...

TA DAX, Ahold, Aperam, Bel-20 en zilver

3 december 2021, 11:34 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Wat in het vat zit verzu­urt niet, van­daar dat u nu alsnog de col­umn van don­derdag kri­jgt. Gis­teren was een hele drukke dag voor mij. Ja, ik had s avonds nog wel tijd om de col­umn te schri­jven, maar was te moe om uit mijn ogen te kijken. Dat zou geen goede col­umn hebben opgeleverd. Ik ga nu een poging doen wel een stuk­je met een beet­je niveau te schrijven.Aper­am op ver­zoek van lez­er lda.

Ik weet dat er van andere lez­ers nog ver­zoeken open­staan, maar ik begin met een lez­er die voor het eerst een ver­zoek heeft inge­di­end. Leuk, welkom lda!

Hier­boven ziet u de dag­grafiek van Aper­am. By the way, alle grafieken zijn van­daag intra­day. Mij valt de bodem van juni op, alsmede de top van augus­tus en de lagere top van oktober/​novem­ber. Sinds die laat­ste top is Aper­am fors aan het inlev­eren en zelfs zoveel dat het de bodem van begin okto­ber heeft doorbroken.

De koers heeft een paar dagen gele­den de groene lijn op ongeveer euro 41,75 getest. Die test is tot nu toe suc­cesvol. Kop­ers (of dare­dev­ils?) zijn op dat niveau in de markt gestapt in de veron­der­stelling (of hoop) dat de koers het houdt en weer gaat sti­j­gen. Ik hoop dat ze een stop loss hanteren.

Ik ben in dit geval iets voorzichtiger, als ik dit aan­deel niet zou hebben (ik heb het niet) dan zou ik de kat even uit de boom kijken en mor­gen” de grafiek weer bek­ijken. Ik vind de kans nog redelijk groot dat de ste­un nog­maals gaat wor­den getest of zelfs neer­waarts wordt uitgenomen.

Ahold op ver­zoek van lez­er Rus­sia.

Deze reken­ing stond nog open bij lez­eres Rus­sia.

Zijn er mooiere sti­j­gende trend­kanalen? Oh ja zek­er wel, maar ik heb hem toch getek­end. U ziet ook drie hor­i­zon­tale lij­nen. Ahold gedraagt zich tech­nisch voor­beeldig, want de hoogte tussen de gri­jzen lijn en de paarse lijn is na de uit­braak door de paarse lijn opwaarts als tar­get gehaald. De koers reik­te tot aan de rode lijn. 

Voor­lop­ig beweegt Ahold (en natu­urlijk ook Del­haize) bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal en lijkt er geen wolk­je aan de lucht. Bez­it u Ahold dan kunt u rustig bli­jven zit­ten. Met dien ver­stande, gebruik een stop. 

Zil­ver op ver­zoek van lez­ers Dowjones en Mis­ter bluesky.

Stel ik zou mijn grafieken scan­nen op zoek naar een trade, dan zou ik een mil­lisec­onde naar deze kijken om ver­vol­gens naar de vol­gende te gaan. Ik zie geen enkele reden zil­ver op te pakken. Nou ja, miss­chien voor een rit­je nog iets verder naar bene­den. Maar als ik mijn risk-reward zou bereke­nen dan ben ik ook gauw klaar: Volgende!

Alti­jd leuk trouwens om met één chart twee lez­ers blij te mak­en. Twee vliegen in één klap. Bedankt voor de aanvragen.

===== = = = = =
Heeft u nog nooit een grafiek aangevraagd, trek dan net als lez­er lda de stoute schoe­nen aan en vraag er gewoon drie bij zijn eerste keer aan! Bedankt alle lez­ers die ver­zoeken indi­enen. Nieuw of ervaren in het aan­vra­gen, u bent allen welkom! Zon­der of met vac­ci­natie, het maakt mij niet uit!
===== = = = = =

Waarom ik zil­ver niet wil? Ik zie sim­pel­weg geen trade. Zil­ver ligt er niet heel slecht bij, zek­er niet, maar nou ook weer niet zo dat ik zou willen aankopen. Heeft u zil­ver, houd dan reken­ing met een rit­je naar de eerdere bodem uit sep­tem­ber en bepaal ook waar u stop komt.

Bel-20 op ver­zoek van lez­er lda.

Na de val uit het sti­j­gende trend­kanaal liep de koers van de Bel-20 terug tot aan de blauwe lijn. Die hor­i­zon­tale lijn had ik over enkele top­pen en enkele bodems getek­end. Daar­na luk­te het de beursin­dex van onze Zuider­bu­ren de schade te repar­eren, de koers liep fors op. U ziet dat het soms zin heeft eerdere getek­ende lijn­t­jes te lat­en staan, zoals het sti­j­gende trend­kanaal in dit geval, daar de opmars stok­te bij de onderz­i­jde van dat trendkanaal. 

Rechts op de grafiek ziet u de koers weer fors terug­vallen alsmede de recente test van de blauwe ste­un­li­jn. Van­daag, intra­day, wist de Bel-20 even de kop boven het rode dal­ende trendli­jn­t­je uit te steken, maar diezelfde kop werd al snel afge­hakt door verkopers.

Zit u long in de Bel-20 bli­jf dan zit­ten, maar wees wel bedacht op een nieuwe, al dan niet ges­laagde test van de blauwe ste­un. Wees voor­bereid en bepaal het niveau van uw stop.

DAX op ver­zoek van lez­ers Dowjones.

De laat­ste chart voor van­daag alweer. Maar niet getreurd, in het week­end vol­gt de vol­gende col­umn alweer, inclusief nog open­staande ver­zoeken van lez­ers lda en Mis­ter bluesky. En heeft U een ver­zoek, plaats die dan hieron­der bij de reacties.

De DAX is de laat­ste weken nogal fors weggevallen. Het begon met de val uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je, gevol­gd door de neer­waartse door­braak van het rode ste­un­li­jn­t­je en het groene ste­un­t­je. Dat laat­ste ging gepaard met een gap, zie de rode pijl.

Deze week werd vluchtig de blauwe lijn (suc­cesvol) als ste­un getest. Sein op veilig dus? Wel, ik ben daar nog niet zo zek­er van. Natu­urlijk, bij goed nieuws zou er een island rever­sal kun­nen wor­den neergezet en zouden we weer omhoog kun­nen kijken. Ik ben op moment van schri­jven iets voorzichtiger en houd reken­ing met een nieuwe test van de blauwe lijn. Ik houd zelfs reken­ing met het neer­waarts door­breken van die blauwe lijn. Zover is het gelukkig nog niet, maar bepaal wel alvast uw strate­gie als het wel gebeurt.

U bent welkom bij mijn analyse van aanstaand weekend.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

3 december 2021, 18:33

Marcel, Zou je ook eens naar Natural Gas kunnen kijken?

(0)
3 december 2021, 18:00

Hallo Marcel. De Dow Jones zou ik graag jouw analyse op zien.

(0)
3 december 2021, 17:07

Graag eens BESI. Bedankt

(0)
3 december 2021, 12:48

Beste Marcel,

Ik heb een heel ander verzoek, ik lees heel vaak dat je in milliseconde ziet dat een aandeel niet interessant is, en dat geldt voor veel aandelen die hier langs komen. Ik zou het willen omdraaien, heb jij misschien aandelen/grafieken die wel een goed koopsignaal geven? Mvg, Daan

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.