...

TA McDonald's, BMW, Philips, BESI, AEX, en Barco

22 januari 2023, 21:33 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Een inter­na­tion­aal gezelschap zo op het eind van de zondag. Ik doe Bel­gië, de VS, Duit­s­land en Ned­er­land aan. Zoals alti­jd mag ú bepalen of de keuze ges­laagd is, waar­bij het goed is te melden dat Bar­co op ver­zoek is. BESI:

Over de top­pen van de twee laat­ste maan­den van 2022 heb ik de rode, licht dal­ende trendli­jn getek­end. Na een tijd­je zijwaarts ging de koers naar bene­den en werd er zo’n beet­je op de laat­ste beurs­dag van decem­ber een bodem gezet. Die bodem heb ik gebruikt om de paarse trendli­jn te tekenen.

Deze maand is de koers opwaarts door de rode trendli­jn gebro­ken maar weet niet echt door te stoten. Zie ook de RSI met de negatieve diver­gen­tie. Iemand die long zit kan bli­jven zit­ten en denk dan even goed na waar de stop komt.

AEX:

Een korte blik op de AEX. Door­dat twee groene ste­un­li­j­nen zo goed als samen­vallen ziet u de koers­be­weg­ing van vri­jdag niet. De steun(en) heeft het gehouden, maar het kostte wel moeite. Ik ben dus benieuwd wat deze beur­sweek gaat bren­gen. Zie net als bij BESI de negatieve diver­gen­tie bij de RSI. Wederom net als bij BESI kunt u long bli­jven zit­ten, maar kijk wel heel goed naar het niveau van uw stop.

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u mee­doen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

Bar­co op ver­zoek van lez­er poull:

Dit vind ik een hele mooie grafiek, maar u denk ik niet. Ik ga wat pun­t­jes opschri­jven die alle­maal te mak­en hebben met een ver­slech­ter­ing van de tech­nis­che conditie:


1. neer­waarts door de rode ste­un­li­jn
2. de val uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je
3. de test aan de onderz­i­jde van het trend­kanaal en
4. het slot onder het recente bodempje.

Als u long zit hoop ik dat ik er volledig naast zit, maar mijn (neer­waartse) koers­doel is de onderz­i­jde van het rode blokje.

BMW:

Met de twee paarse lij­nen heb ik eens op een andere manier een sti­j­gend trend­kanaal willen aangeven. En inder­daad née, niet het mooiste trend­kanaal uit mijn carrière!

Per sal­do is BMW aan het sti­j­gen en het inlev­eren van de laat­ste beurs­da­gen past bij de per sal­do opgaande beweg­ing. Ik verwacht dat als we over een week tot drie weken weer naar de Duitse aut­o­fab­rikant zouden kijken dat we een hogere koers zien. Bli­jf dus zit­ten en kijk waar uw stop komt.

McDon­ald’s:

Eigen­lijk ziet de chart van McDon­ald’s er hele­maal niet zo slecht uit. Ja, als we rechts op de grafiek kijken dan zien we een dal­end trend­kanaal. Op moment van schri­jven denk ik dat dat niets meer en niets min­der dan een reac­tie is op de mooie sti­jging die de ham­burg­ergi­gant heeft lat­en zien. Ik verwacht dan ook dat het niet al te lang zal duren voor­dat de koers aan de bovenkant uit­breekt om de weg naar het Noor­den opnieuw in te slaan. Bli­jf met een stop.

Philips:

Het is nog niet flit­send, maar Philips doet echt wel zijn (haar?) best. Ja, het is zo dat de koers door de rode hor­i­zon­tale ste­un is geza­kt, maar er is hoop. De koers zocht namelijk ste­un op de boven­z­i­jde van het paarse blok­je. Zolang die ste­un het houdt bli­jft er hoop dat Philips aan het draaien is. Van dal­end naar zijwaarts naar wellicht opwaarts.

Ik zie u dins­dag weer.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

23 januari 2023, 02:43

Hallo Marcel ,
ik heb nog geen positie , en zou een terugval welkom zijn , ( voor mij ) , nu heb ik een paar aandachtpuntjes ,
die misschien er toe zou kunnen leiden , daarom de vraag van de analyse , en ook uw besluit hiervan .
Je grafiek en analyse was zeer welkom , Dank.
Mvg,
Poul

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.