...

TA Nasdaq, AEX, ASML, Ahold en meer!

12 augustus 2021, 14:28 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Lat­er dan dat u gewend bent pro­duceer ik nu de col­umn van deze don­derdag. Beter laat dan nooit zullen we maar denken. Ik neem u mee naar drie grafieken van aan­de­len en twee indices. 

De gebruik­te grafieken zijn alle vijf intraday.


Ik begin vaak met de grafiek van de AEX en van­daag vormt daar geen uit­zon­der­ing op.

Daar de AEX in bij­na al mijn columns voor­bij komt vol­s­ta ik met een korte update. U herkent het sti­j­gende trend­kanaal en het tweede steil­er sti­j­gende trend­kanaal. De koers bevin­dt zich nog immer bin­nen dat steil­er sti­j­gende trendkanaal.

Op moment van schri­jven beweegt de koers nage­noeg aan de onderz­i­jde van het trend­kanaal en ik verwacht nog steeds dat de index daar wel eens uit kan vallen om daar­na de bovenkant van het eerste trend­kanaal als ste­un te gaan testen.

Afgelopen dins­dag namen we geza­men­lijk een kijk­je naar de grafiek van ABN AmRo. Ik vond het leuk om daar van­daag een ver­volg aan te geven. Kijk eens naar de enorme sti­jging van afgelopen woens­dag! Met een gap door de groene hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn en dé bank sloot ook nog eens boven de paarse hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Twee vliegen in één klap. Daarmee neemt Banken de top­pen van eerder dit jaar uit en dat is posi­tief. ABN AmRo gaf daarmee een koopsig­naalt­je af. De paarse lijn is nu de steun.

De tweede index van van­daag is de grafiek van de Nas­daq. Regel­matige lez­ers van mijn col­umn zullen het sti­j­gende trend­kanaalt­je herken­nen. De bovenkant van het trend­kanaal, dat dienst doet als weer­stand, loopt bij­na gelijk met de oran­je sti­j­gende trendli­jn. Die laat­ste lijn deed dienst als ste­un, maar fungeert nu als weer­stand. De bovenkant van het trend­kanaal en de oran­je lijn doen dus op ongeveer het­zelfde niveau dienst als weer­stand, een soort dubbele weerstand. 

Dat is alle­maal niet zo heel erg belan­grijk, want bin­nen het trend­kanaal heb ik over de recente top­pen een rode hor­i­zon­tale lijn getrokken. Deze lijn is veel belan­grijk­er, want daar ondervin­dt de Nas­daq weer­stand. Het zou dus bin­nenko­rt span­nend kun­nen wor­den, of de Nas­daq valt uit het trend­kanaal of de rode weer­stand­sli­jn wordt opwaarts doorbroken.

Dit is een mooi grafiek­je, het is die van ASML. Vanaf feb­ru­ari heb ik een sti­j­gend trend­kanaal getek­end en als ik nog wat beter mijn best had gedaan kan ik het trend­kanaal zelfs vanaf begin 2021 tekenen. 

U ziet dat de laat­ste beur­sweken ASML nage­noeg bovenin het sti­j­gende trend­kanaal beweegt. Dat is op zich sterk, maar het zou ook de voor­bode kun­nen zijn van een stap­je terug. Als dat al zou gebeuren dan is dat gezond en het zou geen afbreuk doen aan het pro­ces van hogere bodems en hogere top­pen. Er gaan nu drie bel­let­jes af op de top, waar­van ik er slechts een heb beschreven. Het is geen plei­dooi om afscheid te nemen van ASML, het aan­deel ligt er onver­min­derd goed bij. Alleen als u heel kort op de bal wenst te spe­len dan hanteert u een strakke stop.

Ik heb de mooiste grafiek (sub­jec­tief!) voor het laatst bewaard. Het is die van Ahold-Del­haize. Is er iemand die het niet met mee eens is?

Kijk naar het feller sti­j­gende trend­kanaal van de twee en de paarse hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn! Als er bij ABN sprake was van twee vliegen in een klap dan is dat ook het geval bij Appie. De koers brak woens­dag uit het sti­j­gende trend­kanaal en door die paarse weer­stand­sli­jn. Naar mijn beschei­den mening is het ook zeer mooi om het ver­volg van van­daag te zien. Tot nu toe (de beurs is nog open) beves­tigt de koers de beweg­ing van gis­teren. Ahold gaf me die uit­braak van gis­teren een koopsig­naalt­je af.

===== = = = = =

Bent u ontevre­den met mijn analy­ses? Ver­tel het mij!
Bent u tevre­den, stu­ur dan een een link van mijn col­umn door aan een vriend, ken­nis of col­le­ga. Hartelijk dank voor de moeite!

===== = = = = =

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

12 augustus 2021, 21:14

Tijdje niet actief. Graag nog eens goud en Barrick GOLD. Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.