...

TA AEX, Adyen, JD.Com, Super Micro Comp., BMW en Fugro

9 mei 2024, 12:49 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Zelf heb ik er de AEX aan toegevoegd, de rest zijn alle­maal ver­zoeken. Lat­en we maar direct van start gaa.


Super Micro Com­put­er op ver­zoek van Lau­rens­den­bakker:

Dit vind ik zek­er een leuke grafiek en dat is niet omdat het er tech­nisch nu zo best bij ligt. Ik zal proberen aan te geven waarom ik het vind.

Ik heb twee lij­nen getek­end: de rode dal­ende trendli­jn en de hor­i­zon­tale ste­un­li­jn in het blauw. De rode lijn ligt over de top­pen en heeft net iets meer beteke­nis dat de blauwe lijn. Onder de rode lijn zouden we dus per sal­do verder naar het Zuiden moeten. Maar…de blauwe lijn is nu drie keer getest en daarmee ook niet onbe­lan­grijk. Zou de koers hier defin­i­tief” ste­un gaan vin­den? Kijk tevens naar de RSI die op punt van uit­breken staat.

Inter­es­sant. Bli­jf zit­ten en ja, met een stop.

JD​.Com op ver­zoek van Lau­rens­den­bakker:

Deze grafiek is ook inter­es­sant, maar op een andere manier. De grote vraag hier is of het verder naar het Noor­den kan.

We zien in grote lij­nen het vol­gende: een dal­ing, bodemvorm­ing en een draai naar boven. Het was belan­grijk dat de koers opwaarts door de groene trendli­jn ging.

Op dit moment houdt de oran­je balk een verdere sti­jging tegen. Het is echter zek­er niet ondenkbeeldig dat de koers daar een dez­er dagen opwaarts door gaat. Ik zou zek­er bli­jven zit­ten i.c.m. met een stop loss of trail­ing stop.

Adyen op ver­zoek van aboot:

Op 29 april kwam Adyen ook in mijn col­umn voor­bij en we gaan nu de update bek­ijken. Dit is wat mij betre­ft de derde inter­es­sante chart op rij.

Ik schreef dat als de koers onder de body van de lange rode can­dle (bin­nen het rode eit­je) zou sluiten dat we dan nog een grote dal­ing kon­den verwacht­en. De slot kwam er en ook de dal­ing. Echter, de door mij gean­ticipeerde dal­ing niet. Gelukkig vond Adyen ste­un op de onderz­i­jde van de blauwe balk en wist zijn weg omhoog weer te vinden.

Nu is de koers aan­be­land op de weer­stand gevor­md door de boven­z­i­jde van de balk. Alle hens aan dek, want wat gaat er gebeuren? Opwaarts door de weer­stand en mooi omhoog? Of is de weer­stand te sterk en gaan we alsnog die dal­ing in? Vingers aan de knoppen!

Bericht van Guy Boscart

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 JULI 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

AEX:

Bij de AEX wordt er met all-time-highs gestrooid alsof het niets is. De ene dag ging de index door het oran­je trendli­jn­t­je en de vol­gende dag door de groene hor­i­zon­tale lijn. Achteloos, zon­der enige moeite, en pas­sant een all-time-high neerzettend. Dat laat­ste werd de vol­gende twee beurs­da­gen nog eens dun­net­jes overgedaan. Als we doen of de laat­ste can­dle ook het slot gaat wor­den. Zelfs de RSI denk nu: laat ik ook eens meedoen.

Bli­jf long zit­ten met een trail­ing stop.

+++++
Alle ver­zoeken zijn behan­deld. Komt u maar op met nieuwe ver­zoeken!
+++++

BMW op ver­zoek van Lau­rens­den­bakker:

Gis­teren zak­te de koers met een gap weg en nam het meest recente bodem­p­je neer­waarts uit. Heel slecht zou je zeggen. Dat is het ook wel, maar er is meer aan de hand. De laag­ste koers van de dag (gis­teren) lag pre­cies op de groene sti­j­gende trendli­jn. De slotko­ers lag er ruim boven.
En om het nog com­plex­er te mak­en: De hoog­ste koers van de dag (nog steeds gis­teren) wist niet door de meest recente bodem te breken. Daar­naast noteert de koers onder de rode dal­ende trendli­jn. Wie vol­gt het nog??

Iemand die nu nog long zit speelt zek­er niet kort op de bal, dan had u BMW namelijk al gedumpt. Iemand die nu long zit kan wel bli­jven zit­ten maar zou dan wel superalert moeten zijn. Wat doet u bijvoor­beeld als de koers onder het rode lijn­t­je door de groene lijn zou zakken?

Fugro op ver­zoek van Lau­rens­den­bakker:

Het is best alweer een tijd­je gele­den dat ik Fugro heb bekeken. Leuk om hem voor­bij te zien komen.

Boven de paarse sti­j­gende trendli­jn gaat het voort­varend met het aan­deel. De door­braak van de groene hor­i­zon­tale weer­stand luid­de een verdere sti­jging in. De hoog­ste top, op de getoonde grafiek, ging wel gepaard met een negatieve diver­gen­tie bij de RSI. Die moeten we dus met een schuin oog in de gat­en bli­jven houden. U kunt long bli­jven zit­ten en opwaarts door de rode lijn zou alweer een posi­tief sig­naal zijn. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Markets. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

9 mei 2024, 19:31

Graag een technische analyse van 2 Belgische aandelen Syensqo en Cofinimmo. Dank U wel

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.