...

TA ING, Heineken, KPN en Randstad

14 november 2020, 09:00 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Op deze zater­dag ga ik met u naar vier aan­de­len kijken. Vier aan­de­len uit de AEX die er ieder op hun eigen manier tech­nisch goed bijliggen. Alle vier zijn ze uit een ver­schil­lende sector.

De aan­de­len zijn ING, Heineken, KPN en Randstad.


Lat­en we ze maar in alfa­betis­che vol­go­rde gaan bek­ijken en dan zou Heineken de eerste zijn.

Heineken liet op 9 novem­ber jongs­tle­den een nogal sterke dag aan­teke­nen, de laag­ste koers op die dag was euro 81,96 en de hoog­ste koers die dag was euro 91,68. Dan prat­en we even op een haar na over een ver­schil van 10 (tien!!!) euro. En wat dacht u van deze: op 2 novem­ber was de laag­ste koers die dag nog euro 75,52 en 11 novem­ber tik­te de bier­brouw­er als hoog­ste punt euro 94,32 aan. Dat is in korte tijd een sti­jging van meer dan 19 euro!!!

Maar wat nu, want hoe mooi die sti­jging ook was, van­daag kun­nen we daar hele­maal niets meer mee. Wel, u ziet dat de koers afgelopen week opwaarts door de paarse hor­i­zon­tale lijn is gebro­ken. De laat­ste twee dagen werd de paarse lijn getest, niet als weer­stand maar nu als ste­un, zie de twee can­dles boven de groene pijl.

We mogen nu voorzichtig verwacht­en dat het na de test van de paarse lijn verder omhoog gaat, beleg­gers en (ver)kopers zijn nu min of meer gewend aan dit hoge niveau. Verkop­ers zijn er geweest en kop­ers willen een piece of the action”. 

Aan u om uw stop loss in de gat­en te houden en veel waarschi­jn­lijk­er: uw prof­it stop.

ING is de vol­gende grafiek.

ING is geen Heineken, maar toch vind ik het ook een hele mooie grafiek. De finan­cial wist met heel veel kracht en een lange can­dle door het oran­je dal­ende trendli­jn­t­je te breken. De dag erna ging het nog hoger, maar was de zwarte hor­i­zon­tale lijn op euro 7,47 teveel van het goede. Ook de afgelopen dagen luk­te het ING niet daar doorheen te breken.

Wel werd de afgelopen week, na die krachtige can­dle op 9 novem­ber, een soort wim­pelt­je neergezet. Na een krachtige sti­jging zien we dat wel vak­er en meer dan eens is dat de voor­bode van een her­vat­ting van de vooraf­gaande sti­jging. Met andere woor­den, als het ING begin komende week lukt opwaarts uit het vlagget­je te breken, en daarmee zou tevens de zwarte lijn op euro 7,47 opwaarts wor­den uitgenomen, dan zou er zomaar ruimte vrijkomen naar de rode lijn die rond euro 8,34 is te vinden.

Mocht u nu van boven­staande ent­hou­si­ast wor­den en een posi­tie gaan innemen, vergeet u dan uw stop loss niet?

Zoals gezegd alfa­betisch en als ik goed opgelet heb op school zou KPN nu aan de beurt moeten zijn.

KPN is weer anders dan ING en Heineken, maar zek­er ook mooi. Vanaf de bodem in okto­ber geme­ten staat er een hogere bodem en hogere top. In dat pro­ces werd de licht­groene dal­ende weer­stand­sli­jn opwaarts uitgenomen en in novem­ber (deze maand dus) ook nog de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Alsof dat nog niet genoeg was werd afgelopen don­derdag ook nog de hor­i­zon­tale weer­stand op euro 2,59 opwaarts uitgenomen. Die rode lijn ligt over twee bodems van decem­ber 2019 en jan­u­ari 2020

Afgelopen vri­jdag werd er als reac­tie op de sterk­er can­dle van don­derdag al lager geopend en het slot was uitein­delijk onder de rode lijn. Deze doet dus vooral­snog dienst als weer­stand. Ondanks deze kleine tegen­valler zou het me niet ver­bazen als we al vrij snel per sal­do hogere koersen gaan zien. Voor­waarde is dan wel dat KPN komende week defin­i­tief afrekent met de rode hor­i­zon­tale weerstandslijn.

Als vierde en laat­ste grafiek behan­del ik Randstad.

Rand­stad is in een ander opzicht ook weer een hele mooie grafiek. Zie wat er gebeurt na de dre­un door Coro­na. Het aan­deel begon daar­na aan een mooie serie hogere bodems en hogere top­pen en dat tot op de dag van vandaag.

Nu gaan we eens kijken wat er hele­maal rechts op de grafiek gebeurt. De koers beweegt boven de oran­je sti­j­gende trendli­jn: goed. Afgelopen week heeft de uitzen­der de neus gestoten aan de weer­stand op euro 51,80…pijnlijk, maar daar komt het wel over­heen. Over de laat­ste drie beurs­da­gen kan ik de blauwe trendli­jn teke­nen en daar staat Rand­stad onder: jammer.

Ondanks de rode en blauwe lij­nen die nu nog een verdere sti­jging in de weg staan zie ik het niet direct negatief in. Ik verwacht dat we de komende peri­ode wel een aan­val gaan zien op de rode hor­i­zon­tale weer­stand en dat Rand­stad kans maakt daar opwaarts door te breken. Of het nu zo ver­standig is daar maandag bij open­ing van de beurs direct al op te anticiperen is een ander ver­haal. Houd uw kruit nog even­t­jes droog en wacht op een daad­w­erke­lijke uit­braak. Mocht het zover komen, denkt u dan nu al na waar u uw stop loss gaat leggen.

Geni­et van uw weekend!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

14 november 2020, 15:18

Hoi,
Altijd interessant om je TA 's te lezen.
Zou je eens een TA kunnen maken van AB Inbev, Alfen en Pharming. De laatste omdat ze eind oktober een verzoek hebben ingediend voor een notering aan de Nasdaq.

Op voorhand bedankt. Ik kijk er naar uit.

Henri

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.