...

TA ASML, DSM, Adyen, AEX, Goud en Prosus

24 juli 2021, 09:07 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Drie grafieken van aan­de­len uit de AEX en de AEX zelf. Daar­naast op ver­zoek van een lez­er het vierde aan­deel uit onze index en goud. Dat is wat u van­daag voorgeschoteld kri­jgt. Lekker lezen en daar­na kunt u geni­eten van een mooie dag.


De AEX heeft geleverd, zie de mooie sti­jging van afgelopen week op onder­staande grafiek.

Naar aan­lei­d­ing van de test van de blauwe hor­i­zon­tale ste­un­li­jn schreef ik dat de seinen (wederom) op groen zouden gaan als het groene weer­stand­sli­jn­t­je opwaarts zou wor­den door­bro­ken en de top van mid­den juli ook. Wel­nu, het is geschiede­nis. Bei­de niveaus zijn opwaarts uitgenomen!

Het vol­gende all-time-high is een feit. Na de test op maandag en dins­dag vol­gden drie hele krachtige sessies op het Dam­rak en rechts op de grafiek ziet u het resul­taat. Waar het van­daan komt is mij overi­gens een groot raad­sel. Is het voor u als lez­er geen raad­sel, laat het dan hieron­der bij de reac­ties even weten.

Ik heb een sti­j­gend trend­kanaal getek­end. We gaan de komende peri­ode kijken of de koers er zich iets van aantrekt. Als de koers er zich iets van aantrekt, dan zou de poten­tiële sti­jging in eerste instantie beschei­den moeten zijn, want we zit­ten bij­na bovenin het trend­kanaal. Een stap­je terug zou gezond zijn, even op adem komen en dan weer verder omhoog.

Er zijn aan­de­len die meew­erken aan de sti­jging van de AEX, maar Pro­sus kun­nen we daar niet van beschuldigen. Een korte update op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky.

Als ik me forceer mooie din­gen in deze grafiek te zien dan kan ik wijzen op twee zaken:

1. de rode dal­ende trendli­jn is opwaarts uitgenomen

2. de eerste test van de paarse ste­un­li­jn was succesvol.

Geen van bei­den een reden voor mij om maandag voor­beurs een kooporder in te leggen. Eerst maar eens zien of de rode weer­stand­sli­jn (zie de twee rode pijlt­jes) opwaarts wordt uitgenomen. Dat zou voor mij overi­gens geen koopsig­naal zijn. Het eerste koopsig­naal komt pas boven de oran­je weerstandslijn.

Zit u in Pro­sus? Bli­jf dan zit­ten en kijk slechts waar uw stop komt. Een voor­beeld van een niveau van de stop kan zijn onder de paarse steunlijn. 

Een aan­deel dat zich zek­er schuldig maakt aan de sti­jging van de AEX is DSM. Weet u het nog, de vier sti­j­gende trend­kanalen? Ik had de grafiek al een tijd­je niet bekeken, maar wat een uit­braak is dit!!!

DSM brak deze maand opwaarts (moet ik dit erbij zetten?) uit en schoot als een raket omhoog. Daar ik geen pic­togram van een raket heb staat er een mooi sales pic­togram­met­je. Wat een sti­jging! En dat nage­noeg zon­der throw back, zon­der test van het uit­braakniveau. Sterk!

Wat nu? Zit u in DSM, bli­jf dan vooral zit­ten, dit gaat zeer waarschi­jn­lijk hoger. Wilt u een eventuele winst niet teruggeven aan de markt, hier komen Angst & Hebzucht om de hoek kijken, over­weeg dan een stop. Een trail­ingstop zou het mooiste zijn.

Ook ASML moet in het straf­bankje plaats nemen. Zo schuldig als wat en medeplichtig aan de sti­jging van de AEX. Zon­der pro­ces schuldig bevonden!

Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal is ASML opwaarts door de eerdere top uit juli gebro­ken en gaf daarmee een beves­tig­ing van de sti­j­gende trend af. Ook deze grafiek heb ik al een tijd­je niet bekeken, druk als ik ben met privézaken. 

Net als bij DSM zou ik in ASML bli­jven zit­ten. Diege­nen die kor­ter op de bal spe­len hanteren een trail­ing stop. Geeft u uw posi­ties wat meer ruimte, houd dan bijvoor­beeld de onderkant van het sti­j­gende trend­kanaal in de gaten.

Heeft u net als lez­er Mis­ter bluesky favori­eten die u hier in mijn col­umn wel eens voor­bij wilt zien komen, laat het dan onder bij de reac­ties even weten. Of stu­ur uw ver­zoek in naar de redac­tie van USMar­kets. Op zijn ver­zoek het goud. 

Niets, maar dan ook niets doet mij na het zien van boven­staande grafiek ver­lan­gen naar een posi­tie in goud. De grafiek ligt er slap­jes bij. Moest ik dan per sé één ding posi­tief benoe­men, dan is het de test. Ik heb het rechthoek­je iets verder naar rechts door­getrokken en goud test nu de bovenkant daar­van. Voilà, ziet u, ik kan best posi­tief zijn!

U begri­jpt, er is iets meer voor nodig om mij posi­tief op deze grafiek te lat­en worden.

O ja, voor­dat ik het vergeet: bedankt lez­er Abus voor de opmerk­ing. Posi­tief zoals in dit geval, maar ook negatief, reac­ties zijn alti­jd welkom.

Adyen moet ook in het beklaag­den­bankje plaat­sne­men, tussen ASML en DSM in. Schuldig! Schuldig aan het lat­en sti­j­gen van de AEX. Ook schuldig aan het nieuwe all-time-high van de AEX

Behalve de sti­jging van de afgelopen weken is de grafiek in meerdere opzicht­en inter­es­sant. Kijkt u eens bij de rode pijl waar de koers van Adyen is aan­be­land. Ziet u dat dat aan de onderkant is van het (door­getrokken) sti­j­gende trend­kanaal? Het trend­kanaal waar Adyen was uitgevallen.

De komende week gaat inter­es­sant wor­den, komt Adyen terug in het trend­kanaal of niet? Ik denk dat het wel zou moeten lukken, zo zwaar zal de weer­stand niet zijn.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

26 juli 2021, 21:58

Nog eens royal Dutch en arcelor voor de cijfers van donderdag?

(0)
25 juli 2021, 16:06

graag nog eens X-Fab silicon? Dax? Bel? het is een maand geleden.

(0)
24 juli 2021, 10:20

TINA....GELDSTROOM.....INFLATIE.....

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.