...

TA JP Morgan Chase, Deutsche Bank, AMG, Block, CAC-40 en DSM

28 maart 2023, 01:12 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Bij­na alle charts van van­daag zijn op ver­zoek. Zelf heb ik er DSM en JP Mor­gan Chase aan toegevoegd en zo hebben we weer een mooi rijt­je om snel te gaan bek­ijken. We gaan lijn­t­jes trekken!!!Ik begin met de enige index van van­daag en dat is de 

CAC-40 op ver­zoek van lez­ers lda en Mis­ter bluesky:

Dit is geen lekkere om mee te begin­nen. Ik moet namelijk eerlijk zijn en schri­jven dat ik niet zo goed weet wat ik met de Franse index aan moet. Als ik voor mezelf zou kijken zou ik na een blik van drie tien­den van een sec­on­den denken: Vol­gende”! Maar zo makke­lijk kom ik er niet vanaf, toch?

Bin­nen het groene blok­je staat iets van een triple-top. De onderkant van het rode blok­je werd daarmee de tar­get. Leuk, maar die is al gehaald, dus daar hebben we niet zoveel aan.

Tsja, als de koers uit het rode blok­je valt dan wordt het recente bodem­p­je de tar­get. Meer kan ik er niet van mak­en, sorry!

Ik lees het nu ter con­t­role al even terug op de site en zie dat de pro­gram­mer­ing er mak-en van maakt i.p.v. ma-ken zoals ik vroeger op school heb geleerd. Even met Guy schake­len, wat dat is! Over Guy gesproken…

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u een proe­fabon­nement nemen tot 1 MEI voor €35. Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden …

Block op ver­zoek van lez­er lau­rens­den­bakker:

En weer moet ik eerlijk zijn, ik had nog nooit van het aan­deel geho­ord. Leuk!
Het aan­deel probeert te draaien en slaagt daar met een round­ing bot­tom aardig in. Echter, het dal­ende trend­kanaal gooide al wat roet in het eten. En nu is de koers er ook nog eens met een gap uitgevallen. 

De oran­je hor­i­zon­tale ste­un­li­jn ving de koers op en de koers is licht opgeveerd. Block probeert de gap (het oran­je balk­je) te vullen. Het moet dan wel met een weer­stand­je afreke­nen, de onderz­i­jde van het trendkanaaltje. 

Gelukkig kan ik door­gaan, de host van USMar­kets had geen verbind­ing met Brazilië!

Met deze chart kan ik onmo­gelijk posi­tief zijn op Block. Zit er iemand long in, dan kunt u met deze koers én een stop bli­jven zit­ten. Onder de oran­je ste­un­li­jn is de groene lijn de vol­gende steun.

JP Mor­gan Chase:

Net als veel finan­cials wereld­wi­jd moest ook JP Mor­gan Chase de afgelopen peri­ode inlev­eren. Over de laat­ste koersen heb ik het rode dal­ende trend­kanaalt­je getek­end. Moeil­ijk te zien, maar de laat­ste drie can­dles vor­men iets van een island rever­sal, waar­bij de slotko­ers van van­daag tegen de bovenkant van het dal­ende trend­kanaal klopt. Ik zie ook een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI. Dat zijn alvast twee puz­zlestuk­jes voor een eind van de daling?

AMG op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Hier bij AMG moeten we even oplet­ten. Dat is vreemd dat ik dat schri­jf, want op de beurs moet u alti­jd oplet­ten! Wat is er aan de hand?

Met de val uit het blauwe blok­je werd de onderz­i­jde van het rode blok­je de tar­get. Die tar­get is ruim­schoots gehaald, want de koers raak­te de groene hor­i­zon­tale ste­un zelfs even aan. Die lijn deed zijn werk naar behoren. Nu ziet u een kleine opwaartse beweg­ing, een opwaarts vlagget­je. We moeten nu bedacht zijn op een neer­waartse uit­braak uit dat vlagget­je waar­bij het koers­doel onder de groene lijn zou komen te liggen. Alle hens aan dek!

Deutsche Bank op ver­zoek van lez­er lau­rens­den­bakker:

ik weet het ook wel, het is mos­terd na de maalti­jd, maar de dia­mant is te mooi om niet even naar te kijken. Bin­nen de vier paarse lijn­t­jes ziet u de koers­be­weg­ing die veel weg heeft van een dia­mond”. Dit omkeer­pa­troon heeft zijn werk gedaan. Te goed bij­na, want de koers viel er met een gap uit. En zo past ook Deutsche Bank net­jes in het rijt­je van finan­cials dat de afgelopen peri­ode fors moest inleveren.

De laat­ste twee can­dles in com­bi­natie met een kleine posi­tieve diver­gen­tie zouden erop kun­nen wijzen dat het (tijdelijk?) gedaan kan zijn met de dal­ing. Kijk waar uw stop komt als u long zit.

DSM:

DSM ligt er tech­nisch niet echt lekker bij, maar de slotko­ers van van­daag reik­te wel net bin­nen het grote blauwe (of zo u wilt groene) blok. Dat is goed nieuws, want recent was DSM:

- uit het rode blok­je gevallen
- bin­nen het dal­ende trend­kanaal
- door de blauwe ste­un gevallen en
- afgelopen vri­jdag uit het groene blok gevallen.

Het slot van van­daag betekent niet/​nog niet dat u opgelucht adem kunt halen. De kans op een verdere dal­ing is wat mij betre­ft nog niet geweken.

Tot don­derdag!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

28 maart 2023, 16:55

Alfen blijft precies kleven 71-73. Stilte voor de storm ? Bedankt voor analyse.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.