...

TA - AEX, NN en Just Eat

7 augustus 2022, 18:40 | Mister Jordan | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


AEX

Na een dieptepunt in Juni (630 pun­ten) laat de AEX een oplev­ing zien. Gaat dit om een dead cat bounce’ of kan de index weer naar de 800 punten? 

Vorige han­del­sweek werd de weer­stand op 736 pun­ten getest. Een door­braak kon niet geforceerd wor­den. De index noteert op dit moment flink in de over­bought’ zone en lijkt even te moeten afkoe­len. Een terug­val van 2 a 3 pro­cent richt­ing de MA-20 (groene lijn) behoort tot de mogelijke sce­nar­i­o’s. Indi­en dit niveau stand­houdt zou de bek­ende weer­stand nog­maals getest kun­nen worden. 

NN

Sinds feb­ru­ari beweegt de koers van NN langza­am naar bene­den langs de neer­gaande trendli­jn. Daar lijkt langzaa­maan een einde aan te komen. Vorige week werd de trendli­jn opwaarts gebro­ken. Heel de maand Juli wer­den er al hogere bodems én top­pen neergezet. 

Daar­naast lijkt er ook nog een gold­en cross’ in de maak (zie groene pijl). Dit is een posi­tief sig­naal en zou een startschot kun­nen zijn voor een omme­keer van de trend. Een inter­es­sant aan­deel om in de porte­feuille te hebben. De cijfers wor­den over 4 dagen naar buiten gebracht, wellicht raadza­am om daar nog even op te wachten. 

Just Eat

Van de chart van Just Eat wor­den weinig beleg­gers vrolijk, ten­z­ij diegene een short­posi­tie houdt. Al maan­den lang beweegt de koers diag­o­naal naar bene­den. Hier­boven zit u een neer­gaand trend­kanaal. Zo zijn er een aan­tal opwaartse beweg­in­gen te zien ter­wi­jl de trend neer­waarts gericht is. Telkens wan­neer de bovenkant van het kanaal werd bereikt, ging de koers weer onderuit. 

Sinds twee han­del­sweken is er een voorzichtige uit­braak te zien (zie paarse ellips). Als eerst werd de bovenkant van het trend­kanaal gebro­ken. Gevol­gd door zow­el de MA-20 als de MA-50. Heel opti­mistisch ben ik nog niet. Pas als de weer­stand op 22,60 EUR gebro­ken wordt, durf ik weer omhoog te kijken. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een posi­tie in Just Eat.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.