...

TA Dow Jones

8 mei 2020, 08:35 | Marcel Bronner | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)

Is het her­s­tel van de Dow Jones meer dan een dead-cat-bounce”?Terug van wegge­weest wil ik begin­nen met een blik op de Dow Jones. Diege­nen die mij nog ken­nen kun­nen zich herin­neren dat ik eerst naar het grote plaat­je” kijk, in dit geval de week­grafiek om daar­na in te zoomen naar meer detail. Daar gebruik ik hier de dag­grafiek voor.

De week­grafiek laat een enorme dal­ing zien, van meer dan 29.200 pun­ten naar min­der dan 18.500. Als we deze dal­ing als 100% nemen, dan zien we ook dat de index is her­steld naar grofweg 18.500.


De Dow is ongeveer 50% her­steld en zou kun­nen wor­den gezien als een dead-cat-bounce”, waar­na de vol­gende dal­ings­golf ingezet zou kun­nen wor­den. Ik pak de dag­grafiek erbij om te kijken of we daar meer infor­matie uit krijgen.

Het rechthoek­je heeft een onder­grens op ongeveer 23.000. Ik vind het zek­er te vroeg om van een trad­in­grange te spreken. Wel kun­nen we vast­stellen dat we (nog) voorzichtiger moeten wor­den als de Dow onder die grens zakt.

Con­clusie:
Na de zware val en het daaropvol­gende her­s­tel lijkt de Dow in een zijwaartse beweg­ing even­wicht te zoeken. Benad­er deze index voorzichtig en let op die ste­un op ongeveer 23.000 pun­ten

Mar­cel Bron­ner
TA anal­ist US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »