...

TA Apple, Brent Crude Oil, DAX, Hang Seng, CAC-40 en Ahold

7 september 2023, 12:51 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De vier ver­zoeken die u van­daag terug vin­dt in de col­umn had­den er ook zes kun­nen zijn. Ik heb er echter twee in de koelka­st gezet voor de col­umn voor aanstaand week­end. Ik heb er zelf Apple en Ahold een toegevoegd. Daar gaan we!


CAC-40 op ver­zoek van Dowjones:

Lez­er Dowjones pakt uit met maar lief­st vier ver­zoeken! Zo zie ik het graag. Drie van de ver­zoeken komen van­daag in de col­umn, de Nas­daq-100 heb ik tot het week­end in de koelka­st gezet. Ik weet dat ik ook lez­eres lda een plezi­er doe met de Franse index (en met de DAX).

Hoe ligt de Franse beurs­graad­me­ter er tech­nisch bij? Het dal­ende trend­kanaal gaat de the­o­rieboek­jes niet in, maar het geeft wel de licht dal­ende ten­dens aan. Verder twi­jfelde ik of ik de rode hor­i­zon­tale lijn moest lat­en staan. Het feit dat u hem ziet betekent dat hij/​zij/​het het voordeel van de twi­jfel heeft gekre­gen. De lijn ligt overi­gens over een top van jan­u­ari 2022.

Het blauwe trendli­jn­t­je vind ik niet al te belan­grijk, maar miss­chien dat deze meer waarde kri­jgt in de toekomst. Dan hebben we ook nog het zwarte dal­ende trendli­jn­t­je. Deze laat zien dat de laat­ste tijd verkop­ers steeds iets eerder in de markt komen. U merkt dat ik niet wild ent­hou­si­ast ben op de tech­nis­che con­di­tie van de CAC-40, maar met een goedge­plaat­ste stop kunt u long bli­jven zitten.

DAX op ver­zoek van Dowjones:

Met het neer­waarts door­breken van de paarse sti­j­gende trendli­jn gaf de DAX al een het even rustiger aan te willen doen. De sti­j­gende trend is ten einde gekomen en nu lijkt de index aan te geven zijwaarts te willen. Ik heb de blauwe hor­i­zon­tale trad­in­grange getek­end met als gren­zen (grofweg) 15.500 en 16.400.

De laat­ste twee top­jes haalden in geen velden of wegen de boven­z­i­jde van de trad­in­grange. Wellicht moeten we dus nog iets voorzichtiger wor­den mocht u een long­posi­tie hebben. Kijk waar uw stop komt.

Ahold-Del­haize:

Onder de paarse dal­ende trendli­jn wer­den al wat lagere top­jes en bodem­p­jes neergezet toen de down­grade van enkele bro­kers kwam. Dat zorgde voor een gap (leemte) in de grafiek waar­bij de rode hor­i­zon­tale ste­un neer­waarts werd doorbroken.

De blauwe hor­i­zon­tale ste­un­li­jn lijkt de klap nu op te van­gen. Op dat niveau zijn kop­ers bereid de broek van Ahold-Del­haize op te houden. Zou u mij ver­vol­gens de vraag stellen hoeveel vertrouwen ik er op moment van schri­jven in heb dat die ste­un stand zal houden dan weet ik het zo net nog niet. Zit u long dan hoop ik voor u van wel, maar ik zou eens heel goed naar uw stop kijken.….

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie een tijd­je een sig­naal­dienst wil vol­gen dan kunt u nu gebruik mak­en van de proef aan­bied­ing. Er loopt nu een nieuwe aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 OKTO­BER en dat voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden …

Hang Seng op ver­zoek van ser­pa:

Net als bij de CAC-40 gaat u het dal­ende trend­kanaal bij de Hang Seng niet terugvin­den in de the­o­rieboek­jes. Net als bij de Franse index geeft het trend­kanaal ook hier de licht dal­ende ten­dens weer. Er zijn zek­er lagere top­pen en lagere bodems aan te wijzen.

In tegen­stelling tot boven­staande grafieken is de Hang Seng al ges­loten. Rechts op de grafiek zien we de slotko­ers onder de oran­je ste­un­li­jn. Ook hier heb ik overi­gens getwi­jfeld of ik die lijn wel zou lat­en staan. 

Zit u short dan zou ik bli­jven zit­ten, natu­urlijk met een stop.

Apple:

Van een index die al ges­loten is gaan we naar een aan­deel dat zo de open­ingssessie ingaat. Dan is het leuk om te zien wat de koers gaat doen. Zal de boven­z­i­jde van het rode blok­je als ste­un dienst gaan doen of zal de koers weer bin­nen dat rode blok­je vallen?

We hebben Apple zien afzwakken met de val uit het blauwe sti­j­gende trend­kanaal. Dat gebeurde overi­gens met een gap. De oran­je lijn zorgde voor wat ste­un en daar­na heb ik het rode blok­je getek­end. De vraag is nu of Apple boven het rode blok­je weer gaat bouwen of dat de recente top slechts een tijdelijke oplev­ing was. Van­daag kan daar al een antwo­ord op komen.

Brent Crude Oil op ver­zoek van Dowjones:

Bij Brent Crude Oil heb ik voor de week­grafiek gekozen. Ik hoop dat u mij dat vergeeft! Ik doe dat natu­urlijk wel met een reden en wel deze: zo kan ik beter de verwachte beweg­ing lat­en zien.

Aan de onderz­i­jde zien we de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn die in 2023 al zo’n twee tot drie keer werd getest. We hebben ook de blauwe dal­ende trendli­jn waar de koers in juli opwaarts doorheen brak. Recent hebben we, na eerst een afges­la­gen aan­val, de opwaartse door­braak van de rode weer­stand­sli­jn. De mogelijke beweg­ing die Brent Crude Oil nu gaat mak­en is die naar de paarse hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. En daar had ik nu de week­grafiek voor nodig, om dat te lat­en zien.

De open­staande ver­zoeken van lez­ers Dowjones en Mis­ter bluesky komen in het week­end aan bod. Heeft u zelf ook ideeën over welke grafieken in de col­umn van het week­end moeten terugkomen? Laat het maar weten! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.