...

TA AEX, Arcelor, Philips, Lufthansa, Fugro en Aalberts

2 november 2021, 00:56 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Als ik dit begin te schri­jven dan liggen de meeste van mijn lez­ers al op een oor, mag ik aan­nemen. Slaapt u rustig door, dan ga ik op mijn gemak­je de col­umn van dins­dag samen­stellen. Ik heb zeven grafieken maar slechts zes aandelen/​indices, hoe kan dat? Lees de col­umn en alles wordt duidelijk.


Als mijn geheugen me niet in de steek laat dan hebben we met lez­er Vliet956 iemand die voor het eerst een aan­vraag doet, welkom Bert! Als u zich nu afvraagt, hoe weet Mar­cel nou dat hij Bert heet, sim­pel, dat schri­jft hij onder zijn aan­vraag. Hij vraagt direct twee aan­de­len aan, pri­ma. Neem gerust een voor­beeld aan hem en vraag direct onder deze col­umn uw favori­et aan!

Zijn eerste ver­zoek is Fugro. Noteerde het aan­deel vorige week nog bij­na 9 euro, maandag was de laag­ste koers 7,15. U kunt teru­greke­nen op de grafiek en aan­wi­jzen dat don­derdag the bad hair day was, zie de lange rode can­dle. Al dan niet met een ver­g­root­glas erbij kunt u zien dat de koers van­daag intra­day even onder de groene hor­i­zon­tale ste­un dook. Met datzelfde ver­g­root­glas kunt u dan ook zien dat de koers pre­cies op die lijn sloot.

Wat nu te doen als iemand dit aan­deel niet heeft? Je zou kun­nen denken dat de koers ste­un heeft gezocht op die groene lijn, dus aankopen maar. Ik denk daar nog even iets anders over, ik vind het te vroeg en met name te risi­co­vol. Ik moet hier denken aan the falling knife. Een val­lend (scherp) mes zon­der ver­wondin­gen opvan­gen is slecht voor weini­gen weggelegd. Wil iemand het des­on­danks proberen, bepaal dan vóór u instapt uw stop loss. 

Arcelor Mit­tal is de tweede grafiek die lez­er Vliet956 heeft aangevraagd. Dit aan­deel vind ik er tech­nisch (veel) beter bijliggen dan Fugro. Na het testen van de paarse onder­bro­ken lijn — de koers raak­te die lijn niet eens aan — sloot MT de gap, brak door de groene dal­ende trendli­jn, testte die uit­braak suc­cesvol en zet bin­nen het groene sti­j­gende trend­kanaal net­jes hogere bodems en hogere top­pen neer. Als dit zo door­gaat, en ik zie eigen­lijk niets op de grafiek wat dat in de weg zou staan, dan kan de koers opstomen naar de paarse hor­i­zon­tale weer­stand. Of dan ook die weer­stand opwaarts wordt uitgenomen? Wel, dat zien we dan wel weer…

Dan gaan we naar lez­er ted.hulsman die Lufthansa wilde zien.

Tegen het eerste gedeelte van wat hij schri­jft (zie de col­umn van afgelopen week­end) kan ik niets inbren­gen, maar ik zie (nog) niet dat het aan­deel een poging doet de lagere ter­mi­jn trend opwaarts te ver­lat­en. Wat niet is kan nog komen. 

Ik heb hier­boven de week­grafiek van Lufthansa gepakt. Elke can­dle geeft een week weer. De grafiek gaat terug tot 2015. De koers noteert nog steeds onder de rode dal­ende trendli­jn, maar lijkt wel serieus reken­ing te houden met de hor­i­zon­tale lijn. Deze ste­un is al meerdere malen (in 2020) getest.

Hier­boven ziet u de dag­grafiek en zo is direct verk­laard hoe dat u van­daag zeven grafieken kri­jgt en zes aandelen/​indices.

Ook op de dag­grafiek zie ik nog geen poging met de dal­ende trend te breken, zie het­geen er onder de rode dal­ende trendli­jn gebeurt.

Wat ik wel zie is een hele mooie posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI. Kijk naar de twee pijlen bij de koers, met de rode pijl wijs ik de lagere bodem aan. Bij de RSI ziet u echter een hogere bodem boven de groene lijn. Natu­urlijk is de koers­grafiek lei­dend, maar het is heel mooi wat er bij de RSI gebeurde. Dit kan dat beroemde bel­let­je op de bodem zijn, uw kent de uit­spraak wel: op de top (hier bodem) gaat nooit een bel­let­je. Als je niet weet hoe dat je moet luis­teren gaat er inder­daad nooit een belletje.

Ik zou zelf nu niet instap­pen. Te vroeg voor mij, ik zoek meer zek­er­heid”.

Alvorends naar de laat­ste twee ver­zoeken te gaan wilde ik even een korte update van Philips geven. Op het hoog­ste punt van van­daag, beter: gis­teren, zocht Flip­pen de paarse lijn op. We zien ook dat de neus werd gestoten en dat de slotko­ers er weer duidelijk onder lag. Dit hoeft nog niet te beteke­nen dat het Philips 100% zek­er niet gaat lukken de paarse lijn opwaarts uit te nemen, maar het is wel een sig­naalt­je. Vinger aan uw eigen pols, want er is bij­na geen zorg­per­son­eel meer! 

Lez­er Mis­ter bluesky vroeg of ik nog eens naar Aal­berts kon kijken. Natu­urlijk! Of ik zou kopen is iets geheel anders, maar ik zie twee licht­pun­t­jes. De eerste is dat de koers opwaarts door het oran­je trendli­jn­t­je is gebro­ken en de tweede is dat Aal­berts boven het groene sti­j­gende trendli­jn­t­je weet te bli­jven. Bei­de wapen­feit­en zijn niet over­tu­igend, maar ze staan er wel.

Als u nu Aal­berts in bez­it heeft, dan kunt u bli­jven zit­ten, kijk iedere dag even of uw stop vol­gens u nog op het juiste niveau ligt en u kunt rustig gaan slapen.

En als hij de AEX niet had aangevraagd dan was de kans groot dat ik zelf de AEX had gekozen. De AEX opende maandag nog voort­varend: hoger dan het slot van vri­jdag en in de buurt van het all-time-high. De bulls kon­den dat niveau niet vasthouden en verkop­ers druk­ten de index tegen het slot. Zodoende wist de AEX maar net hoger te sluiten dat vrijdag. 

De regel­matige lez­er van mijn col­umn weet dat ik me niet hele­maal senang voel met onze index, ondanks dat je zou zeggen dat er niets aan de hand is. Op de negatieve diver­gen­tie bij de RSI na. Ik kan het zelf ook niet hele­maal verk­laren, ik voel de noodza­ak te schri­jven dat ik voorzichtig ben. Lat­en we hopen dat ik er flink naast zit!

Dat was hem voor van­daag. Gevac­ci­neerd of (nog) niet, bli­jf begrip hebben voor elka­ars standpunt!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren.

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

3 november 2021, 19:59

Misschien nog eens opvolging van RD. Begint serieus te dalen en sommigen spreken van een fail met moeite om nog door 20 te breken. Bedankt

(0)
2 november 2021, 16:48

goedemiddag Marcel,
Kunt u aandacht schenken aan Fuel Cell Energy en Barrick Gold
Eerst genoemde heb ik weer in porto sinds jl 22-10.
Alvast bedankt!

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.