...

TA AEX diepteanalyse (met kort RD)

30 maart 2021, 01:15 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Goede­mor­gen Nederland!

Vanu­it het zon­nige, warme en momenteel vooral benauwde Brazil­ië wens ik u een hele goede mor­gen. Ik heb gekozen voor een diepte­analyse van de AEX. Dat heeft onze index wel ver­di­end na weer een nieuw all-time-high. RD komt heel kort voorbij.


Op moment van schri­jven loopt het zweet in straalt­jes van mijn voorhoofd. Lat­en we hopen dat het onweer snel los­barst, zodat er wat verkoel­ing komt! Onder­tussen begin ik alvast aan de col­umn met als hoof­drol­spel­er de AEX.

Het nieuwe all-time-high is niet duidelijk zicht­baar op deze area chart” zoals de Amerika­nen dat zo mooi noe­men. Daar is een area chart ook hele­maal niet geschikt voor. Een dergelijke grafiek laat slecht de grote lij­nen zien door de slotko­ersen van de maand met elka­ar te verbinden. Daar­bij zij opge­merkt dat de maand maart nog niet om is. Maar het is wel een mooi grafiek­je, niet?

De area chart dient om het grote plaat­je” te lat­en zien, hoe de ver­houdin­gen liggen. Oordeelt u zelf. Ik bedenk me opeens, het zou een weer­gave van de hoogtev­er­schillen van een berge­tappe van een bek­ende wiel­er­ronde kun­nen zijn.

De diepte­analyse doe ik dit keer net iets anders. Trouwe lez­ers weten dat ik nu de week­grafiek laat zien gebruik­mak­end van bars. Dit keer niet, het is wel een week­grafiek, maar ik heb hier een lijn­grafiek gepakt.

De blauwe lijn is die van de AEX door gebruik te mak­en van de slotko­ersen van de AEX en die pun­ten met elka­ar te verbinden. Waarschi­jn­lijk wilt u nu vra­gen wat dan die oran­je lijn is, dat zal ik u vertellen. Dat is het aan­deel Konin­klijke Olie. 

Nu wordt het leuk, want er speelt nog iets. Eerst nog even vertellen dat de grafiek ergens begin 2011 begint, dat is op zich niet zo belan­grijk. Maar op de begin­da­tum begin­nen bei­den te bewe­gen in percentages. 

Geme­ten vanaf die datum van ergens begin 2011 is de AEX met ruim 94% geste­gen. En hoe zit het dan met de hoek­steen van de porte­feuille? Jon­gere lez­ers begri­jpen wellicht niet goed waar ik het over heb als ik RD link met hoek­steen van de porte­feuille, maar als jonkie kreeg ik dat met de paple­pel inge­goten. Wat je ook deed in je porte­feuille, Kon. Olie moest daarin, mede van­wege het hoge dividendrendement.

Over dezelfde peri­ode geme­ten ziet u dat RD ruim 30%, bij­na 31% is gedaald. Ik kan me beleg­gers voorstellen die RD niet zo heel erg hebben gemist in hun portefeuille. 

De dag­grafiek. De dag­grafiek van onze nationale beurs­graad­me­ter laat een mooi volatiel ver­loop zien. Niet meer nodig te schri­jven wat de nose dive veroorza­ak­te, gevol­gd door een geweldig mooi her­s­tel. Mocht u zich afvra­gen, de halve wereld gaat fail­li­et en hoe kan de AEX dan rechts bij het groene ver­g­root­glas een nieuw all-time-high neerzetten? Het antwo­ord is dat ik slechts een sim­pele tech­nisch anal­ist ben die het antwo­ord daarop ook niet weet! Zoekt (op inter­net) en gij zult (fun­da­menteel anal­is­ten) vin­den die daar wellicht een hele goede verk­lar­ing voor hebben. 

ik kom niet verder dan dat de beurs 6 tot 9 maan­den vooruit­loopt en dat we met zijn allen klaar­blijke­lijk vin­den dat wereld­wi­jde lock­downs niet zo’n geweldige impact hebben. Het komt alle­maal goed, slaap rustig! Als we de beursko­ersen mogen geloven althans. 

Op de laat­ste grafiek van van­daag zien we een klein stuk­je koer­shis­to­rie. Bij het groene ver­g­root­glas staat de all-time-high van onze index. Voor­waar geen slechte prestatie!

Zou ik toch nog iets min­der posi­tiefs kun­nen schri­jven over de AEX? Wel, onder de grafiek ziet u dat de RSI (Relatieve Sterk­te Index) niet mee­doet met het feestje. De hogere top wordt dus niet beves­tigt door de indi­ca­tor. Op zich is dat niet zo heel schokkend. Het is slechts een bel­let­je dat rinkelt op de top. Het wordt pas nijpen­der als we meer bel­let­jes gaan horen.

In de verte don­dert het nog steeds dreigend, maar tot nu toe geen spat­je regen. Ik wens u een fijne dinsdag.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

30 maart 2021, 09:05

Miljarden worden in de economie gepompt, naar de beurs.
Door geldontwaarding zal veel worden opgelost. Wat is een gulden nog waard?


(0)
30 maart 2021, 08:48

Recente stijgingen maar waarschijnlijk ook verder terug zien we de 30+ punten.
In de grafiek duidelijk te zien, stapelen van groene candles noem ik dat. Er is geen terugval de dag erop. Duur 4/5 dagen.

Huidige trend geeft dan 708/710.

Verklaren? Kan ik het ook niet. Probeer het wel maar is het nut ervan. Herhalingspatroon zien, spiegels, agenda.

Er is veel te doen.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.