...

TA AEX, Prosus, Philips, Aalberts, AMG en Ageas

19 oktober 2021, 00:15 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Het heeft gere­gend, het regent en het bli­jft rege­nen. De voor­spelling voor de komende twee weken hier is sim­pel: regen! Het is te hopen dat op de beurs de zon schijnt.

Ik ga vier ver­zoeken behan­de­len en ik voeg er zelf twee aan toe. We gaan van start.


Ik begin met Pro­sus. De vier ver­zoeken zijn van lez­er Mis­ter bluesky en dat zal de regel­matige lez­er van mijn columns niet echt verbazen!

+++++ + + + + +

Heeft u ook een ver­zoek? Aarzel niet langer en laat het me direct weten. Wie weet vin­dt u uw aan­deel of index terug in de vol­gende column! 

+++++ + + + + +

Pro­sus doet het goed de laat­ste weken, de koers zit in een sti­j­gend trend­je. Hoe mooi dat ook lijkt te zijn, de komende peri­ode gaat het er op aan komen. Kijkt u maar mee: boven het blauwe trendli­jn­t­je is de koers aan het sti­j­gen. Maar ziet u ook waar de koers is aan­be­land? Juist, bij de rode dal­ende trendli­jn! Dit betekent dat er dins­dag al een kei­hard gevecht tussen de bulls en de bears zal ont­bran­den. Op het eind van de dag gaan we de uit­slag al zien, wie de eerste slag heeft gewonnen.

Ik ga er nu van uit dat de bears de over­hand zullen hebben en dat de blauwe trendli­jn gaat breken. Voor alles en iedereen hoop ik dat ik ongelijk heb. Mocht nu de rode trendli­jn onver­hoopt sneu­ve­len, dan is de oran­je weer­stand een eerste target.

Hier­boven ziet u AMG. Twee dinget­jes vallen direct op. De koers is de laat­ste weken lekker aan het klim­men. Dat gebeurt bin­nen het groene sti­j­gende trend­kanaalt­je. Daar­naast heeft de koers een ges­laagde test van de groene ste­un­li­jn achter de rug, zie de beweg­ing bij het pijlt­je. AMG heeft nog een kleine sti­jging nodig om bij de eerste weer­stand aan te belanden: een top­je uit sep­tem­ber. Mocht dat niveau wor­den uitgenomen dan is de eerdere top uit sep­tem­ber een richtpunt.

Als u AMG op dit moment niet heeft, dan zie ik niets in de grafiek om het aan­deel te kopen. Heeft u AMG, dan is er ook geen directe reden om nu te verkopen. Een stop kan zijn als de koers uit het trend­kanaal valt. Wilt u de koers meer ruimte geven dan kan u stop onder de groene ste­un­li­jn komen.

Met lagere top­pen en lagere bodems zak­te Ageas door de rode sti­j­gende trendli­jn. Onder de rode dal­ende trendli­jn zet de dal­ing zich voort. Een licht­pun­t­je in dit tri­este ver­haal is dat de koers ste­un heeft gezocht op de redelijk belan­grijke groene hor­i­zon­tale lijn. Zou de neer­waartse trend aan­houden, dan komt het vanzelf op een nieuwe test van de ste­un­li­jn aan. Als die test niet zo sla­gen, lees als de koers door de ste­un zakt dan is dat zek­er geen goed nieuws. Het zou de zoveel­ste verzwakking van de tehnis­che con­di­tie van Ageas zijn.

Ein­delijk een grafiek die wat zon­niger is. Wat zult u zeggen? Ik zie de koers alleen maar dalen de laat­ste twee maan­den. Ja, ik geef u direct gelijk. Maar kijk dan ook even naar het grotere plaat­je, boven de sti­j­gende trendli­jn. Waarschi­jn­lijk is het zo dat de koers van Aal­berts slechts een cor­rec­tie is de uptrend heeft gemaakt. De koers heeft de (soort van) blauwe sti­j­gende trendli­jn al getest en wil nu ook door de oran­je dal­ende trendli­jn breken. Sterk­er, als u er een ver­g­root­glas bij pakt, dan ziet u dat de koers er voor de tweede achtereen­vol­gende dag boven is gesloten.

Heeft u Aal­berts, bli­jft u dan nog even zit­ten! Bek­ijk op uw gemak­je waar uw stop komt.

Eigen­lijk is Philips hier­boven ook op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky. Als ik hem mag geloven (en dat doe ik blind­el­ings) dan zijn de cijfers geweest. De koers reageerde daar nogal wild op. Het is bij­na niet te zien, want de koers sloot met een lang­gerek­te doji” pre­cies op de groene hor­i­zon­tale steun.

Er bli­jft dus hoop voor Philips. Ik schri­jf niet dat het aan­deel er goed bijligt. Het enige wat ik wil zeggen dat het een zoveel­ste test van de groene hor­i­zon­tale ste­un is.

Ik sluit af met een stuk­je eigen inbreng haha. Ik heb gekozen voor de AEX. Het gaat er nu om span­nen bij onze index, want gaan we óf door de rode weer­stand­sli­jn en dus nóg hogere niveaus opzoeken óf gaat het weer niet lukken en gaan we weer naar bene­den. Ik kan u in ieder geval verzek­eren dat de sti­jging van de afgelopen beurs­da­gen nogal wat kracht heeft gekost.

Ik zie de koers nog niet zomaar door de rode weer­stand­sli­jn knallen, maar ik laat me in het belang van al diege­nen die long zit­ten graag ver­rassen! In de tussen­ti­jd word ik alvast weer iets voorzichtiger.

Tot don­derdag en vergeet niet uw ver­zoek in te dienen. Oh, wat klinkt dat formeel zeg…

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

19 oktober 2021, 07:35

Dank weer voor je bespiegelingen Marcel! Ik ben recent op het Belgische aandeel Ontex gestuit. Al lang lagere koersen op de borden, maar laatste dagen lijkt het iets omhoog te willen. Is nu kopen (anticiperen op doorbraak dalende trendlijn) en een stop net onder de recente low een goede strategie? Risk-reward lijkt dan wel interessant.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.