...

TA 3M, Ahold, Alfen, AEX, ASM Int. en Shell

30 maart 2023, 00:50 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Zes mooie grafieken en daar is er een van op ver­zoek. Dat is Alfen.
Zon­der dralen gaan we direct van start.Shell:

In plaats van dat de koers van Shell uit het blauwe blok­je zou kun­nen vallen begint het er nu op te lijken dat de koers aan de bovenkant kan uit­breken. De slotko­ers klopt op de deur, als we de bovenkant van het blauwe blok­je als de deur zien. 

In plaats van de onderz­i­jde van het rode blok­je wordt dan de bovenkant van het oran­je blok­je de tar­get. De deur moer eerst nog wel even opengaan.

ASM Inter­na­tion­al:

Had ik al eerder de for­matie bin­nen de twee trendli­j­nen beschreven? Nu begin ik toch echt te twijfelen…de leefti­jd! Any­ways, als de koers er opwaarts uit zou breken zou er een mooie sti­jging in het ver­schi­et liggen.

We zien nu dat de koers er uit viel, aan de onderz­i­jde dus. Echter, het aan­deel viel niet echt weg en na een korte peri­ode zijwaarts schi­et ASM Inter­na­tion­al nu omhoog. Ik ga iets geks schri­jven: de tar­get ligt nu niet op de rode weer­stand­sli­jn maar er zelfs boven!

Ahold-Del­haize:

Née, ik weet het alweer, ik had ASM Inter­na­tion­al niet beschreven. Wel Ahold-Del­haize me het vlagget­je. Zie eventueel de analyse van 22 maart nog even.

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u een proe­fabon­nement nemen tot 1 MEI voor €35. Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden …

Appie is er inmid­dels opwaarts uit­ge­bro­ken en ook de test is al achter de rug. Wat nu nog ont­breekt is dat de koers opwaarts door de onder­ste rode lijn gaat. Ik ga weer iets geks schri­jven: de tar­get wordt dan euro 33,50.

Alfen op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal en née, niet de mooiste uit mijn car­rière, moeten we even op gaan let­ten. De koers is van­daag net onder of zelfs op een dubbele weer­stand ges­loten. De ene weer­stand de rode dal­ende trendli­jn en de andere weer­stand de oran­je hor­i­zon­tale lijn. Als de koers nu don­derdag iets hoger zou sluiten dan neemt Alfen bei­de weer­standen uit. We hebben al een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI achter de rug. Puz­zlestuk­jes die aangeven dat Alfen wil draaien?

Mine­so­ta Min­ing and Man­u­fac­tur­ing:

Net als bij Alfen is het kom­mer en kwel bij 3M. Lagere top­pen en lagere bodems.

Maar wacht eens, wat zien we? De onderliggende RSI heeft een posi­tieve diver­gen­tie lat­en zien. Als we even bij de RSI bli­jven dan zien we die indi­ca­tor opwaarts door de oran­je dal­ende trendli­jn breken. And on top of that, als we zouden inzoomen, zien we dat de koers opwaarts door de blauwe dal­ende trendli­jn (in de grafiek zelf) is gebro­ken! Eén zwaluw maakt geen zomer, maar hier tellen we er drie…

AEX:

Dan gaan we naar de index van Klein Chi­na, die lijkt zich uit de gevaren­zone te werken. Daar kri­j­gen we iets meer zek­er­heid over als de AEX de dubbele weer­stand even­t­jes” breekt. De eerste is de bovenkant van het blauwe blok­je of zo u wilt de oran­je hor­i­zon­tale lijn. De tweede is de rode dal­ende trendli­jn. Daar ik die uit­braak geen­szins uit­sluit heb ik de tar­get ook maar alvast getek­end. Dat is de bovenkant van het oran­je blokje.

En zo heeft lez­eres lda als het goed is alsnog een aan­tal charts gekre­gen met opwaarts potentieel.

We zien elka­ar weer in april. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

3 april 2023, 18:04

Is alfen nu vertrokken gezien 2 weerstanden werden doorbroken ?

(0)
30 maart 2023, 15:49

Interessante analyses.

(0)
30 maart 2023, 13:30

Marcel, bedankt!

(2)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.