...

TA DSM, SBM, ABN, WKL, AEX en meer

3 augustus 2021, 08:25 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Onder de analyse van zater­dag vond ik een aan­tal ver­zoeken. Zes maar lief­st. Die komen van­daag alle­maal voor­bij en zelf heb ik de AEX er nog bij gedaan. Zeven grafieken dus van­daag, we gaan snel van start.


Let op: alle grafieken zijn voor­beurs gemaakt!

En weer flikt de index het! Intra­day een nieuw all-time-high neerzetten. Dat is toch wel heel sterk.

De AEX steeg zelfs tot boven/​buiten het sti­j­gende trend­kanaal. Of de AEX dit vol bli­jft houden is de grote vraag, maar vooral­snog is dit heel sterk. Gezon­der zou zijn een stap­je terug en dan de weg omhoog weer inslaan. Ik ben benieuwd wat dit deze beur­sweek gaat brengen.

Boven­staande grafiek en ook de twee daar­na zijn op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky, Dit is goud. Ik kri­jg nog steeds geen warm gevoel als ik naar de grafiek van het goud kijk. Zou goud daar­ente­gen in mijn porte­feuille zit­ten, dan heb ik geen reden om afscheid te nemen.

Ik heb twee posi­tieve pun­t­jes gevon­den op de grafiek. De eerste is de beweg­ing boven het sti­j­gende trendli­jn­t­je. De twee de is de reeds eerder beschreven test van de bovenkant van het (door­getrokken) rechthoekje. 

Ik zou posi­tiev­er wor­den bij de opwaartse uit­name van de rode trendli­jn en de oran­je hor­i­zon­tale lijn. 

Nog een grafiek waar ik niet ent­hou­si­ast van word: ABNAm­Ro. Zou ik hem nu in de porte­feuille hebben, miss­chien omdat ik bij mijn bro­ker op de ver­keerde aankoop­knop had gedrukt, dan zou ik wel even bli­jven zit­ten. De blauwe dal­ende trendli­jn is opwaarts uitgenomen, ABN beweegt boven het groene sti­j­gende trendli­jn­t­je en hopelijk gaat de finan­cial opwaarts door de rode lijn. Nu aankopen zou geen sec­onde bij mij opkomen.

Uit het dal­ende trend­kanaal gevallen, door de ste­un op euro 12,85 en onder de rode trendli­jn lagere top­pen en lagere bodems. U raadt het al, ook SBM zou ik geen welkome gast in mijn porte­feuille vinden. 

Is er dan niets posi­tiefs te melden over SBM Off­shore? Na kort zoeken zie ik twee lichtpuntjes:

1. na de dip in juli zie ik een hoger bodem­p­je en een hoger topje

2. de RSI geeft bij de bodems van juni en juli bij de koers een licht posi­tieve divergentie.

Twee korte en zacht klink­ende bel­let­jes die op een (mogelijke) bodem afgaan. Voor mij absolu­ut geen reden SBM nu al in de porte­feuille op te nemen.

Dan vol­gen er nu drie grafieken die lez­er poly­glot noemde in zijn reac­tie onder de analyse van afgelopen zater­dag, te begin­nen met IMCD.

Kijk, deze zou ik wel in porte­feuille wille hebben! Hogere bodems en hogere top­pen wis­se­len elka­ar af en rechts op de grafiek het sti­j­gende trend­kanaal. Heel mooi, heel krachtig! De koers zit hele­maal bovenin het sti­j­gende trend­kanaal dus een beweg­ing naar de onderkant zou niet onverwacht zijn. De enige actie die hier is vereist is naar het niveau van uw stop kijken.

Hoe staat het dan met DSM, zou ik die ook in porte­feuille willen hebben? Jazek­er wel. DSM kwam al in een van mijn recente columns voor­bij en ook toen was ik er al ent­hou­si­ast over. 

DSM beweegt boven de sti­j­gende trendli­jn en moet zich nu als taak stellen opwaarts door de rode hor­i­zon­tale lijn over de meest recente top te breken. Bezit­ters van DSM zouden zich slechts moeten bekom­meren waar ze hun stop gaan plaat­sen. Ik zou zelf een trail­ing stop gebruiken.

Voor lez­er poly­glot kan ik slechts de drie door hem genoemde grafieken bespreken. Door enorme druk­te kan ik niet op zoek naar andere grafieken. Deze druk­te zal naar verwacht­ing de komende maan­den zelfs aanhouden. 

Hier­boven ziet u Wolters Kluw­er. Ook zo’n heer­lijk aan­deel om de afgelopen peri­ode in de porte­feuille te hebben gehad. Kijkt u maar eens na de bodem van feb­ru­ari dit jaar en de beweg­ing die daar­na is ingezet! Op de recente nieuwe top is slechts één bel­let­je gegaan: de negatieve diver­gen­tie bij de RSI. Die moeten we in de gat­en houden, maar het is absolu­ut geen reden nu Wokkels over­bo­ord te gooien. Bli­jft u lekker zit­ten en maakt u zich alleen druk op welk niveau uw stop moet komen te liggen. Net als bij DSM zou ik mijn stop lat­en trailen. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

4 augustus 2021, 15:39

Dank voor het bespreken van IMCD, DSM en WKL. Als ik ze (nog) in portefeuille had gehad zou ik er geen probleem mee hebben om ze te houden. Mijn belangrijkste vraag voor nu is echter of ze nog steeds gekocht kunnen worden nadat ze al zo'n enorme vooruitgang hebben gemaakt.

(0)
3 augustus 2021, 19:00

Graag eens analyse van CAC 40. Nu slechts 1 verzoekje om ook andere leden kans te geven ;)

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.