...

TA Microsoft, Brent Crude Oil, McDonald's, SBM Offshore, Ahold en de AEX

22 maart 2023, 22:44 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Als ik niet al te nauw kijk dan is het zo goed als don­derdag in Ned­er­land. Dus zou ik aan de col­umn van don­derdag kun­nen begin­nen. En dat is exact wat ik ga doen. Ik heb weer enkele uiteen­lopende grafieken ges­e­lecteerd in de hoop dat ze bij u in de smaak vallen. 


Microsoft:

Het rode dal­ende trend­kanaal is getek­end vanaf eind 2021, begin 2022. Afgelopen feb­ru­ari wist de koers er opwaarts aan te ontsnap­pen en de bovenkant van het trend­kanaal is inmid­dels drie keer als ste­un getest. Over enkele bodems heb ik het blauwe sti­j­gende trendli­jn­t­je getekend.

De koers is nu een dap­pere poging aan het doen de twee top­jes van de vorige maand aan te vallen. Tot een uit­braak is het nog niet gekomen, als we naar de slotko­ersen kijken. Intra­day wel. Mocht het nu bin­nenko­rt toch lukken, dan is het wat mij betre­ft een eit­je voor de koers om tot min­i­maal de rode lijn op te lopen.

Brent Crude Oil:

Ook hier had­den we te malen met een dal­end trend­kanaal. Aan het einde van vorig jaar begon de koers bin­nen het dal­ende trend­kanaal te werken aan een licht oplopend sti­j­gend trend­kanaal. Dat bracht Brent Crude Oil opwaarts uit het dal­ende trend­kanaal en dan zou je met de oor­log in Rus­land en Oekraïne een verdere sti­jging verwacht­en. Niets is echter min­der waar, want inmid­dels is de koers gevallen.…door de oran­je ste­un­li­jn en weer bin­nen het trendkanaal.

De laat­ste beurs­da­gen loopt het weer iets op en is BCO nu op een dubbele weer­stand aan­be­land: de bovenkant van het trend­kanaal en de oran­je lijn. Ik zet geen cent in, maar je zou zeggen dat het nu wat naar bene­den zou moeten. 

McDon­ald’s:

Van okto­ber tot novem­ber vorig jaar maak­te de ham­burg­ergi­gant een heer­lijke sti­jging mee. Nu terugk­ijk­end lijkt het of beleg­gers niet weten wat ze daarmee aan moesten. Al maan­den, zo’n beet­je een half jaar, gaat het met top­jes en bodem­p­jes licht naar bene­den. Ik heb daar een dal­end trend­kanaal over getekend. 

De laat­ste ander­halve maand heb ik de koers gevan­gen bin­nen een hor­i­zon­tale trad­in­grange. En jawel, nog steeds bin­nen dat dal­ende trend­kanaal. Op zoek naar trades zou ik deze grafiek zeer kort bek­ijken en naar de vol­gende gaan. Niet interessant.

SBM Off­shore:

Je zou verwacht­en dat dit aan­deel garen zou moeten spin­nen met de hoge energiepri­jzen door” de oor­log. Maar niets lijkt min­der waar te zijn. Vanaf de top in decem­ber tot aan nu is de koers van ongeveer euro 15,50 naar euro 12,50 gevallen. 

Na aan­vanke­lijk door de groene (steun)lijn te zijn geza­kt lijkt die lijn nu toch zijn werk te doen. De koers werk­te zich er weer naar­toe en is er nu duidelijk boven ges­loten. Ik zie geen trade in deze grafiek. Mocht er iemand long zit­ten dan kunt u bli­jven zit­ten en kijk even waar uw stop komt.

Ahold Del­haize:

Vanaf de bodem in juni van afgelopen jaar is Ahold redelijk stiekem hogere bodems aan het wegzetten. De laat­ste was begin dit jaar. Waar Del­haize nu mee bezig is: de opwaartse uit­braak uit het patroon­t­je van de twee paarse lij­nen. Het patroon­t­je staat te boek als een con­tin­u­atiepa­troon en het goede nieuws is dus dat de koers er opwaarts uit is gebroken.

De tar­get zou nu om en nabij de 30 euro moeten zijn. U ziet dan meteen dat Appie af moet reke­nen met twee rode hor­i­zon­tale weerstandslijnen!

AEX:

Afgelopen dins­dag kwam de AEX ook al even voor­bi­j­fi­et­sen. Daar stelde ik dat de kans dat de index uit het blauwe blok­je zou vallen relatief klein is. Met de slotko­ers van van­daag, boven het blok­je, is die kans nog klein­er geworden.

Mocht het de koers nu lukken de oran­je weer­stand uit te nemen dan komt het direct de rode dal­ende trendli­jn tegen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen (schri­jven) dat het geen super­be­lan­grijke trendli­jn is.

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u mee­doen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

Ik zie u in hete week­end weer!!! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

23 maart 2023, 18:05

Zou je aub eens een TA kunnen maken van Solvay en KBC?

(0)
23 maart 2023, 09:07

Goede keus met jaargrafieken, bedankt.
Nog eens de BEL CAC 40 en DAX?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.