...

TA AEX, Unies, Flippen, Beesie, Adyen, Nokia

26 juni 2021, 08:05 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (1)

Ik kreeg weer een aan­tal ver­zoeken bin­nen. Of ik een vijf­tal aan­de­len aan een tech­nis­che analyse wilde onder­w­er­pen. Natu­urlijk wil ik dat. Het zijn Philips, Unilever, Nokia, BESI en Adyen. Zelf voeg ik daar de AEX aan toe.


Lez­eres Hele­na gaf onder de analyse van afgelopen don­derdag maar lief­st vijf aan­de­len op voor een tech­nis­che analyse. Well, I guess it’s her lucky day! Dus daar gaan we.

Het roze-achtige sti­j­gende trend­kanaal kent u nog. Ook de rode sti­j­gende trendli­jn zou nog bek­end moeten voorkomen. De rest heb ik nieuw getekend.

- de rode dal­ende trendli­jn. Deze ligt over de lagere toppen

- het rode pijlt­je. Dit pijlt­je staat bij twee weer­standen. De hier­boven beschreven dal­ende trendli­jn en de rode sti­j­gende trendlijn

- het blauwe pijlt­je. Deze staat bij de neer­waartse door­braak van de blauwe lijn, maar we weten inmid­dels dat dit een zoge­naamde valse uit­braak was. Ja, het lev­en van een tech­nisch anal­ist is niet makke­lijk. Eén en één is niet alti­jd twee.

- het sti­j­gende trend­kanaalt­je. Dit zijn meer de con­touren van een sti­j­gend trend­kanaal. De ste­un­li­jn staat er, de bovenkant moet zich nog bewi­jzen, enigszins pre­matu­ur dus.

Op moment van schri­jven zou ik Adyen niet graag in porte­feuille hebben, zo dicht­bij twee weer­standen. Zie nog­maals het rode pijltje.

Het trend­kanaal zal de regel­matige lez­er van mijn columns bek­end voorkomen. Nieuw getek­end is de rode sti­j­gende trendli­jn. Unies noteert daar nu onder. Unilever noteert ook onder de zwarte hor­i­zon­tale weerstandslijn. 

Mocht Unilever nu verder dalen, dan moeten de twee blauwe hor­i­zon­tale ste­un­li­j­nen de koers opvan­gen. Heeft u Unilever in porte­feuille, dan kunt u bli­jven zit­ten en heeft u een heel weekeinde om het niveau van uw stop te gaan bepalen.

Het derde ver­zoeknum­mer van lez­eres Hele­na is Nokia.

Ik heb hier twee nieuwe lij­nen getek­end t.o.v. de vorige keer en de groene sti­j­gende trendli­jn heb ik iets aangepast.

De licht­groene sti­j­gende trendli­jn ligt nu iets net­ter over de bodems die Nokia liet zien vanaf okto­ber vorig jaar tot en met mei dit jaar. De koers noteert er nu ver boven, maar ik laat hem staan voor future ref­er­ence. Wie weet gaat die lijn in de toekomst van pas komen.

Een nieuwe lijn is de rode dal­ende trendli­jn over een neer­waartse beweg­ing. Ook nieuw is de blauwe sti­j­gende trendli­jn waar Nokia nu boven noteert. Nokia noteert ook boven de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Iemand die Nokia niet in porte­feuille heeft hoeft niet direct een aankooporder aan zijn/​haar bro­ker door te geven, zo geweldig is het plaat­je niet. Is het aan­deel al wel in bez­it, dan is een verkoop niet direct noodza­ke­lijk. Wel noodza­ke­lijk is een blik naar uw stop.

de AEX:

Een korte blik op de AEX leert ons dat de koers boven de blauwe hor­i­zon­tale ste­un noteert, maar onder de rode sti­j­gende trendli­jn én onder de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Een eerste vol­gend koopsig­naal zou komen bij een opwaartse door­braak van die laat­ste lijn.

Met BESI ga ik snel terug naar de ver­zoeken van lez­eres Hele­na. Wat zien we op de chart van BESI?

1. BESI noteert onder de oran­je sti­j­gende trendlijn

2. Beesie noteert ook onder de rode dal­ende trendlijn

3. de eerste con­touren van een sti­j­gend trend­kanaal teke­nen zich af

4. posi­tief lijkt ook dat BESI ste­un zocht op een dubbele ste­un, zie het blauwe pijltje.

We hebben dus een 2 – 2 stand v.w.b. posi­tieve en negatieve sig­nalen. Een gelijk­spel. Bij een posi­tie van BESI in een porte­feuille wil ik zek­er geen verkoopsig­naal afgeven, zo ver­schrikke­lijk slecht ligt het aan­deel er niet bij. Vraagt u ver­vol­gens of ik een koopsig­naal zou willen afgeven dan is het antwo­ord ontken­nend. Zie eerst maar eens opwaarts door de rode dal­ende trendli­jn te breken. U weet al wat ik ga schri­jven: kijk goed naar het niveau van uw stop.

Philps:

Aan alle mooie din­gen komt een eind, zo ook aan deze col­umn. De laat­ste grafiek voor van­daag is die van Flippen.

Het is niet best wat ik hier alle­maal zie. Het aan­deel zakt onder de rode dal­ende trendli­jn door de nodi­ge sti­j­gende en hor­i­zon­tale lij­nen die als ste­un dienst deden. Afgelopen week was dat wederom het geval met de neer­waartse door­braak van de rode hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Zie de beweg­ing bij het rode pijlt­je. Ik heb er een vraagteken bijgezet, want gaat de koers nu verder naar bene­den of weet Philips weer terug te keren boven de rode lijn die nu als weer­stand dienst doet? Wel, op moment van schri­jven ben ik zek­er niet posi­tief. Houd u reken­ing met lagere koersen.

====== = = = = =

Voor zover u het nog niet weet. Als u uw favori­et in mijn col­umn terug wilt zien, laat het dan hieron­der bij de reac­ties even weten!

====== = = = = =

ik wens u een pret­tig weekend. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

28 juni 2021, 20:10

Zou u twee eventueel drie aandelen willen technisch bekijken. Sandstorm dat gisteren een pandoering kreeg en SMB dat ondanks de torenhoge olieprijs verder afglijdt.
Indien u nog wilt nog eens Prosus. Ik weet dit aandeel vraag ik regelmatig maar ik vraag me af is 81,95 nu een sterke steunlijn geworden ? Alvast bedankt.

(1)
27 juni 2021, 14:34

Heel wel bedankt, Marcel.
Al de grafieken zijn nu ingewikkeld. Ik zou zo graag een aandeel lang willen behouden.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.