...

TA - AEX, ING en Unilever

8 mei 2022, 13:30 | Mister Jordan | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


AEX


De AEX heeft het nog steeds moeil­ijk, op de chart is duidelijk te zien dat de index in een down trend’ zit. Ter hoogte van de paarse ellips is de koers als eens uit­ge­bro­ken aan de onderkant van het trend­kanaal. De koers werd toen pas rond de 653 pun­ten opgevan­gen. Als ik zo naar het trend­kanaal en voortschri­j­dende gemid­delden kijk, lijkt het erop dat de index eerdaags dezelfde ste­un­li­jn gaat testen. Kor­tom, het sen­ti­ment is nog negatief met weinig tot geen posi­tieve aanknopingspunten. 

ING


Ik heb getra­cht de wat posi­tie­vere charts uit de AEX eruit te pikken. Met de huidi­ge mark­tom­standighe­den wordt dat steeds moeil­ijk­er. Vanaf de feb­ru­ari top is ING bij­na 40% geza­kt. De 8,60 EUR zone bood ste­un waar­na er een zijwaartse beweg­ing werd ingezet. De afgelopen 2 maan­den vin­dt er weinig pri­js­ac­tie plaats, de koers beweegt tussen de 8,60 — 10 EUR

De aankomende week zal de ste­un­li­jn op 8,60 EUR zich weer moeten bewi­jzen (zie rode pijl). Dit aan­deel acht ik inter­es­sant indi­en dit niveau stand­houdt. Daar­naast zou ik ook graag een opwaartse draai willen zien van het 20-daags gemid­delde. ING staat in ieder geval op de watch list’.

Unilever


Unilever is nog steeds geen span­nend aan­deel maar wel een van de veiligere’ aan­de­len. Daar­bij is ook een por­tie geduld nodig, vaak zijn de pri­js­be­weg­in­gen min­i­maal. Het aan­deel heeft dit jaar zo’n 15% ingeleverd. Op het diep­ste punt van dit jaar werd bij­na de 39 EUR aangetikt. Sinds dat moment draaide de koers en is er zelfs een opgaande trendli­jn te zien (blauwe lijn). De koers kruipt langza­am maar zek­er naar de eerste echte horde. Deze horde ligt ter hoogte van de 45 EUR. Met de onzek­er­heid in de markt weten steeds meer beleg­gers Unilever weer te vin­den. Zolang de opgaande trendli­jn intact bli­jft, acht ik dit aan­deel koopwaardig. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een long­posi­tie in Unilever.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.