...

TA Alcoa, Lange rente VS en NL, OCI, BESI en Wolters

5 december 2023, 20:00 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Er zit­ten weer inter­es­sante grafieken tussen!
In totaal zes charts waar­van twee op ver­zoek. Vamos!


Ik knal direct maar het eerste ver­zoek erin.

OCI op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Ik hoop niet dat er iemand long zit. Dit ziet er niet best uit.

Waar ook op de getoonde data iemand heeft aangekocht, zon­der uit­zon­der­ing zit die iemand met verlies!

Het getek­ende dal­ende trend­kanaal is voor mij niet zozeer een mooi geldig trend­kanaal, maar meer een geheugen­s­te­un­t­je. Née, een bezit­ter is geen Hap­py Camper. Kan het lager? Jazek­er wel. Echter, bij een net iets lagere koers dan de slotko­ers van van­daag ger­aakt de koers bij de groene hor­i­zon­tale lijn. Die ligt over een klein bodem­p­je uit augus­tus 2021. Die ste­un stelt niet zo heel veel voor.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze proef aan­bied­ing. Er loopt nu een aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 FEB­RU­ARI 2024 en dat voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past …

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden … Wat zit­ten met wat posi­ties in de markt nu, u kunt deze nog opne­men. Verder verwacht­en we nog veel mogelijkhe­den om op te han­de­len richt­ing het einde van het jaar.

Yield 10-jaars Staat­slen­ing VS:

Nor­maal geef ik de rente weer met een week­ly line chart. Ik wijk daar­van af omdat ik op de dag­grafiek een redelijk duidelijke kop-schoud­er for­matie denk te zien. Zie ook de vorige keer dat ik deze grafiek behandelde.

De nek­li­jn van de top­for­matie is neer­waarts door­bro­ken. Voor de tar­get kijken we naar de onderz­i­jde van het rode blok­je. U hoeft het net zelf op te zoeken, dat heb ik voor u gedaan. De tar­get is 3,98%.

Yield 10-jaars Staat­slen­ing NL:

Hier hebben we wel de line chart van de lange rente, die van Ned­er­land in dit geval. Elke week­slot is als een punt weergegeven en de chart is verkre­gen door die pun­ten met elka­ar te verbinden.

Na een ini­tiële opwaartse uit­braak uit de tri­an­gle” keerde de lange rente alweer vrij snel op zijn schre­den terug. De uit­braak werd om zeep geholpen en de rente viel er juist aan de onderz­i­jde uit. Dat had een mogelijk koers­doel tot gevolg en wel terug naar de basis. Naar het niveau waar de tri­an­gle begon. Nu terugk­ijk­end is dat inder­daad het geval, zij het nog net niet hele­maal. De groene lijn dienst nu als steun.

BESI op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Wat een chart!
Bij deze geweldige chart kwam bij mij maar één gedachte op. Ik dacht: Ik haal alle lij­nen, tekenin­gen en wat dies meer zij weg!” Deze grafiek ver­di­ent dat zon­der meer.

U mag zelf lij­nen trekken of in stilte geni­eten, aan u de keus. 

Rest mij te zeggen dat u mag bli­jven zit­ten bij een long­posi­tie. Gebruik een trail­ing stop om win­sten niet terug te geven aan de markt.

Alcoa Cor­po­ra­tion:

Is dat gemeen van mij? Na het lat­en zien van zo’n mooie chart om dan met Alcoa op de prop­pen te komen. Well, that’s life. Lat­en we ook niet ver­geten dat je tevens kan ver­di­enen met een koers die down­hill gaat. Denk aan puts of het short gaan. Née, het is niet gemeen van mij.

De kans dat Alcoa verder daalt is m.i. reëel aan­wezig, want de koers beweegt én bin­nen het dal­ende trend­kanaal én is op weg naar een slotko­ers bene­den het rode sti­j­gende trendli­jn­t­je. Krabt u zich nog eens achter de oren als u een long­posi­tie heeft.

Wolters Kluw­er:

Bij Wokkels had ik een geza­pig, con­ser­vatief, veilig, rustig en een behoudend koers­doel gecom­mu­niceerd. Dat koers­doel was de bovenkant van het rode blok­je. Dat is gehaald. 

Maar kijk nu eens wat er van­daag gebeurde. Alle touwen van de extra opge­blazen lucht­bal­lon wer­den bin­nen een/​tiende van een sec­onde doorgekapt. De koers maak­te, met een gap, een reuzensprong. 

Waar dit naar­toe gaat? Ik heb werke­lijk geen idee in dit sta­di­um. Mocht u long zit­ten dan stel ik voor te bli­jven zit­ten. Laat de koers trailen met een stop om win­sten niet hele­maal terug te geven aan de markt.

Ver­zoeken zijn welkom, Voor lez­eres lda staat de AEX al genoteerd. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

8 december 2023, 15:35

Wil je €:$ eens bekijken?

(0)
6 december 2023, 21:11

Graag nog eens de brent en shell. Bedankt

(0)
5 december 2023, 20:13

graag nog AEX die blijft stijgen, kan dat nog vandaag?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.