...

TA ASMI, Viacom, Alibaba, AEX

11 mei 2021, 00:03 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

De kop van de col­umn van zondag beloofde ASM Inter­na­tion­al. Die ben ik echter ver­geten! Van­daar dat ik van­daag met ASM Int. begin, dan gebeurt me dat niet weer. Verder Via­com, Aliba­ba en meer.


Zoals geschreven trap ik af met ASM Inter­na­tion­al. De rest mag ik dan weer ver­geten, maar dan heb ik in ieder geval ASM​.Int. behandeld.

Dit gedeelte van de dag­grafiek ziet er goed uit. De serie hogere bodems en hogere top­pen is nog niet geëindigd. Onder de blauwe dal­ende trendli­jn zien we een lager top­je en een lager bodem­p­je, maar tot nu toe is het niet meer dan een cor­rec­tie in de uptrend.

Vri­jdag brak de koers upwaarts door de blauwe trendli­jn en van­daag viel de koers terug op de blauwe lijn. Dat betekent ook dat ik de oran­je lijn kan teke­nen, die nu dienst gaat doen als weer­stand. Daar zal ASM Int. doorheen moeten om de top van april aan te vallen. De groene trendli­jn moet als ste­un dienst gaan doen.

Ik kan me niet herin­neren dat lez­er aan­deelvol­ger eerder een ver­zoek deed. Alti­jd leuk om een nieuwe lez­ers te ver­welkomen, waar­bij ik me realiseer dat u al lan­gere tijd lez­er van mijn columns kunt zijn. 

Het ver­zoek is om naar twee aan­de­len te kijken, waar­van Via­com­CBS er een is. Hier­boven ziet u de week­grafiek. Om maar direct met de deur in huis te vallen, hier kan ik niet zoveel mee. Snel naar de daggrafiek.

U ziet de enorme val, na de zeer mooie sti­jging. Nev­er catch a falling knife is van toepass­ing. Het mes lijkt nu wel op de vlo­er te zijn gevallen en uit­gek­let­terd. Ik heb de blauwe sti­j­gende trendli­jn getek­end. Dit om iets van ref­er­en­tie te hebben. De koers lijkt er ste­un te vin­den. Ik ben er nog niet al te zek­er van dat de blauwe lijn het als ste­un gaat red­den. Mijn advies is voorzichtig te zijn en nog even de kat uit de boom te kijken.

Het tweede aan­deel dat lez­er aan­deelvol­ger graag geanaly­seerd wil zien is Aliba­ba. De weekgrafiek:

Op deze grafiek zien we hogere bodems en hogere top­pen én lagere top­pen en lagere bodems, Het is maar net op welk gedeelte van de grafiek we focussen. 

Bin­nenko­rt gaan we zien wie deze slag gaat win­nen, de bulls of de bears. De bears win­nen deze slag als de blauwe trendli­jn breekt. De bulls als de rode lijn opwaarts wordt door­bro­ken. Even kijken of de dag­grafiek een clou geeft.

Let op, de rode lijn is een andere dan op de daggrafiek. 

Als ik ged­won­gen moet kiezen dan kies ik voor de groene lijn, dat die als eerste wordt uitgenomen. Dat doe ik op basis van de laat­ste can­dle, de koers viel met een gap weg. Liev­er kies ik niet en wacht ik gewoon af. Zit u in Aliba­ba, ga dan eens rustig nadenken waar u een stop gaat neerleggen.

De AEX houdt de span­ning er goed in. Nog geen val uit het sti­j­gende trend­kanaal en nog geen door­braak van de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Deze week uiter­lijk gaat één van bei­den breken. Ook hier ben ik voorzichtig, de index zou wel eens uit het sti­j­gende trend­kanaal kun­nen breken.

Als laat­ste gaan we kijken naar Galapagos.

Het is slechts een korte koer­shis­to­rie op deze dag­grafiek. Ik wil ook hele­maal de his­to­rie niet lat­en zien, ik wil de uit­braak lat­en zien.

Zoals u weet ben ik (zeer) negatief op Gala­pa­gos, kijkt u maar naar al mijn eerdere columns waar ik een blik wierp op Galapagos. 

Op basis van de hoogte van de hor­i­zon­tale trad­in­grange en de uit­braak van van­daag aan de onderz­i­jde wordt een eerste koers­doel euro 53. U weet waarschi­jn­lijk dat mijn uitein­delijke koers­doel (veel) lager ligt.

Tot don­derdag!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.