...

TA ING, IMCD, AEX, Ahold, ASR en Wolters Kluwer

19 juli 2022, 15:51 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Ik ga met u langs de charts van ING, ASR, Ahold, IMCD, AEX en Wolters Kluw­er lopen. Kijken wat de tech­nis­che con­di­tie van deze zes grafieken is. Buiten vallen de mussen dood van het dak van­wege de hitte (37 graden), bin­nen is het nog net uit te houden. Alle grafieken zijn intra­day en ik begin met die van 

ASR:

De grafiek van ASR vind ik vooral leuk om te lat­en zien omdat ik een tijd­je gele­den de hoofd-schoud­er top­for­matie beschreef. Nu dat ik toe­val­lig tegen de chart aan­loop is het grap­pig om te lat­en zien dat het koers­doel heel mooi is gehaald. De link­er­pi­jl gaf de hoogte van de for­matie aan, de blauwachtige lijn de nek­li­jn en de rechter­pi­jl het koersdoel.

Na de koersval is ASR nu bin­nen het sti­j­gende trend­kanaalt­je aan het werken aan her­s­tel. Het gaat zek­er niet van harte, maar het begin is er.

Wolters Kluw­er:

Schreef ik bij ASR dat het her­s­tel niet van harte ging, bij Wolters Kluw­er is dat duidelijk wel het geval. In de maan­den april t/​m juni leverde de uit­gev­er aardig in, maar vanaf eind juni vond de koers heel duidelijk de weg omhoog. Nage­noeg zon­der haperen, dat is bijzonder.

Boven de groene lijn is de koers nu aan­be­land bij de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Vanaf nu zal de opmars waarschi­jn­lijk niet meer zon­der haperen gaan, maar ik laat me graag ver­rassen. Mocht de rode lijn sneu­ve­len dan kan het verder omhoog naar de blauwe lijn.

Ahold-Del­haize:

In het her­s­tel na de dal­ing staat er al een hogere bodem en een hogere top. Mocht u zeggen dat u al twee hogere bodems ziet, offi­cieel moeten we wacht­en op een door­braak van de rode weer­stand­sli­jn voor een tweede (offi­ciële) hogere bodem.

Het her­s­tel vin­dt plaats bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal. Alles wat Ahold-Del­haize moet doen is bin­nen dat trend­kanaal bli­jven en dan komt het vanzelf zo ver. Was alles maar zo makkelijk.

ING:

Ja, deze grafiek ziet er heel anders uit dan, pak hem beet, die van Wokkels. ING is bin­nen het rode dal­ende trend­kanaalt­je aan het inlev­eren. U kunt daar­naast con­stateren dat de koers uit het groen/​blauwe sti­j­gende trend­kanaal is gevallen.

Ik wil ING op moment van schri­jven niet in mij porte­feuille, de chart zou eerst moeten verbeteren.

+++++ + + + + +
Lez­er Mar­co, zo ga ik hem niet vin­den. Vraag s.v.p. aan Guy Boscart mijn mailadres. Dan kun­nen we direct con­tact hebben en wellicht de gewen­ste chart vin­den. Bedankt!
+++++ + + + + +

IMCD:

IMCD laat alle­maal mooie din­gen zien. Een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI, een sti­j­gend trend­kanaalt­je, een opwaartse uit­braak van de oran­je dal­ende trendli­jn en wat mij betre­ft de mooiste: de test bij het groene pijltje.

Dat is de zoge­naamde throw back, de test van de uit­braak van de oran­je lijn. Dat is op zich al mooi, maar het is ook de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaalt­je en dat vormt ook een ste­un. Een ges­laagde test van een dubbele steun…zo mooi! Voor een tech­nisch anal­ist dan, hè?!

AEX:

Kijk, kijk, kijk!!!

Kijk wat de AEX van­daag aan het doen is! Er staat nu een offi­ciële hogere bodem met de door­braak van de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. En natu­urlijk een hogere top. Lees om dit beter te begri­jpen mijn vorige columns inza­ke de AEX even terug.

Zon­der schroom schi­et de AEX direct verder omhoog en tot aan waar? Yes, tot aan de boven­z­i­jde van het rode dal­ende trend­kanaal. Daar ligt de weer­stand. Dit is intra­day en het is dus reuze inter­es­sant om van­mid­dag de slotko­ers te zien. Op, onder of miss­chien wel boven die weer­stand!? Er is ent­hou­si­asme, dus wie weet…

Ik zie u donderdag.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

20 juli 2022, 16:07

BEL? CAC? DAX? Beste dank!

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.