...

TA Brent Crude Oil, Goud, CAC-40, BESI, AMG en AEX

10 juni 2024, 15:40 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

De col­umn van van­daag staat bol van de ver­zoeken. Lat­en we maar direct beginnen.CAC-40 op ver­zoek van lda:

Dit vind ik een leuke grafiek met al die trand­kanaalt­jes. En dan heb ik niet eens alle trend­kanalen getekend!

Vanaf februari/​maart beweegt de Franse index echter bin­nen de oran­je trad­in­grange. Dat geschreven hebbende vraag ik u even naar de meest rechtse can­dle te kijken. Jawel, juist, die ene onder de tradingrange!

Daar zouden we heel goed op moeten let­ten, want de tar­get kan nu de hoogte van de trad­in­grange onder diezelfde range wor­den. Ver­taald: net onder de 7.000.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 AUGUS­TUS 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Goud op ver­zoek van Petra:

Negatieve diver­gen­tie bij de RSI, een hor­i­zon­tale trad­in­grange, dal­end trend­kanaalt­je, dubbele top? Dat zijn zo maar even wat mogelijkhe­den die naar boven pop­pen als ik naar de grafiek kijk. Ben ik dan negatief op de grafiek, op goud in dit geval? Née, (nog) niet. Daar­voor zou de koers uit de oran­je band­breedte moeten vallen en dat is sim­pel­weg nog niet gebeurd. 

Dit is dus wel een grafiek om superalert op te zijn. Een neer­waartse uit­braak zou een tar­get van zo’n Usd 2.150 kun­nen opleveren.

AEX op ver­zoek van lda:

Het is zek­er niet de eerste keer in de afgelopen maan­den dat ik schri­jf dat de beweg­ing van de AEX me ver­baast. Weer is er een all-time-high neergezet. Deze ATH ging gepaard met een negatieve diver­gen­tie bij de RSI

Mocht er iemand long zit­ten dan wil ik u allereerst feliciteren met een enorme (papieren) winst. Ik wil u wel vra­gen super superalert te zijn. Ik sta niet bol van het vertrouwen bij deze grafiek.

Brent Crude Oil op ver­zoek van Petra:

Née, dat klopt, voor diege­nen die opmerken dat het niet de mooiste trend­kanalen zijn. Ze geven echter wel iedere keer mooi de dal­ende en sti­j­gende trends weer. Zo zit­ten we de laat­ste maan­den in een dal­ende trend. 

Brent Crude Oil dook heel even onder het dal­ende trend­kanaal. Dat is geen best sig­naal, maar het vond wel ste­un op de (niet zo heel belan­grijke) blauwe ste­un­li­jn. Met deze grafiek zou ik voor­bereid zijn op een lagere koers…

AMG op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Sor­ry Mis­ter bluesky, dames gin­gen voor! Nu ga ik naar uw ver­zoeken kijken.

De groene trad­in­grange kan er een van bodemvorm­ing zijn, maar ook een zijwaartse beweg­ing die aan een con­tin­u­atie van de voor­gaande dal­ing vooraf gaat. Dat gaat de toekomst uitwijzen.

Op dit moment vin­den we AMG terug in een dal­end trend­kanaalt­je. Zet dit kanaalt­je voort, dan zouden we AMG bin­nenko­rt op de onderz­i­jde van de trad­in­grange gaan tegenkomen. Dat niveau zou alle hens aan dek roepen, want dat kan of een koop­mo­ment gaan oplev­eren, maar net zo goed een verkoopmoment. 

BESI op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Afgelopen week zocht en vond BESI ste­un op de groene hor­i­zon­tale lijn. Vanaf dat moment veerde de koers vrolijk op. Ik heb er maar weer een (sti­j­gend) trend­kanaalt­je tege­naan gegooid. Op moment van schi­jven bevin­dt de koers zich hele­maal bovenin dat trend­kanaal. Dan moeten we dus een beet­je reken­ing houden met een cor­rec­tie op die stijging. 

Bij een long­posi­tie is het zaak de boel goed in de gat­en te houden. Er is met deze grafiek niets ver­keerd aan long zit­ten, maar houd wel in de gat­en waar uw stop komt.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.