...

TA Apple, Volkswagen, Colruyt, Puma, OCI en Nvidia

17 mei 2023, 23:12 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)

Zo goed als alti­jd behan­del ik zes grafieken in mijn col­umn en wat wil nou het geval? Juist, er wor­den door drie lez­ers grafieken aangevraagd en wel in totaal zes. Dat komt mooi uit, niet? We schi­eten direct uit de startblokken.Col­ruyt op ver­zoek van lezer/​lezeres/​het wdeb:

Leuke tekst bij uw aan­vraag, maar nu ben ik hele­maal in de war! In mijn kinder­lijke onschuld ging ik er de vorige keer van uit dat uw Avatar uw ges­lacht ver­raadde, maar dat hoeft natu­urlijk hele­maal niet. Nu kri­jg ik alle groeperin­gen, verenigin­gen, tele­visiezen­ders en wat dies meer zij over me heen hoe fout ik wel niet ben. Miss­chien mag ik wel nooit meer Ned­er­land in. Yes, elke lez­er raadt het, ik heb het hele­maal gehad met wat je wel en niet meer mag zeggen. Wat een g.z..k, of net­ter, wat een g.pl.s!
Zo, dat heb ik ook weer van me af geschreven, snel naar de grafiek. 

De koers was al aan het sti­j­gen en daar kwam de explosie van begin mei nog eens over­heen. Dat was heel krachtig wat dit Bel­gis­che aan­deel liet zien! U zou bij euro 33,50 willen uit­stap­pen en dan zou ik ook nog 34,15 willen noe­men. Echter, ik zie ook de rode hor­i­zon­tale weer­stand en daar ging de koers onlangs heel even doorheen, maar nu lijkt Col­ruyt daar toch meer moeite mee te hebben. Goed dat u long zit en wat ik zou doen om uw winst (denk ik?) niet terug te geven aan de markt is het lat­en trailen van de stop. Leg uw stop neer en die wordt of ger­aakt of de koers gaat hoger en dan legt u ook uw stop hoger. Die laat u dus meelopen of trailen in goed Nederlands.

Volk­swa­gen op ver­zoek van lez­eres lda:

Bij lez­eres lda twi­jfel ik niet over het ges­lacht — dat heeft ze eens verk­lapt — maar wel of ik hier de goede” Volk­swa­gen heb. Ik kri­jg er namelijk meerdere in mijn TA-pakket en heb dan geen idee welke ik moet kiezen. Op hoop van zegen.

Van links naar rechts kijk­end is dit niet direct een aan­deel wat ik nu graag in de porte­feuille zou hebben. Ik zie de top­pen steeds iets lager en de bodems ook. Zou het nu zo zijn dat er rechts weer een nieuwe (lagere) bodem wordt neergezet? Wat niet in het voordeel van VW is is dat de koers uit het rode blok­je is gevallen. De oran­je lijn is nu een ste­un­t­je. Ste­un­t­je, want het stelt niet veel voor. De groene ste­un stelt iets meer voor, maar is nou ook weer niet super­sterk. Ik heb VW nu liev­er niet in de portefeuille.

Puma op ver­zoek van lez­eres lda:

Ook bij Puma twi­jfel ik of ik de goede grafiek heb, sor­ry! Wat zie ik? Ik zie dat de koers uit het rode blok­je is gevallen en door de bodem van afgelopen maart is geza­kt. Geen sterk optre­den van Puma dus.

Bericht van Guy Boscart:

Let op, voor wie er een tijd­je onze abon­nementen wil vol­gen dan loopt er nu een nieuwe aan­bied­ing. Probeer zo een abon­nement uit tot 1 JULI voor €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden …

De kans is nu vrij groot dat het aan­deel door daalt en wel tot aan de groene lijn op ongeveer euro 47,65. Er bestaat een kan­sje op een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI

OCI op ver­zoek van lez­eres lda:

Bij OCI heb ik geen enkele twi­jfel of ik de goede wel heb. Mijn grafieken­pro­gram­ma geeft er namelijk maar één.

Dit is het derde aan­deel op rij dat u aan­vraagt en dat ik niet graag in de porte­feuille zou hebben. De koers is:

- door de paarse trendli­jn geza­kt
- onder de rode dal­ende trendli­jn
- door de oran­je ste­un­li­jn gezakt.

Als kop­ers niet heel snel in de markt komen ligt helaas de weg naar de groene hor­i­zon­tale ste­un hele­maal vrij. Nu begri­jpt u waarom ik deze niet graag in mijn porte­feuille heb. 

Apple op ver­zoek van lez­eres lda:

Uw vierde aan­vraag daar­ente­gen zou ik graag in de porte­feuille hebben. Daar moet ik dan wel direct aan toevoe­gen dat het de vraag is dat ik in dat geval zou willen bli­jven zit­ten. Er zijn namelijk twee zak­en die spelen:

1. de koers heeft de rode hor­i­zon­tale lijn aangetikt en is daar op afgeketst
2. er is ook iets van een negatieve diver­gen­tie bij de RSI

Nu kunt u aan­vo­eren dat de koers boven de sti­j­gende trendli­jn noteert. Jawel, dat is waar, nog wel. Ik zou bli­jven zit­ten maar acht het wel hoog tijd om goed na te denken over uw stop. Hier­boven adviseerde ik de stop te lat­en trailen en dat doe ik nu weer.

Nvidia op ver­zoek van lez­er Roel1973:

Mooie grafiek en ik voeg er direct aan toe dat dit een week­grafiek is. Elke can­dle stelt dus een week voor. Ik doe dat natu­urlijk met opzet en wel om het grotere” plaat­je te lat­en zien.

De koers is mooi geste­gen sinds de bodem in okto­ber 2022 en doet daar de laat­ste tijd nog een schep­je bovenop. Met als gevolg dat de koers nu is aan­be­land bij een opstop­ping van eind 2021, begin 2022. Een mogelijke lichte negatieve diver­gen­tie bij de RSI zou roet in het eten kun­nen gooien, maar ik verwacht niet al te veel weer­stand. Dat zou beteke­nen dat de koers miss­chien wel eens kan oplopen naar de rode weer­stand die over de top van ergens in novem­ber 2021 ligt.

Ik zou het eens aankijken, ter­wi­jl ik een nacht­je zou slapen waar mijn (trail­ing) stop zou komen.

Ik zie u in het week­end weer met wat mij betre­ft weer zes aanvragen! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

22 mei 2023, 12:07

Dank u wel, Marcel :-)

(0)
19 mei 2023, 20:03

Hartelijk dank Marcel!

(0)
19 mei 2023, 11:58

Prosus weg van 65 en NN van 33 ?
Alfen 65 iets van steun ?
Bedankt voor de deskundige technische analyse.

(0)
18 mei 2023, 22:08

Mr Bronner, graag een TA van KBC

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.