ste­un wordt nu de 538 en de 535 maar om de flow erin te houden zou de index beter niet meer onder die 538 pun­ten terecht komen. Een belan­grijke ste­un wordt nu dus die 538 pun­ten, lat­er de 535 en de 532 pun­ten al verwacht ik niet echt een forse schuiver meer gezien de laat­ste ontwik­kelin­gen. Dan heb ik het niet alleen over de AEX maar we zien dat de DAX aan het einde van vorige week plots ook wakker werd en mogelijk verder omhoog wil.

Verder zien we dat Wall Street ook weer een paar belan­grijke weer­standen achter zich laat met de inten­tie om richt­ing de hoog­ste standen ooit op te klim­men nu we die zo snel aan het naderen zijn. Kor­tom, de markt breekt uit en wil doorzetten richt­ing de top­zone van vorig jaar en dat eigen­lijk over­al en dus bij de meeste indices. We zetten nu ook in op een verdere sti­jging de komende peri­ode door met wat long posi­ties in de markt te zitten …

Via trad­ing kunt u sig­nalen ont­van­gen op de AEX index maar ook op andere indices als de DAX, de Dow Jones, de Nas­daq en andere onderliggende waar­den. Er loopt nu een mooie nieuwe aan­bied­ing voor €39 tot 1 MEI … Inschri­jven kan via de vol­gende link, dan staat u meteen op de lijst … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Grafiek AEX index:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 557.69 -0.22 -0.04%
AEX Fut 556.65 0.95 0.17%
DAX 12222.75 -16.19 -0.13%
DAX Fut 12218.5 -28.5 -0.23%
DOW 25764 -98.68 -0.38%
DOW 30 Future 25852.5 72.5 0.28%
DJ Transp. 10491.85 -113.76 -1.07%
SP500 2859.53 -16.79 -0.58%
SP Fut 2869.5 7.5 0.27%
NSDQ 7816.29 -81.76 -1.04%
NSDQ100 7503.68 -76.46 -1.01%
NSDQ Fut 7531.25 19.75 0.26%
BEL20 3506.3 -5.16 -0.15%
CAC40 5429.58 -8.65 -0.16%
FTSE 100 7349.44 0.82 0.01%
SMI 9660.5 1.42 0.01%
SEMISOXX 1402.01 -28.1 -1.96%
RSL2000 1537.3 -19.94 -1.28%
Name Last Change %
Nikkei 21301.73 51.64 0.24%
H.SENG 27798 -148.46 -0.53%
Shanghai 2870.6 -11.69 -0.41%
KS11 2055.71 -0.09 -0.02%
STI 3205.46 -24.8 -0.77%
TWI 10398.41 14.3 0.14%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 89992.73 -31.74 -0.04%
Merival 33315.7 -576.47 -1.7%
IPC Mex. 43445.62 3.13 0.01%
KLSE 1605.36 6.17 0.39%
Indon. 5909.09 82.22 1.41%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10234.15 53.35 0.52%
Tase 1576.47 4.01 0.26%
Name Last Change %
Olie 63.42 0.5 0.79%
Brent 72.75 0.54 0.75%
Gas 2.663 0.032 1.22%
Goud 1275.35 -0.35 -0.03%
GLD Eur/Oz 1142.582 -0.314 -0.027%
GLD Eur/Kg 36734.863 -10.081 -0.027%
Zilver 14.387 -0.001 -0.01%
Zlv Eur/Oz 12.889 -0.001 -0.007%
Zlv Eur/Kg 414.4 -0.029 -0.007%
Koper 2.736 -0.003 -0.09%
Alu 1830.25 0.5 0.03%
Nikkel 11947.5 -57.5 -0.48%
Lood 1826 4.5 0.25%
Zink 2576 -20.75 -0.8%
PLT 823.05 2.75 0.34%
PLD 1317.5 11.7 0.9%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1162 0.0008 0.07%
EUR-YEN 122.9 0.39 0.32%
EUR-GBP 0.8749 -0.0018 -0.2%
EUR-SFR 1.1278 0.0008 0.07%
USD/Yen 110.11 0.06 0.05%
GBP-USD 1.2753 0.0037 0.29%
USD Index 97.782 -0.042 -0.04%
TREAS10 2.412 0.019 0.8%
TREAS30 2.835 0.011 0.4%
Bitcoin 7871.8 -62.6 -0.79%
Bitcoin Cash 404.6 5.31055 1.33%
Ethereum (US$) 248.49 -6.11041 -2.4%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 91.047 -2.14338 -2.3%
Name Last Change %
VIX 15.72 -0.24 -1.5%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:32 Ik heb ze.. dec serie
 • ...
  10:29 Shs asml
 • ...
  10:24 Misschien ben je dan liever op je werk dan thuis. Zo erg is dat niet.
 • ...
  10:21 Allemaal fake news weer
 • ...
  10:21 Voorlopig enkel fondsen om wat boosters op Aex te handelen... Zit...
 • ...
  10:21 Is een mooi verdienmodel op te bedenken. In de Lonely Planet opnemen...
 • ...
  10:20 Doe je best vandaag was je daar heel hard het schip mee in gegaan.
 • ...
  10:18 Mooi om putten te schrijven die ING...
 • ...
  10:17 Niet normaal he.. maar zou de uitdaging wel eens willen aangaan om zo...
 • ...
  10:17 ING al op 10,16, wie zit er ING te kopen, dank u, loop binnen...

Twitter @usmarkets