...

TA Akzo, Unilever, AEX en Wolters Kluwer

24 december 2020, 10:51 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Wat ik in een ver land doorkri­jg is dat de beurs van­daag een halve sessie kent, dus u heeft maar een halve dag van­daag om rijk­er of armer te wor­den! En daar­na is het Kerst, dan kunt u uw rijk­dom op een andere manier vieren.

Van­daag ga ik drie ver­zoeknum­mers behan­de­len: Unilever, Akzo en Wolters Kluw­er. Zelf heb ik gekozen voor de AEX, die lekker wis­pel­turig is.


Zullen we met Wolters Kluw­er beginnen?

Onder de bodems van juni tot en met novem­ber heb ik de rode sti­j­gende trendli­jn getrokken en daar wist Wokkels al die tijd boven te bli­jven. Er wer­den hogere bodems en hogere top­pen neergezet in die peri­ode. In de eerste week van novem­ber was er zelfs even een uitsch­i­eter en leek het aan­deel de top van voor Coro­na ver achter zich te gaan lat­en. Dat feestje duurde echter maar enkele dagen en WKL keerde helaas weer terug naar de rode trendli­jn. Ook dat duurde niet lang, want na ongeveer een week dook de koers onder die rode trendlijn.

Na die neer­waartse door­braak van de rode trendli­jn is het ook weer niet zo dat Wolters Kluw­er naar ongek­end lage niveaus zak­te. Née, het bli­jft eigen­lijk een beet­je plakken daar onder die rode lijn. In mijn opti­misme heb ik zelfs al een nieuw sti­j­gend trendli­jn­t­je getek­end, het licht­groene lijn­t­je. Mijn advies is overi­gens daar nog niet veel waarde aan te hechten.

Ja, dan de hamvraag, wat moet je met dit aan­deel, of zoals ik het stel: met deze grafiek? Wel, niet kopen nu, dat is mijn eerste reac­tie. Zit u daar­ente­gen (nog) in dit aan­deel, bli­jf dan de dag voor Ker­st­mis ook maar zit­ten. Mits de koers niet nog even door het licht­groene lijn­t­je valt. Daar ergens zou een stop moeten liggen.

Akzo is de tweede grafiek die ik van­daag bek­ijk. Overi­gens, de grafieken van Akzo, Unilever en Wolters Kluw­er zijn op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky. Heeft u voor het einde van het jaar ook nog een ver­zoek, laat het me dan onder de col­umn even weten en wellicht behan­del ik uw favoriet(en).

Akzo doet het niet slecht in vergelijk­ing met veel grafieken, want het heeft het niveau van de top van voor COVID-19 al bereikt. Er zijn veel aan­de­len die dat niet nadoen. Er zijn inmid­dels twee dagen geweest waarop Akzo hoger wist te reiken: 16 en 19 oktober.

Akzo heeft de laat­ste maan­den niet zo veel zin in onrust, liev­er bli­jft het dicht­bij huis, vooral niet teveel bewe­gen met die koers. Lekker geza­pig wat op en neer, dan breekt het lijn­t­je niet. Vooral geen com­motie in de tent. Ik heb een advies, laat u niet in slaap sussen! Vroeg of laat gaat er een beweg­ing komen.

Voor nu zit het aan­deel gevan­gen tussen de licht­groene sti­j­gende trendli­jn en de rode dal­ende trendli­jn. En hoewel Akzo in slechts enkele dagen van de groene naar de rode lijn steeg lijkt het me redelijk veilig te bew­eren dat met de halve sessie van van­daag Akzo voor de Kerst niet door een van bei­de lij­nen breekt.

Ik zie geen reden tot kopen op moment van schri­jven, maar als u het bez­it dan zou ik bli­jven zit­ten. Besteed u dan even aan­dacht aan uw stopniveau.

Two down, two to go! Ik ga met u naar Unilever.

In deze grafiek kon ik lekker met kleurt­jes aan de gang, als een kind lekker kleuren, maar dan wel bin­nen de lijntjes!

Groen:

U ziet het sti­j­gende trend­kanaal waar Unilever van eind maart tot en met bij­na eind okto­ber in is te vangen.

Blauw:

Dat is de hor­i­zon­tale trad­in­grange waarbin­nen de koers zich bewoog van eind juli tot en met begin december.

Rood:

Het dal­ende trend­kanaal waarbin­nen de koers zich sinds half novem­ber tot op moment van schri­jven beweegt.

Is er met de lagere top­pen en lagere bodems dan hele­maal niets posi­tiefs te melden. Ik moest even zoeken, maar ik heb iets gevon­den. Kijk onder de grafiek naar de indi­ca­tor, de RSI. Deze zet geen lagere top­pen neer, maar juist hogere. Een posi­tieve diver­gen­tie dus. Nu schri­jf ik vaak genoeg dat de grafiek lei­dend is, maar graag wil ik voor Ker­st­mis ook iets posi­tiefs melden!

Als u nog in Unilever zit dat heeft u óf geen stop gehanteerd óf u zich er niet snoei­hard aan gehouden. Want een stop bedenken is één, een stop toepassen en zich er aan houden is twee. Ondanks de posi­tieve diver­gen­tie zou ik Unies nog niet kopen. 

En dan de moeil­ijk­ste grafiek voor van­daag: de AEX.

Ik hoor u zeggen, waarom kies je die dan, kan je het jezelf niet gemakke­lijk mak­en en een sim­pelere grafiek kiezen. Ja, dat kan. Maar veel lez­ers vin­den onze index belan­grijk, dus wil ik ze niet teleurstellen. Dus.… de AEX

Waarom is deze grafiek moeil­ijk”? Wel, dat zit hem in afgelopen week. De index bewoog mooi bin­nen het rode (roze) dal­ende trendli­jnkanaal en dat was lekker voor­spel­baar. Toen schoot de koers er opwaarts uit en begon bin­nen het groene sti­j­gende trend­kanaalt­je te bewe­gen, dat is ook duidelijk. 

Plot­sklaps echter viel de koers er maandag uit om er zelfs flink onder te sluiten. Nu had ik wel geschreven dat ik een beweg­ing naar de onderkant van het trend­kanaal verwachtte, maar een val uit het trend­kanaal was voor mij een onverwacht sce­nario. Beter, niet een sce­nario dat mij het meest waarschi­jn­lijk leek. En als klap op de vuurpi­jl keerde de AEX zon­der enige moeite weer terug bin­nen het trend­kanaal. Ik ben de weg even kwijt!

Om het nog moeil­ijk­er te mak­en kijk ik ook naar de RSI onder de grafiek. Als de oran­je lijn niet snel opwaarts wordt door­bro­ken, dan zou je zeggen dat de koers weer omlaag moet. Tot aan de onderkant van het sti­j­gend trend­kanaal of daar zelfs weer uitvallen? 

Met een posi­tie aan de zijkant (cash dus) zou ik de index even niet kopen. Zit u long dan heeft u de moeil­ijke taak om een mooi niveau voor uw stop te bepalen.

Waar ik zit is er slechts een Ker­stdag, in Ned­er­land heeft u twee Ker­stda­gen in het vooruitzicht. Ik wens u een hele fijne Kerstmis!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

28 december 2020, 11:04

Dank voor uw analyses. Ik ben blij dat u er nu ook bij vermeldt of er gekocht kan worden.
Wilt u nog eens naar goud, zilver en olie kijken? En misschien nog wat grote Amerikaanse spelers als Nvidia en Netflix?

(0)
27 december 2020, 23:01

Ik lees ze allemaal, thx. Ik maak me alleen een beetje zorgen over prosus. Is dat gegrond?

(0)