...

TA AMD, USD/JPY, Carrefour, Adyen, AEX en Prosus

23 juni 2024, 17:10 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ik heb vijf ver­zoeken bin­nen gekre­gen die ik alle­maal ga behan­de­len. Zelf heb ik de grafiek van de AEX gekozen.USD/JPY op ver­zoek van Trader­Pi­et:

Dit is een mooie grafiek. Lat­en we kijken wat er boven de blauwe sti­j­gende trendli­jn gebeurt.

Als eerste zien we de hor­i­zon­tale, groene en in eerste instantie weer­stand­sli­jn. Bij de rode pijl heeft de koers de nodi­ge moeite door de weer­stand te breken. We zien dat dat uitein­delijk toch lukt en dat bij de groene pijl de lijn als ste­un wordt getest. Dit was een zo goed als dubbele ste­un. Boven de blauwe lijn gaat het vrolijk verder omhoog en werd de oran­je weer­stand uitgenomen. Nu is de enige sta-in-de-weg het rode weer­stand­sli­jn­t­je, maar dat stelt als het goed is niet al te veel voor. We mogen omhoog kijken.

Pro­sus op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Na een heer­lijke sti­jging en daar een cor­rec­tie op is Pro­sus bezig aan een peri­ode van een nieuw even­wicht zoeken. We zien de koers bin­nen het blauwe blok­je wat omhoog en omlaag gaan. 

Natu­urlijk weten we met zijn allen dat het slechts tijdelijk zal zijn en dat er uitein­delijk een uit­braak gaat komen. U kunt van een uit­braak (aan welke kant dan ook) prof­iteren met een korte trade.

Car­refour op ver­zoek van aboot:

Zek­ers kun­nen we naar Car­refour kijken! Daar de dag­grafiek redelijk onduidelijk is heb ik de week­grafiek erbij genomen.

Aan de boven­z­i­jde zien we verkop­ers steeds op een lager niveau in de markt komen. Aan de onderz­i­jde wor­den ver­schei­dene ste­unen ook neer­waarts uitgenomen. Op het slot van de afgelopen beur­sweek is nu ook de oran­je ste­un­li­jn ges­neu­veld. U begri­jpt dat ik hier niet al te veel posi­tiefs kan schrijven.

De groene balk vormt een soort ste­un­zone en daar moet de koers het gaan houden. Dit om te voorkomen dat we nog lager gaan.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 SEP­TEM­BER 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Let op, er komt iets groots aan op de korte ter­mi­jn … Schri­jf u nu in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

AEX:

Alhoewel de grafiek er goed uitzi­et ben ik al een tijd­je het vertrouwen kwi­jt dat het nóg hoger kan met onze index. En bij­na iedere keer wordt ik weer ver­rast met weer hogere koersen. Iemand die long zit kan wat mij betre­ft best bli­jven zit­ten, maar ik zou advis­eren heel goed uw stop­niveau in de gat­en te houden. Een eventuele dal­ing gaat waarschi­jn­lijk als een dief in de nacht komen…

Adyen op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Een koers die bin­nen het blauwe blok­je zijwaarts beweegt, maar met wat mij betre­ft een licht negatieve onder­toon. Als ik geld zou moeten inzetten met een wed­den­schap met een opwaartse uit­braak of een neer­waartse dan zou ik voor de laat­ste gaan. Gelukkig moet ik niet gokken.

U kunt rustig het aan­deel bli­jven vol­gen en kijken wat er gaat gebeuren, aan welke kant de koers gaat uit­breken en daar dan passende actie op ondernemen.

Advanced Micro Devices op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Zolang de koers onder de rode dal­ende trendli­jn bli­jft is het ver­standig reken­ing te houden met per sal­do lagere koersen. Mocht het de koers lukken opwaarts uit te breken, door diezelfde dal­ende trendli­jn, dan zouden we iets relax­ter adem kun­nen halen.

Ik zou met deze grafiek even niet al te hap­py zijn met een long­posi­tie in Advanced Micro Devices. Mocht er iemand long zit­ten dan zou ik wel nu bli­jven zit­ten en de rest van het week­end gebruiken om te kijken waar mijn stop komt.

+++++
Alle ver­zoeken zijn de revue gepasseerd. Wie durft het aan en dient een nieuw ver­zoek in?
+++++

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.