...

TA DAX, Signify, BASF, SBM, AEX en Barco

1 februari 2022, 09:39 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Zes grafieken, vijf op aan­vraag, drie lez­ers die ver­zoeken indi­en­den en één grafiek uit eigen kok­er. Daar zult u het mee moeten doen van­daag! Er komen twee indices voor­bij en vier indi­vidu­ele aan­de­len. We gaan snel kijken hoe de zes grafieken erbij liggen.


BASF op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Alle grafieken zijn van­daag intra­day, dus zon­der het slot van deze dinsdag.

Mee eens, BASF is inder­daad opwaarts uit­ge­bro­ken. Eerst werd de blauwe trendli­jn gebro­ken, dat kan al als een spec­u­latief aankoopsig­naal wor­den gezien. Iets recen­ter is de paarse trendli­jn opwaarts uitgenomen en dat was weer een koopsig­naal. Merk ook op hoe de uit­braak heel mooi werd getest, de koers liep terug tot aan de paarse trendli­jn. Het was een ges­laagde test, want de koers is weer mooi opgelopen. En ja, ik ben het er ook mee eens dat de koers verder omhoog kan. Voor het mooie moet dan wel even de groene lijn wor­den uitgenomen, bij voorkeur met een slotkoers. 

Bar­co op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Bar­co heb ik vol­gens mij nog niet eerder in mijn col­umn voor­bij lat­en komen, het is de eerste keer. Bar­co, geno­teerd in Brus­sel, zit gevan­gen” bin­nen roodachtige trad­in­grange. We zien dat zow­el de bovenkant als de onderkant al meerdere keren is opge­zocht. Het meest recente bodem­p­je zocht de onderkant niet pre­cies op, kop­ers kwa­men al eerder in de markt. Ook hier ben ik met lez­er Ted eens dat er dus een opwaarts poten­tieel zou moeten zijn. Wellicht dat Bar­co weer een rit naar de boven­z­i­jde van de trad­in­grange mag gaan mak­en. Als u koopt, of al heeft gekocht, pri­ma! Vergeet uw stop niet. 

Sig­ni­fy op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Nu ik het goed lees vroeg u niet Sig­ni­fy aan maar AEX. Nou ja, toe­val­lig heb ik de AEX zelf gekozen, die komt dus zo voor­bij en dan nu kort Sig­ni­fy. Alhoewel Sig­ni­fy mooi is geste­gen moet ik zeggen dat we eerlijk moeten zijn en de stop loss in een eerder sta­di­um is ger­aakt. Voor mij betekent dat dat ik het aan­deel kei­hard uit mijn porte­feuille trap. Met als risi­co dat het aan­deel toch weer sti­jgt. Ik kijk daar niet naar, want ik weet ook wat er had kun­nen gebeuren. All in the game.

Sig­ni­fy zal met de rode weer­stand­sli­jn moeten afreke­nen. Pas dan komt er verder opwaarts poten­tieel vrij.

DAX op ver­zoek van lez­er J. Bertoen:

Alweer een lez­er die voor de eerste keer een ver­zoek indi­ent. Pri­ma, welkom! Laat dit ook de weg vri­j­mak­en voor andere lez­ers die hun favori­et willen aanvragen.

De DAX. Net als Bar­co zit de koers gevan­gen bin­nen een afge­bak­ende onderz­i­jde en een boven­z­i­jde. Met de recente dal­ing heeft de DAX de onderz­i­jde maar weer eens suc­cesvol getest en is alweer iets opgeveerd. Kijkt u rechts op de grafiek dan ziet u de koers met een gap­je ope­nen. Ik heb de dal­ende trendli­jn niet getek­end, mijn excu­us daar­voor. Maar als de koers nog iets verder zou willen sti­j­gen dan sneu­velt ook deze dal­ende trendli­jn en wordt de kans nog grot­er dat de DAX de boven­z­i­jde van de trad­in­grange gaat opzoeken. 

Oh, bedankt voor het mooie compliment!

AEX:

Dat wordt een inter­es­sante van­daag! U weet allen dat ik over de HS-for­matie schreef en de daar­bij behorende nek­li­jn. U ziet de meest recente can­dle waarschi­jn­lijk niet, omdat de paarse lijn er over loopt. Net onder de rode pijl is de open­ing en de koers­be­weg­ing tot nu toe. En waarom is dat inter­es­sant? Wel, de paarse lijn is de nek­li­jn. De koers test nu dus de nek­li­jn. Het risi­co is dat de koers daarop af zal ket­sen en de weg naar bene­den weer inslaat. Het risi­co is ook dat de koers opwaarts uit­breekt en de kop-schoud­er waarschi­jn­lijk in de prul­len­bak kan. Om half zes van­daag zal er al een tip­je van de sluier wor­den opgetild.

+++++ + + + + +
Ik heb het idee dat er een beet­je een draai plaats aan het vin­den is. Steeds meer mensen lijken de ver­halen op het nieuws en in overige media over Covid in twi­jfel te trekken. Steeds meer mensen lijken in opstand te komen tegen de absurde maa­trege­len, kijk bijvoor­beeld naar de enorme truck­er­skon­vooien in Cana­da: HUGE! Europese lan­den vol­gen het voor­beeld.
+++++ + + + + +

SBM Off­shore op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Over deze grafiek kan ik redelijk kort zijn, SBM Off­shore ligt er tech­nisch goed bij. Het is nu zaak een beves­tig­ing daar­van te kri­j­gen en dat zou moeten komen in de vorm van het opwaarts uit­ne­men van de oran­je weer­stand­sli­jn. Met een slotkoers.

Bezit­ters van SBM kun­nen bli­jven zit­ten en zelfs bijhalen bij het opwaarts door­breken van de oran­je weer­stand. Een stop kan bijvoor­beeld net onder de recente bodem van januari. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

2 februari 2022, 20:54

Hoi Marcel,

Dank voor je wel hele snelle reactie om een grafiek van de DAX te plaatsen!
Heb je nog tijd om nog eens naar ASML te kijken? Kan ik zien of mijn eigen analyse een beetje klopt!

Hartelijke groet,

Jurgen Bertoen

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.