...

TA ASML, DSM, Prosus, BESI, Philips en NN

11 maart 2023, 00:03 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Het valt niet mee om tot 25 te tellen. In de reeks van de 25 AEX aan­de­len heb ik ASM Inter­na­tion­al per abuis twee keer in de columns voor­bij lat­en komen en voor een tweede keer meegeteld. Ik heb dus inmid­dels 16 i.p.v. 17 nieuwe” AEX aan­de­len behandeld.Van­daag ga ik met zes aan­de­len een flinke slinger geven aan de reeks van 25. Ik begin met 

ASML:

ASML is dus wel num­mer zeven­tien in de reeks. 

Op het eind van deze beur­sweek is ASML door het rode sti­j­gende trendli­jn­t­je geza­kt. Het oran­je hor­i­zon­tale ste­un­t­je voorkomt (voor­lop­ig?) een verdere dal­ing. Het zakken door het rode trendli­jn­t­je is niet van hele grote impor­tantie, maar zit u long dan is het wel een sein­t­je even rech­top te gaan zit­ten. Bepaal heel goed uw strate­gie en met name waar uw stop komt te liggen.

Ik vergeet te schri­jven dat de RSI ook door een sti­j­gend trendli­jn­t­je is gevallen. De markt reikt dus twee puz­zlestuk­jes aan. Een derde zou de breuk van de oran­je lijn zijn…

BESI:

BESI, num­mer 18 in de reeks, geeft nog geen sig­naalt­jes af. Boven de paarse sti­j­gende trendli­jn gaat het per sal­do hoger en hoger. Als u in een eerdere col­umn mijn tekenkun­sten nog niet had bewon­derd dan kri­jgt u bij deze een tweede kans: zie de mooie oran­je ronding!

Alle gekheid op een stok­je, BESI lijkt verder omhoog te willen en de weg naar de rode weer­stand­sli­jn ligt open.

DSM:

Num­mer 19DSM.

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u mee­doen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

Na maan­den achter elka­ar te hebben ingeleverd DSM, achter­af gezien, sinds sep­tem­ber vorig jaar zijwaarts aan het bewe­gen. Kijk maar naar de koers­be­weg­ing bin­nen het blauwe blok­je. De beweg­ing is sinds decem­ber afgelopen jaar nog wat enger en is te van­gen bin­nen het small­ere rode blokje.

De komende beur­sweek wordt inter­es­sant, want de slotko­ers lag hele­maal op de onderz­i­jde van het rode blok­je. Als die ste­un het niet houdt gaat de koers waarschi­jn­lijk in rap tem­po naar de onderz­i­jde van het blauwe blokje.

Philips:

Bent u een aan­hang­er van Buy & Hold en heeft u in april 2021 inkopen gedaan dan staat uw gezicht waarschi­jn­lijk op onweer. Terugk­ijk­end was het niet het meest gun­stig­ste moment om in te stap­pen. Met een stop, al dan niet op basis van TA, had u zich een hoop leed kun­nen besparen.

De grote vraag is of het door gaat zetten, maar Philips lijkt aan te geven te willen draaien van neer­waarts via zijwaarts naar nu (zeer voorzichtig) opwaarts. Het is alle­maal nog zeer pril en de vraag is terecht of dit wel doorzet. Aan de andere kant, het moet toch ergens beginnen! 

20 down, 5 to go.

Nationale Ned­er­lan­den:

Deze finan­cial is num­mer 21 in de reeks. 

Bij de groene pijlt­jes werd de blauwe ste­un­li­jn nog suc­cesvol getest. Bezit­ters van NN keken hoopvol naar de ontwik­kelin­gen, maar natu­urlijk ook met een schuin oog naar de rode dal­ende trendli­jn. Afgelopen woens­dag werd de aan­val op de blauwe lijn vol ingezet en bij het slot bleek dat verkop­ers de koers tot onder de blauwe ste­un­li­jn had­den gedrukt.

Don­derdag veerde de koers licht op, maar nog steeds met een slot onder de blauwe ste­un, die dus weer­stand was gewor­den. Gis­teren, vri­jdag, rold­en verkop­ers weer over elka­ar heen. Het lijkt nu een kwest­ie van tijd voor­dat de groene lijn gaat wor­den opgezocht.

Pro­sus:

De zes­de en laat­ste grafiek van van­daag is Pro­sus, tevens num­mer 22 in de reeks.

De laat­ste drie beurs­da­gen van Pro­sus zijn zomaar te vergelijken met die van NN. De grafiek ziet er weliswaar heel anders uit, maar kende een soort­gelijk ver­loop. Pro­sus zak­te door die dal­ing door de eerdere top van juli 2022. Dit is een duidelijke verzwakking van de tech­nis­che con­di­tie van Pro­sus en diege­nen die kort op de bal spe­len hebben het aan­deel ergens in de afgelopen beur­sweek gedumpt.

Op moment van schri­jven zou ik liev­er short dan long zit­ten in Prosus.

Als er niet plots een hele kud­de ver­zoeken komt dan mag u dins­dag de laat­ste 3 aan­de­len in de reeks van 25 verwacht­en: Exor, Heineken, IMCD en ING. Haha, ik kan dus defin­i­tief niet tellen. ik moet er nog vier behan­de­len!!! ik schaam me. Pret­tig weekend!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

5 comments

13 maart 2023, 22:58

Goud en zilver als een komeet naar boven. Waar Zou nu een bodem liggen ? Bedankt

(0)
13 maart 2023, 14:14

graag de indexen na de daling AEX BEL CAC 80 DAX Bedankt!

(0)
11 maart 2023, 21:07

oci en ayden?

(0)
11 maart 2023, 12:40

Ik wil je niet van de 25 houden maar alfen lijkt me interessant voor een update. Wordt 73-74 aangestampt ? Bedankt.

(0)
11 maart 2023, 12:19

Kan de aex nog eens geanalyseerd worden ? Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.