...

TA Kellogg, Adyen, LMVH, Euro Stoxx 50, Airbus en ASML

19 september 2023, 15:55 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Voor de grafieken van van­daag heb ik inspi­ratie opgedaan bij mijn bro­ker. Deze pub­liceert iedere maand de top 3 van meest gekochte en meest verkochte aan­de­len uit de Euro Stoxx 50. We gaan ze snel bekijken.De meest gekochte aan­de­len bij DEGIRO:

1. Adyen 2. ASML 3LMVH

En de meest verkochte: 1. ASML 2. LVMH 3. Airbus

In Ameri­ka heb ik zelf voor Kel­logg Cpm­pa­ny gekozen.

Louis Vuit­ton Moët Hen­nessy:

De rode sti­j­gende trendli­jn werd al even neer­waarts door­bro­ken, een eerste sig­naalt­je. Toch wist het con­glom­er­aat van lux­e­pro­ducten er weer snel boven te klim­men. Onder de blauwe lijn werd (weer) een lager top­je neergezet en uitein­delijk dook LVMH toch weer onder de rode trendli­jn. Na een mooie pull back ging het onder de paarse trendli­jn lager en lager.

Een stro­halm is nu het niet zo veel voorstel­lende groene ste­un­li­jn­t­je. U mag er vertrouwen in hebben. Ik op moment van schri­jven heb er nul vertrouwen in.

Euro Stoxx 50:

Een index die niet dagelijks voor­bij komt in mijn col­umn. De laat­ste keer was ergens in 2021

Tot voor kort wer­den er boven de rode trendli­jn (en al eerder) hogere bodems en hogere top­pen neergezet. De koers van de Euro Stoxx 50 viel door die rode sti­j­gende trendli­jn is er al een offi­ciële lagere top en lagere bodem neergezet. De recente twee top­pen zijn ook lager maar niet offi­cieel, zo telt een tech­nisch anal­ist nu een­maal. Eigenwijs!

Aan de onderz­i­jde is een groen lijn­t­je waar al een paar keer ste­un is gezocht. De index is iets verzwakt maar (nog?) niet der­mate dat we in paniek moeten rak­en. De afgelopen peri­ode was inter­es­sant om geschreven calls te hebben. Zijn die er op deze index?

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie een tijd­je een sig­naal­dienst wil vol­gen dan kunt u nu gebruik mak­en van de proef aan­bied­ing. Er loopt nu een aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 NOVEM­BER en dat voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden … Wat betre­ft deze maand staan we er goed voor tot nu toe, we hebben afgelopen vri­jdag een mooie winst kun­nen behalen op enkele short posi­ties en wacht­en nu af op een vol­gende mogelijkheid die er nog wel komt in de loop van de week …

Air­bus:

Van een vorige analyse stond het sti­j­gende trend­kanaal er nog. Ik moet wel zo eerlijk zijn dat ik het trend­kanaal nu een aan­tal mil­lime­ters heb verlegd.

Air­bus beweegt nog steeds bin­nen het trend­kanaal maar we moeten even op twee zak­en letten:

1. de laat­ste top reik­te bij lange na niet tot aan de bovenkant van het kanaal
2. de laat­ste koersen zijn nage­noeg op de onderz­i­jde van het kanaal.

De sterk­te lijkt er dus uit te lopen. Er is nog geen neer­waartse door­braak te melden, maar ik adviseer op uw qui vive te zijn. 

Na twee aan­de­len uit de CAC-40 gaan we nu naar 

Adyen:

Om Adyen iets beter in per­spec­tief te zien heb ik hier de week­grafiek gehanteerd. Best wel ver­helderend, al zeg ik het zelf. Adyen zit in de col­umn van­wege bovenge­noemde reden en ook omdat lez­eres dman­tione vraagt of we de para­chute om hebben.

Er liggen nog wel wat ste­un­t­jes, dus of de para­chute nodig is…
Feit is wel dat de koers nu onder de rode balk is gedo­ken en dat is niet best. Weliswaar is het nog geen week­slot, maar best is het zek­er niet. Houd s.v.p. reken­ing met lagere koersen!

Kel­logg Com­pa­ny:

Als chart aan de andere zijde van de Grote Plas heb ik van­daag Kel­logg Com­pa­ny gekozen. Pro­du­cent van voed­ingsmid­de­len en vooral bek­end van Kel­log­g’s Corn­flakes. OK, genoeg réclame Marcel.

Onder mijn oran­je high­light-lijn (hele­maal zelf getrokken en dat valt niet mee!) zien we een schit­terende draai van sti­j­gend naar zijwaarts naar dal­end. De laat­ste hoge top dateert van okto­ber 2022 en sinds­di­en zien we lagere top­pen en lagere bodems. 

De koers is nu aan het stoeien met een niveau van maart 2022, dat was een bodem die des­ti­jds werd neergezet. Van­daag wordt een hoog­ste intra­day koers sinds weken neergezet en duidelijk boven de groene ste­un­li­jn. Is dit het licht aan het einde van de tun­nel? Hum, wellicht, maar ik zou nog even voorzichtig blijven.

ASML:

In de afgelopen weken is ASML wel vak­er voor­bij gekomen. Dat is de reden dat ik er van­daag voor heb gekozen om bij­na alle lij­nen weg te halen. Ik heb alleen het dal­ende trend­kanaal lat­en staan alsmede de hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Dat doe ik natu­urlijk met een reden en wel de vol­gende.
Intra­day beweegt ASML nu op een dubbele ste­un gevor­md door de hor­i­zon­tale lijn en de onderz­i­jde van het dal­ende trend­kanaal. Dat is inter­es­sant om te zien wat daar gaat gebeuren, maar natu­urlijk ook belan­grijk voor diege­nen die long zit­ten. Want stel nu eens dat de koers door die dubbele ste­un zakt.…

Mocht ik tijd hebben dan doe ik mor­gen een Short”. Laat uw ver­zoeken maar binnenkomen!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

20 september 2023, 07:45

Barco graag. Dank U.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.