...

TA Ford, BMW, ING, Unilever, Alfen en de AEX

14 februari 2023, 11:40 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ik hoop dat het weer een mooi rijt­je met grafieken is. Één grafiek is op ver­zoek en de rest mocht ik zelf verzin­nen. Ter­wi­jl de zomer in dit gedeelte van Brazil­ië nog steeds niet echt is begonnen ga ik wel van start.


Alle grafieken van van­daag zijn intra­day, het is maar dat u het weet. 

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u mee­doen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

Unilever:


Ik wil het eerst hebben over de groene trendli­jn. Kop­ers zijn op steeds hoger niveau bereid in de markt te stap­pen en zodoende komen de belan­grijke bodems steeds hoger te liggen. Over kop­ers gespro­ken, heeft u gezien wat er gis­teren met de koers gebeurde? Unilever knalde uit het dal­ende trend­kanaal en zette een heel mooi slot neer. Van­daag, en zoals u weet intra­day, heeft het ver­haal van gis­teren een mooi ver­volg en tillen de bulls de koers nóg hoger. Zo zijn we bij­na aan­be­land bij de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn en het zou toch niet gebeuren dat.….

ING:

ING heeft ook een sti­j­gende trendli­jn en in dit geval heb ik die lijn een paars kleurt­je gegeven, voor de afwis­sel­ing. Onlangs dook de koers er even onder, maar dat was de markt die ons graag op het ver­keerde been wil hebben. Het moet niet te gemakke­lijk wor­den om geld te verdienen!

Het lijkt er goed uit te zien op moment van schri­jven en daarmee bedoel ik dat de koers wel eens zou kun­nen oplopen naar de rode weerstandslijn.

BMW:

Met de twee paarse lij­nen heb ik een sti­j­gend trend­kanaalt­je willen teke­nen. Als extra heb ik een roze lijn­t­je getrokken, de helling­shoek van de sti­jging lijkt te versnellen.

Onlangs is de blauwe hor­i­zon­tale weer­stand opwaarts uitgenomen en zodoende doet deze lijn nu dienst als steun.

De rode hor­i­zon­tale lijn is nu de vol­gende weer­stand en wat mij betre­ft ook target.

AEX:

De huidi­ge intra­dayko­ers ligt boven het recente top­je, daar waar het rode dal­ende trend­kanaalt­je begon. Mocht dit nu ook de slotko­ers van van­daag wor­den, dan zie ik op dit moment geen enkele reden waarom de koers van de index van Klein Chi­na de tar­get niet zou kun­nen halen. Om het nog even in herin­ner­ing te roepen, mijn tar­get is de boven­z­i­jde van het rode blokje. 

Alfen op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:


Onder de paarse dal­ende trendli­jn komen de Bears steeds eerder in de markt. Zo ziet u dat de belan­grijke top­pen steeds lager liggen. Daar­naast beweegt de huidi­ge koers onder de bei­de (blauw en oran­je) hor­i­zon­tale lijnen. 

Ik wil Alfen op dit moment niet in mijn porte­feuille hebben, waar­bij ik de grafiek waarschi­jn­lijk wel op mijn watch­list zou zetten om te kijken wat er bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal gaat gebeuren. Onder­aan op de watch­list, dat dan weer wel.

Ford:

Als we niet al te nauw kijken gaat het bij Ford sinds juli vorig jaar zo’n beet­je zijwaarts. 

Rechts op de grafiek heb ik met wat fan­tasie een sti­j­gend trend­kanaalt­je getek­end. Toen de koers ter hoogte van het top­je van novem­ber kwam (een dubbel top­je) besloten de Bears de regie over te nemen. Over hun acties heb ik het rode dal­ende trendli­jn­t­je getekend. 

Onder het rode dal­ende trendli­jn­t­je is de koers nu aan­be­land bij de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaalt­je. In de komende dagen gaat één van de kracht­en sterk­er blijken te zijn, de verkop­ers onder het rode trendli­jn­t­je of de kop­ers op de onderz­i­jde van het trend­kanaal. Zit u long dan zou ik bli­jven zit­ten, omdat ik ver­moed dat er kop­ers in de markt gaan komen op de onderz­i­jde van het trend­kanaal. Bli­jf dus zit­ten, maar wel met een stop.

Heeft u ver­zoeken, dien ze dan voor don­derdag in!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.