...

TA AEX en meer

25 december 2021, 10:40 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Een hele goede mor­gen en een hele Fijne Kerst!

Iedereen is waarschi­jn­lijk vol op Ker­st­mis gericht, want er zijn geen ver­zoeken. Ik heb in ieder geval de AEX gekozen en voor de rest moet ik nog beslis­sen welke grafieken ik kies. Ik zie wel wat ik doe ter­wi­jl ik de col­umn samenstel.


AEX:

Zoals ik don­derdag al schreef, par­ti­c­ulieren hebben deze kracht niet. Het lijkt er dus sterk op dat insti­tu­tionele beleg­gers zoals pen­sioen­fond­sen hun resul­taat aan het oppo­et­sen zijn, zodat ze een beter resul­taat kun­nen lat­en zien. Née, maakt u zich geen illusies, niet voor u. Het is voor hun targets. 

De koop­drift heeft wel voor een uit­braak­je gezorgd. De oran­je dal­ende trendli­jn is opwaarts uitgenomen en het zou zomaar kun­nen dat dit een ver­volg kri­jgt na Ker­st­mis. De boeken wor­den immers ges­loten op 31 decem­ber. Zit u long dan zeg ik dat u kunt bli­jven zit­ten en alleen zou moeten kijken waar u uw stop neerlegt.

Nas­daq:

Het plaat­je van de Nas­daq ver­toont wel wat overeenkom­sten met de AEX. De lagere top en de lagere bodem inclusief de recente opwaartse uit­braak van de dal­ende trendli­jn. Net als bij de AEX is er ook sprake van een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI als we die vergelijken met de twee recente bodems.

Zit u heel toe­val­lig long in de Nas­daq dan kunt u het­zelfde doen als bij de AEX: bli­jven zit­ten en slechts bepalen waar uw stop komt.

Mee­doen met onze sig­nalen kan nu via de nieuwe aan­bied­ing, die loopt tot 1 maart 2022. Schri­jf u dan snel in via de ein­de­jaar aan­bied­ing tot 1 MAART voor €25. Ga meteen naar onze Trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

+++++ + + + + +
Even een update. Ik heb een reken­ing bij DeGiro geopend en mijn eerste ervarin­gen zijn pri­ma. Ik vind het grap­pig om te zien dat DeGiro met een sim­pele niet classy naam zo goed is en dat mijn ervar­ing met Mijn­deal­in­groom (nice brand met dito verwachtin­gen) van ABNAm­Ro niet echt best was. Dat laat­ste kun­nen we direct plaat­sen in de cat­e­gorie Under­state­ment van het Jaar. 

Ik zal u op de hoogte houden als ik nog wat beter heb ken­nis gemaakt met DeGiro.
+++++ + + + + +

Philips:

Het is niet al te lang gele­den dat ik Philips voor­bij heb lat­en komen in de col­umn. Ik meen me te herin­neren dat ik schreef dat de kans groot was dat PHIA verder omlaag zou gaan.

Inmid­dels hebben we Philips bin­nen het onder­ste blok­je zijwaarts zien bewe­gen en dat ging ook gepaard met een lichte vorm van posi­tieve diver­gen­tie. Afgelopen don­derdag wist Philips zelfs opwaarts uit het onder­ste blok­je te breken. Dat is het goede nieuws. Het slechte” nieuws is dat het koers­doel al op dezelfde dag intra­day werd gehaald. 

Met mijn dis­claimer in het achter­hoofd moet ik melden dat ik een posi­tie Phlilips heb. Als tes­taankoop bij de hier­boven ver­meldde DeGiro. De aankoop ging zoals het moet: snel, goed, soe­pel en correct.

Wat nu met Philips? Wel, vri­jdag werd waarschi­jn­lijk het uit­braakniveau getest en nu bestaat de kans, na een eventuele ges­laagde test, dat de koers alsnog wat hoger kan. Bli­jf zit­ten en bepaal, net zoals ik deed, waar uw stop komt. 

ASR:

Er zijn twee posi­tieve zak­en te melden op de grafiek van ASR:

1. de opwaartse uit­braak van de dal­ende paarse trendli­jn en

2. de hogere bodems en hogere top­pen bin­nen het sti­j­gende trendkanaaltje.

Dat ziet er alle­maal beter uit dan enige tijd gele­den. Houd er wel reken­ing mee dat er een stap­je terug kan wor­den gedaan, want de koers staat nage­noeg bovenin het sti­j­gende trend­kanaalt­je. Er zouden dus wat verkopen kun­nen komen met lagere koersen als gevolg. Dat zou heel mooi zijn, dat zou koop­kansen kun­nen gaan opleveren.

Heineken:

Als laat­ste gaan we naar Heineken kijken. Ik vind dat Heineken sinds de bodem begin decem­ber heel mooi is geste­gen, wat een herstel!

Met het her­s­tel kun­nen we echter niets meer en dus wat nu? Het her­s­tel van de koers reik­te tot aan de vorige top, die van novem­ber. Nor­maal gespro­ken zouden we daar weer­stand moeten gaan verwacht­en, zelfs een stap­je terug. 

Bent u de gelukkige eige­naar van een stuk­je Heineken dan kunt u des­on­danks bli­jven zit­ten. Ik zou nog niet kopen, Over­weeg dat laat­ste pas bij een eventuele uit­braak door de rode weer­stand­sli­jn. Wat u ook doet, vergeet uw stop niet!

Ik wens u een pret­tige voortzetting van de Ker­stda­gen. Maak er iets van en vergeet de beurs even! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

27 december 2021, 04:44

Kunt u alibaba nog eens reviewen? Prettig eindejaar!

(0)
26 december 2021, 19:03

Ik ben ook klant bij DeGiro en over het algemeen heel tevreden. Wel heb ik soms rond de opening van Wall Street moeite om een order door te geven. Ook ben ik een keer overvallen door relatief zeer hoge kosten toen ik 10.000 Canadese aandelen tegen een koers van 0,065 kocht. De kosten waren namelijk meer dan 0,01 per aandeel.
Graag zou ik analyses zien van bijvoorbeeld Reed Elsevier, AKZO, Wolters Kluwer, Flow Trader, Plug Power en Heijmans. Bedankt alvast, ook voor alle mooie analyses (inclusief flink wat kritiek op de Nederlandse staat) dit jaar en een goede jaarwisseling gewenst!

(1)
26 december 2021, 08:45

Leuke reviews!

(0)
25 december 2021, 14:05

Fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling Marcel.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.