...

TA Apple, Samsung, ASM Int., Vopak en AEX

28 juli 2022, 17:04 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ik heb weer een mooi inter­na­tion­aal rijt­je samengesteld, al zeg ik het zelf. Ik wil Vopak er hier bij de intro­duc­tie alvast uitlicht­en, een bij­zon­dere grafiek. We trap­pen af. Ik kan me niet heugen dat ik de hieron­der geplaat­ste grafiek ooit bespro­ken heb. Voor alles is echter een eerste keer.

Sam­sung:

Ten­z­ij het iemand het mij oneens is kun­nen we geza­men­lijk vast­stellen dat de trend op dit gedeelte van de grafiek dal­end is. Onder de rode lijn ziet u de nodi­ge lagere top­pen en bodems.

Kijken we vanaf de bodem in juni dan heb ik een sti­j­gend trend­kanaal getek­end. Op kor­tere ter­mi­jn gekeken is de trend dus sti­j­gend. We weten nu al dat dat in de komende dagen en wellicht al mor­gen gaat botsen!

De koers was van­daag al heel even boven de oran­je weer­stand­sli­jn. Op de rode dal­ende trendli­jn kwa­men verkop­ers in de markt die de koers uitein­delijk onder of op de oran­je lijn druk­ten. Het hangt er hier vanaf hoe dik ik de oran­je lijn teken.

Ik zie graag het tegen­overgestelde, maar verwacht in eerste instantie dat de bears sterk­er zullen zijn en de koers uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je drukken.

Apple:

Ik kan alleen maar posi­tief schri­jven over Apple:

1. opwaarts door groene dal­ende trendli­jn
2. bin­nen sti­j­gend trend­kanaalt­je
3. opwaarts door blauwe weer­stand­sli­jn
4. opwaarts uit het blauwe blok­je gebroken.

In de sessie van van­daag (nog bezig) werd op de low al even het uit­braakniveau getest en nu is de boven­z­i­jde van het rode blok­je de target.

ASM Inter­na­tion­al:

Deze grafiek geeft de koers weer van 17.15 uur, dus net niet met de slotkoers. 

Er zijn enkele posi­tieve ontwik­kelin­gen. Eerst ging de koers opwaarts door de paarse dal­ende trendli­jn, toen door de groene hor­i­zon­tale lijn en daar­na, bij de groene pijl, met een gap en een enorme sti­jging in een dag door de oran­je dal­ende trendli­jn. Nu van­daag probeert de koers opwaarts door de niet zo heel belan­grijke blauwe weer­stand­sli­jn te breken. Dat zou verder omhoog moeten kun­nen. Vinger aan de pols!

Wolters Kluw­er:

Was de sti­jging boven de groene sti­j­gende trendli­jn al indruk­wekkend, van­daag doet de koers van Wolters Kluw­er daar nog een flinke schep bovenop!

Kijk eens naar de machtige groene can­dle waar de drie paarse pijlen naar wijzen! Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de slotko­ers over enkele minuten lager gaat zijn, dus staat er een zeer duidelijke uit­braak. We kun­nen verder naar boven gaan kijken.

Vopak:

De grafiek van Vopak staat in schril con­trast met die van Wolters Kluw­er. Wat een dra­ma voor Vopak. Ziet u overi­gens ook dat ik meer koer­shis­to­rie heb gepakt dan bij Wokkels?

De trend is dal­end, maar u mag het met me oneens zijn. Maar dat het nog lager kon zien we bij de rode pijl. Die wijst naar de enorme dal­ing van van­daag en dan ga ik er even van uit dat daar de slotko­ers ook komt te liggen. 

Run !!!

AEX:

Mocht dit de slotko­ers wor­den dan is dat de vol­gende tech­nis­che ver­be­ter­ing van de chart. De koers sluit immers boven de oran­je hor­i­zon­tale weerstandslijn.

In deze zeer korte update zou boven­staande een mooie ontwik­kel­ing zijn en zou de koers (nog) hoger kunnen.

Ik zie u weer ergens in het weekend.

PS.
hieron­der nog een keer de AEX, maar nu met de slotkoers!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

29 juli 2022, 04:46

Graag nog eens Arcelor. Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.