...

TA Shell, Unilever, KBC, AEX en Just Eat Takeaway

13 mei 2022, 18:06 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Gis­teren moest ik van­wege ziek­te ver­stek lat­en gaan. Ik was niet in staat een col­umn te schri­jven. Maar wat in het vat zit verzu­urt niet, deze col­umn komt alleen een dag lat­er, Ik loop met u langs de AEX, Shell, Unilever, Just Eat Take­away en het enige ver­zoek voor van­daag: KBC.


Alle grafieken zijn met de slotko­ers van vri­jdag 13 mei 2022.

Dames gaan zoals alti­jd voor, van­daar dat ik begin met

KBC op ver­zoek van lez­eres lda:

Allereerst even ingaan op uw vraag wat de let­ters betek­enden. Ik moest eerst goed zoeken wat u bedoelde, maar na ver­loop van tijd vond ik ze in de grafiek. Het was me nog niet opgevallen! Het is iets van het soft­ware­pro­gram­ma. Als ik het iets meer tijd heb zal ik proberen het weg te halen uit de grafiek.

KBC is deze week aardig weggevallen en zette daarmee een gap neer, zie het rode blok­je. Het in inter­es­sant om te zien dat de koers ste­un zocht op een eerder gevor­mde gap, zie het groene blok­je. Ik moet eraan toevoe­gen dat ik er niet al te veel vertrouwen in heb dat de ste­un stand gaat houden, ik zie nog wel lagere koersen op de bor­den ver­schi­j­nen. Voor diege­nen de KBC hebben: u heeft het hele week­end de tijd om te bepalen waar uw stop komt.

AEX:

De ste­un die de AEX zocht lag niet op een duidelijk niveau. Het was ergens tussen de rode hor­i­zon­tale lijn en de bovenkant van het rode dal­ende trend­kanaal. Een lang ver­haal kort, de ste­un werd gevon­den en van­daag was er een aardig her­s­tel dat de koers zelfs boven het blauwe hor­i­zon­tale weer­stand­je bracht.

Is er kans op meer? Ja, er zit een rit naar de bovenkant van het groene dal­ende trend­kanaal in, maar dan is de koek waarschi­jn­lijk weer even op.

Just Eat Takeway:

Deze heb ik opgenomen omdat in april Just Eat het meest ver­han­delde aan­deel was bij mijn bro­ker. In Ned­er­land, want in veel Europese lan­den was het Tesla.

Tsja, sinds de laat­ste keer is er niet veel veran­derd. Just Eat Take­away zit in een dal­end trend­kanaal en zal daar waarschi­jn­lijk met ups & downs voor­lop­ig wel in bli­jven. De kans dat dit aan­deel per sal­do verder zal dalen is lev­ens­g­root aan­wezig. Het van­daag ingezette her­stel­let­je kan de komende week een ver­volg krijgen.

Shell:

Shell is een aan­deel dat er tech­nisch beter bijligt. Na het opwaarts door­breken van de paarse dal­ende trendli­jn dringt de koers nu voor de zoveel­ste keer aan bij de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Het zou kun­nen beteke­nen dat de koers de komende week weer afketst op die weer­stand, maar het zou me niet ver­bazen als we er komende week al opwaarts doorheen breken. En dat zou dan weer een koerssti­jging van 3 euro kun­nen inluiden.

Unilever:

Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal heeft Unilever al aan een redelijk indruk­wekkend her­s­tel gew­erkt. De koers is nu zo’n beet­je aan­be­land bij de rode dal­ende trendli­jn. Stelt u zich even­t­jes voor wat er kan gebeuren als die rode dal­ende trendli­jn opwaarts wordt uitgenomen. We zouden dan koersen kun­nen zien die via de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn nog hoger gaan en wellicht reiken tot aan het top­je van het begin van het jaar.

Heel voorzichtig zeg ik: ik zie u in het week­end weer.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

14 mei 2022, 19:29

Prosus verder uitbodeming op 40-42 . Is er een trade mogelijk voor een opwaartse positie?
Bedankt voor de analyse. Alfen lijkt uitgebroken naar boven.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.