...

TA Dow Jones, ASML, Shell, AEX en AMG

14 juli 2022, 20:22 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Op deze mooie don­derda­gavond laat ik vijf grafieken zien, waar­van een op ver­zoek. Ik ga direct uit de startblokken.Shell:

Met deze slotko­ers buiten de dia­mond” kan dat ver­haal direct de prul­len­bak in. Ik heb de teken­ing dan ook direct ver­wi­jderd. Het is een mooi voor­beeld van hoe een tech­nisch anal­ist werkt. Hij/​zij/​het werkt met het (meest) waarschi­jn­lijke sce­nario, maar laat dat varen als de koers zich anders ontwikkelt. 

De koers viel onder het sti­j­gende lijn­t­je dus weg dia­mond. Rechts op de grafiek ziet u ook dat de oran­je ste­un­li­jn neer­waarts wordt door­bro­ken, ik moet streng zijn. Het meest waarschi­jn­lijke sce­nario nu is en rit­je naar de blauwe lijn.

AMG op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Of we een bodem gaan zien? Wel, ik ben bang van niet. Ik zie AMG als­maar lagere top­pen en lagere bodems neerzetten. Net als bij Shell moet ik streng zijn en zie ik dat de koers is ges­loten onder de rode hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Dat wil zeggen dat er alweer een lager bodem­p­je staat. De trend is dalend.

Voor Mis­ter bleusky ga ik kijken of ik dan hele­maal niets posi­tiefs kan schrijven… 

Er zou, en let op het woord zou, een posi­tieve diver­gen­tie kun­nen komen bij de RSI. En als we het groene gedeelte van een para­bool door zouden trekken zou er iets van een round­ing bot­tom kun­nen ontstaan. Met deze twee zou’s (ik ga hier cre­atief met het Ned­er­lands om) hebben we het gehad.

Ik zet er pre­cies nul euro op in dat we een bodem hebben bij AMG.

ASML:

Het rode trend­kanaal is dal­end, als iemand het daarmee oneens is dan hoor ik dat wel. The Trend is Your Friend.

Dan zien we ook nog een paarsachtig klein­er dal­end trend­kanaal. The Trend is Your Friend.

Om toch nog iets posi­tiefs te kun­nen schri­jven heb ik de groene trendli­jn getek­end. Zou het gaan lukken een hogere bodem en top neer te zetten? Dan moet wel eerst de oran­je weer­stand­sli­jn opwaarts wor­den gebro­ken. Die valt bin­nenko­rt samen met de bovenkant van het kleine dal­ende trend­kanaal => dubbele weerstand.

AEX:

Hier vol­gt de vol­gende korte update. Bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal probeert de index hogere bodems neer te zetten, hogere top­pen lukt nog niet daar de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn in de weg zit. Van­daag werd op het low van de dag de groene sti­j­gende trendli­jn aangetikt.

Inter­es­sant om te zien of de bulls of de bears mor­gen sterk­er zijn!

Dow Jones:

De Dow gaat nog even door met han­de­len, de beurs is daar nog niet dicht. 

We zijn een rood dal­end trend­kanaal en hebben we dat van­daag bij andere grafieken niet eerder gezien? De koers opende duidelijk onder de oran­je ste­un­li­jn, maar wist zich gelukkig wel iets te her­stellen. De huidi­ge koers is, op moment van schri­jven, nog wel onder die oran­je lijn.

We moeten dus reken­ing houden met nog lagere koersen.

Ik hoop u in het week­end weer te mogen verwelkomen!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

15 juli 2022, 20:28

Goede avond Marcel ,
Zou je een keer een blik kunnen werpen op de tarwe matif?

Mvg Marco lakerveld

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.