...

TA - AEX, NN en Philips

27 november 2022, 18:55 | Mister Jordan | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 3 / 12 | (0)


AEX

De AEX heeft in de afgelopen 31 han­dels­da­gen een mooie plus van 15% neergezet. In augs­tus werd er een top neergezet ter hoogte van de 736 pun­ten (zie boog 1). Daar­na gleed de index 15% terug bin­nen 2,5 maan­den. De vol­gende pun­ten duiden erop dat we moeten oplet­ten nu de index weer naar het­zelfde niveau beweegt (zie boog 2). 

1. De RSI beweegt met ongeveer 72 redelijk diep in de over­bought zone’.

2. De koers beweegt flink boven de opgaande trendlijn.

3. De ste­vige weer­stand op 736 pun­ten ligt bin­nen handbereik. 

Er is nog niet veel aan de hand zolang de opgaande trendli­jn niet neer­waarts gebro­ken is. Maar we moeten voor­bereid zijn op elk scenario.

NN

NN weet dit jaar nog niet te over­tu­igen. Met een snelle blik op de chart ziet u een neer­gaande trendli­jn en een hor­i­zon­tale trendli­jn ter hoogte van de 39,50 EUR. De koers zit op dit moment in een soort wedge’ en het lijkt nog wel even te duren voor­dat er echt pri­js­ac­tie plaatsvindt. 

De MA-20 (groene lijn, zie rode pijl) draait op basis van de laat­ste 7 han­dels­da­gen weer naar bene­den. Een hertest van de ste­un­li­jn op 39,50 EUR lijkt niet ver weg. Dit is een belan­grijk niveau, indi­en de ste­un­li­jn niet gebro­ken wordt, is er geen reden om een eventuele posi­tie te sluiten. 

Philips

Is het al bodemvis­sen ges­la­gen bij Philips? Het aan­deel ver­loor vanaf de april top zo’n 75%. Uitein­delijk werd er rond de 12,5 EUR een fragiele ste­un­li­jn uit­gezet. Langza­am aan klimt de koers weer, hier­door kruipt de MA-20 (groene lijn, zie rode pijl) weer langza­am omhoog. Over­tu­igd ben ik nog niet, graag zou ik de vol­gende 2 pun­ten willen zien. 

1MA-20 kruist boven de MA-50.

2. GAP onder de weer­stand van 15,25 EUR opvullen.

Kor­tom een risi­co­vol aan­deel voor de geduldige beleg­ger, maar wel een met een flink herstelpotentieel. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde aandelen.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

28 november 2022, 08:28

Wel bedankt. Indexen zijn altijd welkom.

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.