...

TA Amex, AEX, lange rente NL, Shell, AB Inbev en Ahold

3 mei 2024, 17:46 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Alle grafieken zijn uit eigen kok­er, want er zijn geen ver­zoeken. Ik ga direct van start.


Yield op de 10-jaars staat­slen­ing:

Dit is een week­ly bar­chart. Elke bar stelt dus een week voor. Ik wil hier alleen de grote lij­nen lat­en zien en dan heeft een dai­ly chart m.b.v. Japan­ese can­dles niet zoveel zin.

De bodemvorm­ing bin­nen het blauwe blok was belan­grijk voor de Ned­er­landse lange rente. U ziet ook de opwaartse uit­braak en de sti­jging die de rente daar­na liet zien.

Het opwaartse uit­stap­je daar gelat­en zien we de rente al geruime tijd zijwaarts bewe­gen bin­nen de twee hor­i­zon­tale lij­nen. Op deze wijze hebben we weer even een beeld hoe het staat met de rente.

Shell:

Met Shell zijn we weer terug bij de vertrouwde dag­grafiek m.b.v. Japan­ese can­dle­sticks. U ziet heel mooi de opwaartse door­braak van de groene lijn. En u weet: oude weer­stand wordt nieuwe steun.

Ik stel voor het driehoek­je bij Shell in de gat­en te houden. Na een sti­jging zien we dit patroon wel vak­er en het zou zomaar een con­tin­u­atiepa­troon kun­nen zijn. Het ziet er met deze grafiek redelijk rooskleurig uit. We houden Shell in de gaten.

Bericht van Guy Boscart

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 JULI 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

AB Inbev:

Alhoewel deze Bel­gis­che bier­brouw­er opwaarts door de groene dal­ende trendli­jn is gebro­ken gaat het alle­maal niet van harte. Van­daag werd op een lager niveau dan de uit­braak die trendli­jn getest. Het kan een throw back zijn, maar ik heb zo mijn twijfels. 

Het aan­deel ligt er tech­nisch niet slecht bij, maar dat is het dan wel zo’n beet­je. Men mag long bli­jven zit­ten met een stop.

AEX:

Het is zek­er niet de eerste keer dat ik hier in mijn columns schri­jf dat de AEX me (weer) met het sterke optre­den ver­rast. OK, de koers is door de rode sti­j­gende trendli­jn geza­kt, maar ligt er nog best redelijk bij. De blauwe sti­j­gende trendli­jn heb ik nieuw getekend.

Ik ben benieuwd wat de index met het rode dal­ende trendli­jn­t­je gaat doen. Ik zou voor nu zek­er long bli­jven zit­ten. U kent me inmiddels…yes, met een stop.

Ahold Del­haize:

Bij Del­haize (en natu­urlijk ook bij Ahold) ben ik eigen­lijk maar benieuwd naar een ding: gaat AD verder omhoog?

De koers is door een soort dubbele weer­stand gebroken:

1. het bovenkant van het blok­je en
2. de blauwe hor­i­zon­tale weerstand.

Don­derdag en van­daag hebben we waarschi­jn­lijk ook direct al de throw back te pakken. Maandag tot uiter­lijk woens­dag moet de groot­grut­ter het gaan lat­en zien. Gaan we een mooie sti­jging zien of sterft het in schoonheid.

++++
Niet eens met de door mij gekozen grafieken? Vraag dan direct uw favori­et aan!!!
++++

Amer­i­can Express:

U weet het toch? Op een mooie grafiek moet je naar mijn mening geen lijn­t­jes trekken! Deze grafiek van het Amerikaanse Amer­i­can Express vind ik zeer mooi.

En toch ziet u 1 lijn­t­je en wel bij de RSI. Ik zie een negatieve diver­gen­tie bij de RSI en vind dat we die wel in de gat­en moeten houden. Maar voor de rest in één woord geweldig!!!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

6 mei 2024, 00:13

adyen analyse?

(0)
3 mei 2024, 22:51

Hallo marcel wil je de grafieken van jd.com- super micro computer-bmw en fugro bespreken bedankt en een prettige avond

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.