...

TA - ING, Shell en Unilever

19 september 2022, 11:06 | Mister Jordan | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


ING

ING beweegt weer mooi tussen de wel­bek­ende ste­un en weer­stand. Bin­nen de afgelopen twee han­del­sweken veerde de koers zo’n 18% op. Voor de derde keer werd er weer winst genomen rond de 10,05 EUR (zie rode pijl). 

De RSI-indi­ca­tor noteert in de over­bought’ zone. Grote kans dat een kleine adem­pauze / terug­val zich voor­doet richt­ing de voortschri­j­dend gemid­delden. Indi­en deze indi­ca­toren stand­houden kan er een nieuwe beweg­ing richt­ing de weer­stand ingezet worden. 

Shell

Shell heeft sinds half juli een mooie run’ neergezet van meer dan 20%. De koers kwam in de buurt van de weer­stand (28,50 EUR) maar ver­loor momen­tum. Inmid­dels is er een (klein) neer­gaand trend­kanaal zicht­baar. Inmid­dels staat de MA-50 ook onder druk (zie rode pijl). Bij een neer­waartse door­braak is het tijd om de posi­tie herzien om eventuele winst te beschermen.

Unilever

We pakken nog even de chart van Unilever erbij. Na de uitsch­i­eter van eind juli zakt de koers weer weg. Lagere top­pen en bodems dri­jven de koers in een wedge’. De eerdere uptrend komt nu samen met de huidi­ge down­trend en dat betek­end prijsactie. 

Ter hoogte van de rode pijl is te zien dat de opgaande trendli­jn onder druk staat. Teza­men met een negatieve kruis­ing (zie paarse ellips) van de voortschri­j­dend gemid­delden zorgt dat voor sombere vooruitzicht­en. Bij een eventuele breuk is het belan­grijk om de posi­tie opnieuw te beoordelen. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde aandelen.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.