...

TA Akzo, Unilever, AEX en Wolters Kluwer

24 december 2020, 10:51 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Wat ik in een ver land doorkri­jg is dat de beurs van­daag een halve sessie kent, dus u heeft maar een halve dag van­daag om rijk­er of armer te wor­den! En daar­na is het Kerst, dan kunt u uw rijk­dom op een andere manier vieren.

Van­daag ga ik drie ver­zoeknum­mers behan­de­len: Unilever, Akzo en Wolters Kluw­er. Zelf heb ik gekozen voor de AEX, die lekker wis­pel­turig is.


Zullen we met Wolters Kluw­er beginnen?

Onder de bodems van juni tot en met novem­ber heb ik de rode sti­j­gende trendli­jn getrokken en daar wist Wokkels al die tijd boven te bli­jven. Er wer­den hogere bodems en hogere top­pen neergezet in die peri­ode. In de eerste week van novem­ber was er zelfs even een uitsch­i­eter en leek het aan­deel de top van voor Coro­na ver achter zich te gaan lat­en. Dat feestje duurde echter maar enkele dagen en WKL keerde helaas weer terug naar de rode trendli­jn. Ook dat duurde niet lang, want na ongeveer een week dook de koers onder die rode trendlijn.

Na die neer­waartse door­braak van de rode trendli­jn is het ook weer niet zo dat Wolters Kluw­er naar ongek­end lage niveaus zak­te. Née, het bli­jft eigen­lijk een beet­je plakken daar onder die rode lijn. In mijn opti­misme heb ik zelfs al een nieuw sti­j­gend trendli­jn­t­je getek­end, het licht­groene lijn­t­je. Mijn advies is overi­gens daar nog niet veel waarde aan te hechten.

Ja, dan de hamvraag, wat moet je met dit aan­deel, of zoals ik het stel: met deze grafiek? Wel, niet kopen nu, dat is mijn eerste reac­tie. Zit u daar­ente­gen (nog) in dit aan­deel, bli­jf dan de dag voor Ker­st­mis ook maar zit­ten. Mits de koers niet nog even door het licht­groene lijn­t­je valt. Daar ergens zou een stop moeten liggen.

Akzo is de tweede grafiek die ik van­daag bek­ijk. Overi­gens, de grafieken van Akzo, Unilever en Wolters Kluw­er zijn op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky. Heeft u voor het einde van het jaar ook nog een ver­zoek, laat het me dan onder de col­umn even weten en wellicht behan­del ik uw favoriet(en).

Akzo doet het niet slecht in vergelijk­ing met veel grafieken, want het heeft het niveau van de top van voor COVID-19 al bereikt. Er zijn veel aan­de­len die dat niet nadoen. Er zijn inmid­dels twee dagen geweest waarop Akzo hoger wist te reiken: 16 en 19 oktober.

Akzo heeft de laat­ste maan­den niet zo veel zin in onrust, liev­er bli­jft het dicht­bij huis, vooral niet teveel bewe­gen met die koers. Lekker geza­pig wat op en neer, dan breekt het lijn­t­je niet. Vooral geen com­motie in de tent. Ik heb een advies, laat u niet in slaap sussen! Vroeg of laat gaat er een beweg­ing komen.

Voor nu zit het aan­deel gevan­gen tussen de licht­groene sti­j­gende trendli­jn en de rode dal­ende trendli­jn. En hoewel Akzo in slechts enkele dagen van de groene naar de rode lijn steeg lijkt het me redelijk veilig te bew­eren dat met de halve sessie van van­daag Akzo voor de Kerst niet door een van bei­de lij­nen breekt.

Ik zie geen reden tot kopen op moment van schri­jven, maar als u het bez­it dan zou ik bli­jven zit­ten. Besteed u dan even aan­dacht aan uw stopniveau.

Two down, two to go! Ik ga met u naar Unilever.

In deze grafiek kon ik lekker met kleurt­jes aan de gang, als een kind lekker kleuren, maar dan wel bin­nen de lijntjes!

Groen:

U ziet het sti­j­gende trend­kanaal waar Unilever van eind maart tot en met bij­na eind okto­ber in is te vangen.

Blauw:

Dat is de hor­i­zon­tale trad­in­grange waarbin­nen de koers zich bewoog van eind juli tot en met begin december.

Rood:

Het dal­ende trend­kanaal waarbin­nen de koers zich sinds half novem­ber tot op moment van schri­jven beweegt.

Is er met de lagere top­pen en lagere bodems dan hele­maal niets posi­tiefs te melden. Ik moest even zoeken, maar ik heb iets gevon­den. Kijk onder de grafiek naar de indi­ca­tor, de RSI. Deze zet geen lagere top­pen neer, maar juist hogere. Een posi­tieve diver­gen­tie dus. Nu schri­jf ik vaak genoeg dat de grafiek lei­dend is, maar graag wil ik voor Ker­st­mis ook iets posi­tiefs melden!

Als u nog in Unilever zit dat heeft u óf geen stop gehanteerd óf u zich er niet snoei­hard aan gehouden. Want een stop bedenken is één, een stop toepassen en zich er aan houden is twee. Ondanks de posi­tieve diver­gen­tie zou ik Unies nog niet kopen. 

En dan de moeil­ijk­ste grafiek voor van­daag: de AEX.

Ik hoor u zeggen, waarom kies je die dan, kan je het jezelf niet gemakke­lijk mak­en en een sim­pelere grafiek kiezen. Ja, dat kan. Maar veel lez­ers vin­den onze index belan­grijk, dus wil ik ze niet teleurstellen. Dus.… de AEX

Waarom is deze grafiek moeil­ijk”? Wel, dat zit hem in afgelopen week. De index bewoog mooi bin­nen het rode (roze) dal­ende trendli­jnkanaal en dat was lekker voor­spel­baar. Toen schoot de koers er opwaarts uit en begon bin­nen het groene sti­j­gende trend­kanaalt­je te bewe­gen, dat is ook duidelijk. 

Plot­sklaps echter viel de koers er maandag uit om er zelfs flink onder te sluiten. Nu had ik wel geschreven dat ik een beweg­ing naar de onderkant van het trend­kanaal verwachtte, maar een val uit het trend­kanaal was voor mij een onverwacht sce­nario. Beter, niet een sce­nario dat mij het meest waarschi­jn­lijk leek. En als klap op de vuurpi­jl keerde de AEX zon­der enige moeite weer terug bin­nen het trend­kanaal. Ik ben de weg even kwijt!

Om het nog moeil­ijk­er te mak­en kijk ik ook naar de RSI onder de grafiek. Als de oran­je lijn niet snel opwaarts wordt door­bro­ken, dan zou je zeggen dat de koers weer omlaag moet. Tot aan de onderkant van het sti­j­gend trend­kanaal of daar zelfs weer uitvallen? 

Met een posi­tie aan de zijkant (cash dus) zou ik de index even niet kopen. Zit u long dan heeft u de moeil­ijke taak om een mooi niveau voor uw stop te bepalen.

Waar ik zit is er slechts een Ker­stdag, in Ned­er­land heeft u twee Ker­stda­gen in het vooruitzicht. Ik wens u een hele fijne Kerstmis!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

28 december 2020, 11:04

Dank voor uw analyses. Ik ben blij dat u er nu ook bij vermeldt of er gekocht kan worden.
Wilt u nog eens naar goud, zilver en olie kijken? En misschien nog wat grote Amerikaanse spelers als Nvidia en Netflix?

(0)
27 december 2020, 23:01

Ik lees ze allemaal, thx. Ik maak me alleen een beetje zorgen over prosus. Is dat gegrond?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.