...

TA - AEX, Ahold en ASMI

31 januari 2023, 20:47 | Mister Jordan | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)


AEX

Begin jan­u­ari veerde de index op rond het 20-daags gemid­delde (groene pijl). De weer­stand op 736 pun­ten werd opwaarts gebro­ken. De index wist zich te strekken tot de 755 pun­ten waar­na de rek eruit was. De afgelopen 2 a 3 han­del­sweken stu­itert de koers tussen de 736 — 755 punten. 

Van­daag dook de koers kort onder het 20-daags gemid­delde maar sloot er uitein­delijk boven. Heel over­tu­igend ziet het er niet uit. Bij een neer­waartse breuk van de 736 pun­ten is het tijd om een eventuele posi­tie te herzien.

Ahold

Al sinds augus­tus beweegt de koers van Ahold tussen de 26,80 — 28,50 EUR, met een uitsch­i­eter in sep­tem­ber. De range is dus smal te noe­men en neigt de afgelopen maan­den meer naar bene­den toe. Eind decem­ber en nu ook eind jan­u­ari wordt de ste­un­li­jn op 26,80 EUR getest (zie rode pijlen). 

Wellicht tijd voor een opzwaai richt­ing de bek­ende weer­stand op de 28,50 EUR. Deze week zal dan eerst het 20-daags gemid­delde opwaarts gebro­ken moeten worden. 

ASMI

Dan nog even een snelle blik op de chart van ASMI. Het aan­deel is enorm volatiel te noe­men. Vanaf novem­ber heeft het aan­deel een plus van 50% neergezet. De koers ket­ste af op de weer­stand van 320 EUR. Het aan­deel lijkt stoom af te moeten blazen na de ral­ly. Een koers lijkt voor nu terug te vallen richt­ing het 20-daags gemid­delde (tweede rode pijl). 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde index / assets. 


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.