...

TA de AEX en maar liefst 5 aandelen

25 maart 2021, 00:06 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (2)

Op deze voor u vroege don­derdagocht­end en voor mij nog gewoon woens­dag schri­jf ik over onze index en vijf aan­de­len uit die index. Zon­der verder gedraal ga ik direct van start.


Lez­er Move gaf als reac­tie dat het alti­jd goed is er een maand­grafiek bij te pakken en dat ben ik roerend met hem eens, of haar. Dus ik dacht ik neem de maand­grafiek van de AEX er maar eens bij.

U ziet direct waar de nationale beurs­graad­me­ter (bij­na) is aan­be­land. Jawel, bij een top van een tijd­je terug. Het jaar 1999 om pre­cies te zijn. De AEX moet” nog zo’n punt of 15 om dat te bereiken. De vraag is dus of dat gaat lukken. Wel, de HS-for­matie lijkt van de baan te zijn, dus als het niveau van het hoofd wordt uitgenomen dan is het nog maar een klein stap­je om de top van 1999 aan te tikken. Een uit­braak vraagt u? Hum, lat­en we gewoon kijken wat er gaat gebeuren. 

Beurzen lopen 6 tot 9 maan­den vooruit op de feit­en, mocht het dus tot een uit­braak komen dan vin­den u en ik, wij met zijn allen dat het virus geen rol meer zal spe­len of dat er iets anders geweldig moois in het ver­schi­et ligt. Inter­es­sant, niet?

ASML hier­boven heeft gis­teren de nek­li­jn opwaarts uitgenomen. Bij het rode wijsvingert­je vin­dt u de nek­li­jn en bij het groene wijsvingert­je de koers die van­daag vol ent­hou­si­asme een sprong maak­te. Er werd een gap neergezet, sterk!

Het HS sce­nario kan (gelukkig) defin­i­tief bij het oud papi­er. Woens­dag werd op het hoog­ste punt van de dag even de rode stip­pel­li­jn aangetikt. Die lijn ligt over het hoofd”. Wellicht gaat ASML nog even terug naar de rode trendli­jn, maar de kans is toch wel aan­wezig dat de koers de rode stip­pel­li­jn opnieuw gaat testen.

+++++ + + + + +

Lez­eres Hele­na, excu­us. Ik kom Comgest, Schroder, Pictet Greater Chi­na Fund tegen, maar geen JPM in de data­bank. Ik kwam zelfs Greater Cannabis Inc. tegen, natu­urlijk zocht ik daar niet op! Dus helaas geen analyse van JPM.

+++++ + + + + +

Ik ben blij te melden dat ik het niet goed zag en dat ook het kop-schoud­erver­haal bij ASM Int. bij het oud papi­er mag. Bij het rode wijsvingert­je ziet u de opwaartse door­braak en bij het blauwe wijsvingert­je de sprong. De schaduwen van de can­dles belet­ten dat het net als bij ASML met een gap gepaard ging.

ASM Inter­na­tion­al verk­ende gis­teren al even het ter­rein boven de rode stip­pel­li­jn, maar wist daar niet boven te sluiten. Ik verwacht dat dat bin­nenko­rt wel gaat lukken. 

Unilever ziet zichzelf terug hele­maal bovenin het dal­ende trend­kanaal. Zal het aan­deel aan het dal­ende trend­kanaal weten te ontsnappen?

Laat ik het zo zeggen, ik zet er nog niet al mijn geld op in. Het is zek­er niet onmo­gelijk, maar ik zie in dit geval liev­er eerst beves­tig­ing. Houd u dus voorzichtig reken­ing met een koers die bin­nen het trend­kanaal blijft.

Pro­sus…

…ook weer zo’n twi­jfel­geval of het nu wel of geen Kop­Schoud­er is/​was. Ik zie er per­soon­lijk nog wel steeds een­t­je. Ook de neer­waartse door­braak van de rode nek­li­jn staat er. Het enige is dat de dal­ing (gelukkig nog) niet doorzet. Kop­ers van­gen Pro­sus op bij euro 93,10 en behoe­den het aan­deel voor een verdere dal­ing richt­ing koersdoel.

Lat­en we hopen dat dat bli­jft lukken, maar toch geef ik een lichte waarschuwing af. Ik heb zo mijn twi­jfels of de ste­un op 93,10 het bli­jft houden.

De laat­ste voor van­daag is NN. De dag­grafiek van de finan­cial ziet er goed uit. Sti­j­gend, hogere bodems, hogere top­pen, dat gaat pri­ma. Diege­nen met NN in de porte­feuille kun­nen bli­jven zit­ten. Werp alleen even een blik op uw stop, ligt die nog goed?

Rechts­boven op de grafiek ziet u NatNed zijwaarts bewe­gen bin­nen euro 40 en 41,35. Ik heb het ver­moe­den dat het wel tot een uit­braak aan de bovenkant gaat komen, maar voor een uit­braak aan de onderkant is de stop order uitgevonden! 

Dat waren de grafieken voor van­daag, een fijne don­derdag toegewenst en tot zaterdag. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

25 maart 2021, 08:57

Move
Onzijdig, kan dus van alles zijn.

Move is beweging van movement of move steep.
De snelle (stijl) beweging. Volgens mij de enige indicator waar nog op te handelen is.

Beweging is wat er overblijft, de rest is allemaal fake. Ook de TA, waarschijnlijk wel.

ASML was duidelijk met toppatroon bezig. Dit heeft aantrekkende kracht op de posities.
Reden van de uitbraak dus. Bijna is dat altijd contrair op de ingenomen positie.

Beweging het enige nog, rest alles er omheen is fake.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.