...

TA AEX, ABN, IMCD, DAX en Bel-20

28 juni 2022, 06:16 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Drie indices en twee aan­de­len. Het had­den vier indices kun­nen zijn, maar ik par­keer er een voor don­derdag. De drie indices zijn op verzoek.Goede­mor­gen! Alle grafieken in de col­umn van van­daag zijn met de slotko­ers van maandag 27 juni 2022. Ik schi­et direct door naar het eerste ver­zoek en dat is de

Bel-20 op ver­zoek van lez­eres lda:

Als eerste wil ik met u kijken naar de bodem van maart dit jaar. Na die val wist de index van onze Zuider­bu­ren mooi te her­stellen. Dat gaat goed tot diep in april waar­na de index onder de rode dal­ende trendli­jn lagere top­pen en lagere bodems begint neer te zetten. Ver­vol­gens zien we bij de groene pijl dat kop­ers in de markt komen en tot nu toe de koers niet (veel) verder lat­en dalen dan het niveau van de groene hor­i­zon­tale lijn.

De index zit nu vast tussen twee kracht­en. De eerste in de rode dal­ende trendli­jn en de tweede is die groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Mocht de rode dal­ende trendli­jn mor­gen wor­den uitgenomen dan komt de weg open te liggen naar het niveau van 3.850 punten.

DAX op ver­zoek van lez­eres lda:

De DAX heeft wat mij betre­ft een wat vaag tech­nisch plaat­je momenteel. Als ik mijn grafieken scan voor een trade zou ik deze een tiende van een sec­onde bek­ijken en direct door­gaan naar de vol­gende grafiek.

Om er dan toch iets over te vertellen…de koers zocht ste­un op de wat mij betre­ft onbe­lan­grijke groene hor­i­zon­tale lijn. En gis­teren (maandag) reik­te de intra­day high tot aan het rode iets min­der onbe­lan­grijke dal­ende trendli­jn­t­je. Ik zou niet kopen en niet verkopen. Zit iemand long bli­jf dan maar zit­ten en bepaal waar uw stop komt.

AEX op ver­zoek van lez­eres lda:

Het sterke optre­den van vri­jdag kreeg gis­teren een ver­volg. De dubbele weer­stand in de vorm van de blauwe hor­i­zon­tale lijn en de oran­je dal­ende trendli­jn werd opwaarts uitgenomen. Iets wat ik niet direct verwachtte. Maar dat is nu een­maal de beurs en de beurs heeft alti­jd gelijk.

De high van maandag reik­te tot in het rode gebied en dat is de gap van zo’n twee weken eerder. Het zou wel zeer sterk zijn als de gap zou wor­den opge­vuld! Eerst zien dan geloven.

IMCD:

Begin decem­ber vorig jaar von­den we de koers terug rond euro 210. Vorige week dook de koers even onder de 120 euro. Buy & Hold­ers zijn waarschi­jn­lijk niet zo blij. Koop­jes­jagers aan de andere kant zit­ten op het vinken­touw, kopen of (nog) niet.

Boven de blauwe lijn ziet u een lagere bodem. Kijkt u nu naar de groene lijn bij de RSI dan ziet u dat deze indi­ca­tor niet beves­tigt: een posi­tieve diver­gen­tie der­halve. Traders die kort op de bal spe­len zit­ten sinds kort long. Bent u een trad­er op de mid­del­lange ter­mi­jn dat wacht u best een opwaartse door­braak van de rode dal­ende trendli­jn af.

ABN-AmRo:

Nog zo’n voor­beeld van een enorme dal­ing. Feb­ru­ari dit jaar tik­te ABN een niveau goed boven de 15 euro aan. In maart tik­te een low bij­na de 9 euro aan. Dat is een kort­ing van 6 euro!

Recent heeft de koers van de finan­cial de blauwe dal­ende trendli­jn opwaarts uitgenomen. Bin­nen het vlaggetje/​wim­pelt­je rechts op de grafiek zoeken beleg­gers nu even een nieuw even­wicht ter­wi­jl de koers per sal­do licht inlev­ert. Naar alle waarschi­jn­lijkheid breekt de koers bin­nenko­rt (mor­gen al?) opwaarts uit om er nog iets van een euro op te doen. U kunt er een trade van mak­en. Dan wel een trade met een stop!

Ik zie u allen don­derdag weer!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

28 juni 2022, 13:01

Is vopak nu opgeveerd van de ultieme bodem 22 ? En zijn we uit de gevarenzone met arcelor ? Bedankt

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.